Säteilyturvakeskus (STUK)

STUKs dosimetrilaboratorium fick internationellt erkännande

Dela

Strålsäkerhetscentralens dosimetrilaboratorium valdes in som medlem i dosimetrigruppen inom den rådgivande kommittén för joniseringsstrålning (CCRI) som är en del av den internationella kommittén för vikt och mått (CIPM). Medlemskapet är ett betydande erkännande för finländsk kompetens inom strålningsmätning.

Specialforskare Reetta Nylund installerar en strålningsmätare för kalibrering.
Specialforskare Reetta Nylund installerar en strålningsmätare för kalibrering.

STUKs dosimetrilaboratoriums medlemskap innebär att laboratoriet anses vara internationellt erkänt och mycket högklassigt. Ledande sakkunnig Paula Toroi konstaterar att medlemskapet är ett betydande internationellt steg för STUKs dosimetrilaboratorium. Medlemskapet i kommittén erbjuder laboratoriet utmärkta internationella möjligheter att påverka utvecklingen i anknytning till dosimetri på högsta möjliga nivå.

”Medlemskapet innebär att STUK har en allt viktigare roll i det internationella samarbetet vad gäller utveckling av strålningsmätningarnas noggrannhet och förbättring av jämförbarheten av strålningsmätningar som genomförs överallt i världen”, berättar Toroi.

Den internationella kommittén för mått och vikt, CIPM, är ett organ som verkställer den internationella meterkonventionen. På samma sätt som en meter ska vara av samma längd och ett kilogram ha samma massa överallt i världen ska även de enheter som används i strålningsmätningar vara jämförbara.

I Finland upprätthålls den joniserande strålningens nationella mätnormaler av STUK. Med hjälp av mätnormalerna kalibrerar STUKs dosimetrilaboratorium strålningsmätare, vilket är grunden för mätningarnas internationella jämförbarhet.

CIPM, International Committee for Weights and Measures = Internationella kommittén för mått och vikt

CCRI, Consultative Committee for Ionizing Radiation = Rådgivande kommittén för joniseringsstrålning

För att se videon från www.stuk.fi måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Information om strålningsmätningar på STUKs webbplats

Nyckelord

Kontakter

Ledande sakkunnig Paula Toroi, tfn (09) 759 88 700

Bilder

Specialforskare Reetta Nylund installerar en strålningsmätare för kalibrering.
Specialforskare Reetta Nylund installerar en strålningsmätare för kalibrering.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK observerade ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet vid strålningsövervakningen av miljön år 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK)) övervakar strålningen i miljön på många sätt. Föremål för övervakningen är konstgjorda radioaktiva ämnen, såsom cesium-137, som härstammar från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som finns kvar i små mängder i den finländska naturen ännu under årtionden. Därtill övervakar STUK naturliga strålkällor, såsom radon. Resultaten från strålningsövervakningen av miljön finns i årsrapporten Strålningsövervakning av miljön i Finland 2020.

STUK ei havainnut ympäristön säteilyvalvonnassa merkittävää poikkeavaa radioaktiivisuutta vuonna 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyä ympäristössä monin tavoin. Valvonnan kohteena ovat keinotekoiset radioaktiiviset aineet, kuten Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin oleva cesium-137, jota on pieninä määrinä jäljellä vielä vuosikymmenten ajan Suomen luonnossa. Lisäksi STUK valvoo luonnollista alkuperää olevia säteilyn lähteitä, kuten radonia. Ympäristön säteilyvalvonnan tulokset löytyvät Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2020 -vuosiraportista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum