Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK övervakar strålningssituationen i kärnkraftverkens omgivning, en rapport om förra årets övervakning publicerad

Dela

STUK:s övervakningsrapport ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2019” berättar att i Lovisa kärnkraftverks eller Olkiluoto kärnkraftverks omgivning i Euraåminne inte finns sådan radioaktivitet som skulle påverka omgivningen eller människors strålningsexponering.

Kärnkraftsbolag ansvarar för kärnkraftverkens säkerhet och de mäter också och observerar strålningen och radioaktiva ämnen i sina omgivningar. STUK:s övervakning kompletterar kärnkraftsbolagens egna miljöobservation.

STUK övervakar strålningen genom att samla in prov på land- och havsmiljöer nära kärnkraftverk samt på utomhusluften. Dessutom följer STUK halterna av radioaktiva ämnen i människor som bor i kärnkraftverkens näromgivning. Sammanlagt mättes nästan 300 prov i STUK:s övervakningsprogram i omgivningen kring kraftverken i Lovisa och Olkiluoto.

Miljöproven analyseras på STUK:s laboratorium. Analysmetoder är gammaspektrometer och radiokemiska analyser. Varje år upptäcks små mängder radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket i en del av proven. De radioaktiva ämnen eller mängder av dem som upptäcktes förra år avvek inte märkbart från de miljöobservationer som gjort de senaste åren och mängderna var obetydliga när det gäller miljöns och människors säkerhet. Resultaten av utsläppsmätningar rapporterade av kärnkraftverken samt observationer av kärnkraftverkens egna miljöövervakning motsvarar observationer av STUK:s miljöövervakning.

Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa: Vuosiraportti 2019

Monitoring of radioactivity in the environment of Finnish nuclear power plants: Annual report 2019

Further information:
Senior Inspector Vesa-Pekka Vartti, +358 9 759 88 593
Media Services, +358 10 850 4761

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUKin Helsingissä ja Kotkassa havaitsemilla radioaktiivisilla aineilla ei ole vaikutusta säteilytilanteeseen29.6.2020 13:38:09 EESTTiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Helsingissä 16.-17. kesäkuuta kerätyssä ilmanäytteessä pieniä määriä koboltin, ruteniumin ja cesiumin radioaktiivisia isotooppeja (Co-60, Ru-103, Cs-134 ja Cs-137). Myös Kotkassa 15.6.–22.6. kerätyssä näytteessä havaittiin samoja radioaktiivisia aineita. Niiden lisäksi Kotkan näytteessä havaittiin myös zirkoniumin ja niobiumin (Zr-95, Nb-95) radioaktiivisia isotooppeja. Ilmassa olleilla radioaktiivisilla hiukkasilla ei ole ollut vaikutusta säteilytilanteeseen. STUK mittaa säteilytilannetta 260 automaattisella mittausasemalla ja asemien mittaustulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti STUKin nettisivuilla (säteilytilanne tänään). Säteilytilanne on ollut jatkuvasti normaali. Havaittujen radioaktiivisten aineiden koostumus viittaa siihen, että ne ovat peräisin ydinreaktorin polttoaineesta. Koska havaitut pitoisuudet ovat hyvin pieniä, aineet voivat olla peräisin normaalista ydinreaktorien käytöstä tai niiden huollosta. STUK on ollut yhteydessä kotimaisii

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum