Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK har publicerat en nationell redogörelse i enlighet med kärnsäkerhetskonventionen

Dela

Strålsäkerhetscentralen har publicerat en nationell redogörelse i enlighet med kärnsäkerhetskonventionen (Convention on Nuclear Safety) och överlämnat den till Internationella atomenergiorganet IAEA. I redogörelsen beskriver Finland sina nationella åtgärder för att uppfylla kärnsäkerhetskraven på det sätt som konventionen kräver.

Strålsäkerhetscentralens redogörelse är en aktuell översikt över kärnsäkerheten i Finland. Den går detaljerat in på anläggningsspecifika säkerhetsbedömningar, säkerhetsfrågor som uppstått samt förverkligade säkerhetsförbättringar. Dessutom berättar man i redogörelsen hur Finland verkställer konventionens krav vad gäller myndighetsverksamhet och regelverk.

I redogörelsen konstaterar man att Finland uppfyller kärnsäkerhetskonventionens krav och främjar förverkligandet av konventionens mål. Vid finländska kärnkraftverk har utförts förbättringar för att på lång sikt öka säkerheten ända sedan anläggningarna togs i bruk. Även rekommendationerna från stresstesten efter kärnkraftsolyckan i Fukushima har förverkligats. Därmed har finländska kärntekniska anläggningar inget omedelbart behov av att göra säkerhetsförbättringar till följd av konventionen – det här betyder ändå inte att säkerheten inte borde utvecklas mer detaljerat i enlighet med den nationella lagstiftningen.

I redogörelsen har identifierats god praxis och utmaningar kopplade till kärnsäkerheten i Finland. God praxis är till exempel att främja säkerhetskulturen, SAFIR-forskningsprogrammet (http://safir2022.vtt.fi/) och grupperna av frivilliga som utbildats i strålningsmätning (https://www.stuk.fi/sv/web/sv/-/en-grupp-frivilliga-utbildas-for-stralningsmatning) som stödjer myndigheternas verksamhet vid eventuella olyckor. Utmaningar är bland annat att utveckla övervakningen och regelverket till att bli mer riskmedveten och betona tillståndshavarnas ansvar samt möjligheterna att bevilja tillstånd för ny teknologi. Under de kommande åren måste man också att förbereda inför anläggningarnas åldrande och därtill övergången av Olkiluoto 3 från byggnadsprojekt till fungerande anläggning, vilket förutsätter ett nytt tillvägagångssätt av både STUK och Industrins Kraft.

Konventionen skapar en grund för utvecklingen av kärnsäkerheten på en global nivå

Kärnsäkerhetskonventionen skapar en folkrättslig grund för utvecklingen av kärnsäkerheten på en global nivå. Länderna som undertecknat konventionen ska regelbundet överlämna en redogörelse till IAEA över sitt arbete för att främja kärnsäkerhetsmålen som definieras i konventionen.

Ett centralt verktyg för verkställandet av konventionen är de så kallade granskningsmötena där konventionens andra parter kommenterar redogörelsen. Finlands redogörelse bedöms vid det åttonde granskningsmötet som ordnas under våren 2020.

Redogörelsen i sin helhet i Julkari: https://www.julkari.fi/handle/10024/138428

Kontakter

Ledande sakkunnig Minna Tuomainen, tfn (09) 759 88 329
Direktör Kirsi Alm-Lytz, tfn (09) 759 88 663
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

Ungdomar förhåller sig bekymmerfritt till den hudcancerrisk som orsakas av UV-25.4.2019 12:02:04 EESTTiedote

Enligt en enkät som beställts av Strålsäkerhetscentralen (STUK) är finländarna på det klara med att UV-strålning orsakar en förhöjd risk för hudcancer. Bland ungdomarna uppfattas risken som mindre vilket gör att man skyddar sig sämre mot solen. Strålsäkerhetscentralen, Cancerförorganisationerne och Meteorologiska institutet vill påminna om vikten av ett omsorgsfullt skydd mot UV-strålning. Hudmelanom är en form av cancer som snabbt ökar och genom ett tillräckligt skydd skulle man kunna undvika upptill 95 % av cancerfallen. I motsats till övriga cancerformer förekommer melanom också bland relativt unga personer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum