Aluehallintovirasto

Styrningsbrev om resebegränsningar skickats till kommuner och social- och hälsovårdssamkommuner

Dela

Regionförvaltningsverkens styrningsbrev påminner kommunerna och social- och hälsovårdssamkommunerna om att det är möjligt att antalet sjukdomsfall blir fler på grund av den ökade rörligheten bland människor. Det är viktigt att kommunerna kommer överens om samarbete med gränsövervakningen och hälsovården och förbereder sig på att ordna tillfällig inkvartering.

Regionförvaltningsverken har 17.7.2020 skickat ett styrningsbrev till alla kommuner och social- och hälsovårdssamkommuner i landet angående de lindrade resebegränsningarna. Styrningsbrevet gäller i synnerhet de kommuner som har gränsövergångsställen för flyg-, sjö- eller landtrafik, men också andra kommuner med turister eller arbetstagare från utlandet.

Nya kommersiella flygrutter tas i bruk under sensommaren och antalet passagerare kommer att öka beträffande turister och pendlare. Dessutom kan fartygstrafikens passagerarkapacitet höjas ytterligare, och landsvägstrafiken blir livligare. Även om trafiken endast öppnas i områden där sjukdomens förekomst är högst lika stor som i Finland, finns det en möjlighet att sjukdomsfallen ökar på grund av den ökade rörligheten bland människor. 

Läs mer om styrningsbrevets innehåll gällande samarbete mellan gränsövervakningen och hälsovården och ordnandet av tillfällig inkvartering:

Landets regering beslutar om resebegränsningarna och lindringar av dem. Mer information om ämnet finns på webbplatsen för statsrådets kansli: Information och råd om coronaviruset (valtioneuvosto.fi)

Kontakter

Anne Hiiri, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
tfn 0295 016 067, namn.efternamn@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Suomen on oltava oikeudenmukainen ja yhdenvertainen maa myös pohjoissuomalaisille ikääntyville ihmisille (Pohjois-Suomi)24.9.2020 11:11:38 EESTTiedote

Ylijohtaja Terttu Savolainen esitteli Oulun seurakuntien 24.9.2020 järjestämässä Eloisa ikääntyminen -seminaarissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston näkemyksiä hyvästä ja arvokkaasta vanhuudesta sekä valvonnan roolista vanhusten perusoikeuksien toteutumisessa. Ylijohtaja korosti puheessaan, että yhtä tekijää, joka olisi ratkaiseva vanhustyön onnistumisessa tai kehittämiskohteissa ei ole.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum