Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK har publicerat en nationell redogörelse i enlighet med kärnsäkerhetskonventionen

Dela

Strålsäkerhetscentralen har publicerat en nationell redogörelse i enlighet med kärnsäkerhetskonventionen (Convention on Nuclear Safety) och överlämnat den till Internationella atomenergiorganet IAEA. I redogörelsen beskriver Finland sina nationella åtgärder för att uppfylla kärnsäkerhetskraven på det sätt som konventionen kräver.

Strålsäkerhetscentralens redogörelse är en aktuell översikt över kärnsäkerheten i Finland. Den går detaljerat in på anläggningsspecifika säkerhetsbedömningar, säkerhetsfrågor som uppstått samt förverkligade säkerhetsförbättringar. Dessutom berättar man i redogörelsen hur Finland verkställer konventionens krav vad gäller myndighetsverksamhet och regelverk.

I redogörelsen konstaterar man att Finland uppfyller kärnsäkerhetskonventionens krav och främjar förverkligandet av konventionens mål. Vid finländska kärnkraftverk har utförts förbättringar för att på lång sikt öka säkerheten ända sedan anläggningarna togs i bruk. Även rekommendationerna från stresstesten efter kärnkraftsolyckan i Fukushima har förverkligats. Därmed har finländska kärntekniska anläggningar inget omedelbart behov av att göra säkerhetsförbättringar till följd av konventionen – det här betyder ändå inte att säkerheten inte borde utvecklas mer detaljerat i enlighet med den nationella lagstiftningen.

I redogörelsen har identifierats god praxis och utmaningar kopplade till kärnsäkerheten i Finland. God praxis är till exempel att främja säkerhetskulturen, SAFIR-forskningsprogrammet (http://safir2022.vtt.fi/) och grupperna av frivilliga som utbildats i strålningsmätning (https://www.stuk.fi/sv/web/sv/-/en-grupp-frivilliga-utbildas-for-stralningsmatning) som stödjer myndigheternas verksamhet vid eventuella olyckor. Utmaningar är bland annat att utveckla övervakningen och regelverket till att bli mer riskmedveten och betona tillståndshavarnas ansvar samt möjligheterna att bevilja tillstånd för ny teknologi. Under de kommande åren måste man också att förbereda inför anläggningarnas åldrande och därtill övergången av Olkiluoto 3 från byggnadsprojekt till fungerande anläggning, vilket förutsätter ett nytt tillvägagångssätt av både STUK och Industrins Kraft.

Konventionen skapar en grund för utvecklingen av kärnsäkerheten på en global nivå

Kärnsäkerhetskonventionen skapar en folkrättslig grund för utvecklingen av kärnsäkerheten på en global nivå. Länderna som undertecknat konventionen ska regelbundet överlämna en redogörelse till IAEA över sitt arbete för att främja kärnsäkerhetsmålen som definieras i konventionen.

Ett centralt verktyg för verkställandet av konventionen är de så kallade granskningsmötena där konventionens andra parter kommenterar redogörelsen. Finlands redogörelse bedöms vid det åttonde granskningsmötet som ordnas under våren 2020.

Redogörelsen i sin helhet i Julkari: https://www.julkari.fi/handle/10024/138428

Kontakter

Ledande sakkunnig Minna Tuomainen, tfn (09) 759 88 329
Direktör Kirsi Alm-Lytz, tfn (09) 759 88 663
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUKin raportit kertovat valvovan viranomaisen näkökulman Posivan, TVO:n ja Fennovoiman ydinlaitoshankkeisiin10.2.2020 10:30:00 EETTiedote

Vuoden 2019 lopussa Teollisuuden Voima valmisteli Olkiluoto 3:n käyttöönottoa, Fennovoima Hanhikiven ydinvoimalaitoksen rakentamislupa-aineistoja. Posiva puolestaan louhi loppusijoitustunneleita ja rakensi kapselointilaitosta. STUKin raportit Olkiluoto 3:n, Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonnasta viime vuoden viimeisellä vuosikolmannekselta ovat luettavissa STUKin nettisivuilla.

STUK förbereder sig för att utvärdera säkerheten hos nya typer av kärnreaktorer30.1.2020 10:00:00 EETTiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har publicerat en rapport om förutsättningarna för en säker drift av så kallade små reaktorer. Rapporten behandlar utvärderingen av säkerheten hos nya typer av kärnreaktorer och frågor kring tillståndsförfarandet av dessa. Orsaken till att STUK förbereder sig för tillståndsförfarande för de nya typerna av anläggningar är det växande nationella och internationella intresset.

STUK prepares for assessing the safety of novel nuclear reactors30.1.2020 10:00:00 EETPress release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) has published a report on the conditions for safe operation of so-called small modular reactors (SMRs). The report discusses special questions associated with the safety assessment and licensing of the new nuclear power plant types. STUK is preparing for the licensing of new power plant types due to the national and international interest in them.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum