Säteilyturvakeskus (STUK)

Strålsäkerhetscentralen skickar mätinstrument till anläggningsområdet i Tjernobyl tillsammans med myndigheterna i Norge och Sverige

Dela

Strålsäkerhetscentralen skickar tillsammans med strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige och Norge bland annat mätutrustning för övervakning av stråldoser hos arbetstagare och strålningsvärden i miljön till anläggningsområdet i Tjernobyl. Stödets värde är sammanlagt cirka 360 000 euro. De nya mätinstrumenten levereras till området före utgången av 2022.

När den ryska armén anföll Ukraina i februari och ockuperade anläggningsområdet i Tjernobyl, förstördes ett strålningslaboratorium (EcoCenter) som fanns i området. Samtidigt gick sönder eller försvann instrument som användes för att övervaka stråldoser. Utan omfattande mätutrustning och laboratorieundersökningar är det inte möjligt att utföra pålitlig övervakning och analysering av strålningsnivåer i skyddsområdet kring Tjernobyl.

Ukraina har bett Internationella atomenergiorganet IAEA om hjälp för att utrustning för strålövervakning i Tjernobyls anläggningsområde ska kunna ersättas. Strålsäkerhetscentralen (STUK) anser tillsammans med den norska strålsäkerhetsmyndigheten (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA) och den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att begäran är motiverad. STUK, DSA och SSM har under våren och sommaren förberett ett gemensamt projekt vars mål är att ersätta en del av de dosmätare och instrument för dosimetri som gick sönder eller försvann i Tjernobyls anläggningsområde. Med hjälp av stödet är det igen möjligt att övervaka stråldoser hos de experter som arbetar på området och strålningsläget i miljön.

- Jag är glad över att vi kan hjälpa till att återställa strålningsövervakningen i Tjernobyls anläggningsområde till den nivån som rådde före kriget. Särskilt nöjd är jag med att vi kan hjälpa till att sörja för strålsäkerheten för de människor som arbetar på anläggningsområdet och att vi kan säkerställa att information om strålningsmätningar i området är tillförlitliga, säger STUKs generaldirektör Petteri Tiippana.

Stödet koordineras av DSA och mätutrustning överlämnas till organisationen State Specialized Enterprize ”Econcentre” (SSE) som verkar i Tjernobyls anläggningsområde och lyder under ukrainska myndigheter. STUKs stöd genomförs som en del av programmet för närområden.

Stödet omfattar enskilda alfa-, beta- och gammastrålningsmätare, kontrollprogramvaror, -system och -utrustning, en spektrometer och en reservkraftkälla. Dessutom finansierar DSA ett fordon för provtagning i Tjernobylområdet.

Kontakter

Kim Söderling, projektchef för internationella ärenden, tfn (09) 759 88 684

Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2022 hade STUK sammanlagt 336 anställda.

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 336 työntekijää.

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2022 STUK had 336 employees.

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

The Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area together with the Norwegian and Swedish authorities19.7.2022 09:00:00 EEST | Press release

Together with the Swedish and Norwegian radiation safety authorities, the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area for monitoring the radiation doses of employees and environmental radiation. The total value of the support is approximately EUR 360,000. The new measuring equipment will be delivered to the area by the end of 2022.

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa mittauslaitteita Tšernobylin laitosalueelle19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Ruotsin ja Norjan säteilyvalvontaviranomaisten kanssa Tšernobylin laitosalueelle muun muassa työntekijöiden säteilyannosten valvontaan ja ympäristön säteilyarvojen seurantaan tarkoitettuja mittauslaitteistoja. Tuen arvo on yhteensä noin 360 000 euroa. Uudet mittalaitteet toimitetaan alueelle vuoden 2022 loppuun mennessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum