Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK supervises the environmental radiation levels of nuclear power plants, report on last year’s supervision has been released

Share

STUK’s regulatory report “Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2019” (Environmental radiation monitoring of nuclear power plants in Finland 2019) concludes that no radioactivity significant to the radiation exposure of the environment or people was found in the surroundings of the Loviisa and Eurajoki Olkiluoto nuclear power plants.

Nuclear power companies are responsible for the safety of nuclear power plants and they also monitor radiation and radioactive substances in their surroundings. STUK’s supervision complements the companies’ own environmental monitoring.

STUK monitors radiation by collecting samples from the land and sea environment as well as outdoor air near the power plants. In addition, STUK monitors the concentrations of radioactive materials in people living near the power plants. In total, the STUK regulatory control programme collected nearly 300 samples from the surroundings of the Loviisa and Olkiluoto plants.  

The environmental samples are analysed at STUK’s laboratory. Methods of analysis include gamma spectrometry and radiochemical analyses. Every year, some samples include small amounts of radioactive substances that originate from the power plants. Last year, the radioactive substances and their levels did not deviate significantly from findings in the previous years and the levels detected were insignificant with regard to the safety of the environment and people. The results of emission measurements reported by nuclear power plants and the findings of the nuclear facilities’ own environmental monitoring correspond to the findings of STUK’s environmental monitoring.

Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa: Vuosiraportti 2019

Monitoring of radioactivity in the environment of Finnish nuclear power plants: Annual report 2019Further information:
Senior Inspector Vesa-Pekka Vartti,  +358 9 759 88 593
Media Services, tel. +358 10 850 4761

About Säteilyturvakeskus (STUK)

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Subscribe to releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

Subscribe to all the latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK) by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

STUKin Helsingissä ja Kotkassa havaitsemilla radioaktiivisilla aineilla ei ole vaikutusta säteilytilanteeseen29.6.2020 13:38:09 EESTTiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Helsingissä 16.-17. kesäkuuta kerätyssä ilmanäytteessä pieniä määriä koboltin, ruteniumin ja cesiumin radioaktiivisia isotooppeja (Co-60, Ru-103, Cs-134 ja Cs-137). Myös Kotkassa 15.6.–22.6. kerätyssä näytteessä havaittiin samoja radioaktiivisia aineita. Niiden lisäksi Kotkan näytteessä havaittiin myös zirkoniumin ja niobiumin (Zr-95, Nb-95) radioaktiivisia isotooppeja. Ilmassa olleilla radioaktiivisilla hiukkasilla ei ole ollut vaikutusta säteilytilanteeseen. STUK mittaa säteilytilannetta 260 automaattisella mittausasemalla ja asemien mittaustulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti STUKin nettisivuilla (säteilytilanne tänään). Säteilytilanne on ollut jatkuvasti normaali. Havaittujen radioaktiivisten aineiden koostumus viittaa siihen, että ne ovat peräisin ydinreaktorin polttoaineesta. Koska havaitut pitoisuudet ovat hyvin pieniä, aineet voivat olla peräisin normaalista ydinreaktorien käytöstä tai niiden huollosta. STUK on ollut yhteydessä kotimaisii

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom