Säteilyturvakeskus (STUK)

Strålsäkerhetscentralen gav tillstånd att starta Olkiluotos första reaktor

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK ) har fredagen den 15 juli gett Industrins Kraft (TVO) tillstånd att starta den första reaktorn i Olkiluoto kärnkraftverk efter driftstoppet för bränslebyte.

TVO stängde av kärnreaktorn för ett extra bränslebyte den 10 juli. Anledningen till att reaktorn stoppas och att den avstängs är det upptäckta skadade kärnbränslet i reaktorn. Det skadade bränslet medförde ingen fara eller något hot om fara för anläggningen eller dess omgivning.

Under driftstoppet bytte bolaget ett skadat kärnbränsle i reaktorn till ett nytt. Till följd av bränslebytet var man tvungen att ändra reaktorns bränsleladdning något. STUK godkände genom sitt beslut TVO:s ändring av laddningsplanen. Med laddningsplanen säkerställs att bränslets beteende hålls inom de fastställda gränserna under hela driftsperioden.

STUK har övervakat de arbeten som har utförts under bränslebytet. TVO startade kraftverket söndagen den 17 juli, efter att alla nödvändiga inspektioner hade utförts.

Kontakter

Mer information:
Biträdande direktör Tomi Routamo 09 759 88 577
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 336 työntekijää.


Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2022 hade STUK sammanlagt 336 anställda.

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2022 STUK had 336 employees.

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

The Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area together with the Norwegian and Swedish authorities19.7.2022 09:00:00 EEST | Press release

Together with the Swedish and Norwegian radiation safety authorities, the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area for monitoring the radiation doses of employees and environmental radiation. The total value of the support is approximately EUR 360,000. The new measuring equipment will be delivered to the area by the end of 2022.

Strålsäkerhetscentralen skickar mätinstrument till anläggningsområdet i Tjernobyl tillsammans med myndigheterna i Norge och Sverige19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen skickar tillsammans med strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige och Norge bland annat mätutrustning för övervakning av stråldoser hos arbetstagare och strålningsvärden i miljön till anläggningsområdet i Tjernobyl. Stödets värde är sammanlagt cirka 360 000 euro. De nya mätinstrumenten levereras till området före utgången av 2022.

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa mittauslaitteita Tšernobylin laitosalueelle19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Ruotsin ja Norjan säteilyvalvontaviranomaisten kanssa Tšernobylin laitosalueelle muun muassa työntekijöiden säteilyannosten valvontaan ja ympäristön säteilyarvojen seurantaan tarkoitettuja mittauslaitteistoja. Tuen arvo on yhteensä noin 360 000 euroa. Uudet mittalaitteet toimitetaan alueelle vuoden 2022 loppuun mennessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum