Digi- ja väestötietovirasto

Suomen ja Viron väestörekisterit vaihtavat tietoja Suomi.fi-palveluväylän avulla

Jaa

Suomen Digi- ja väestötietovirasto ja Viron sisäministeriö käynnistävät automaattisen tietojenvaihdon maiden väestörekisterien välillä 21.9.2020 alkaen. Tiedonsiirto toteutetaan Suomi.fi-palveluväylän ja Viron vastaavan X-tee-ratkaisun avulla.

Automaattinen tietojenvaihto perustuu Suomen ja Viron väestörekisteriviranomaisten vuonna 2005 tekemään yhteistyösopimukseen toisessa maassa asuvien kansalaisten tietojen päivittämistä. Tähän asti tietoja on pyydetty ja annettu keskimäärin kerran vuodessa. Uuden teknisen ratkaisun ansiosta tietoja voidaan hakea toisen maan väestörekisteristä aina tarvittaessa.

Suomi.fi-palveluväylän rajapinnan hyödyntämisen aloittaa Viron sisäministeriö, joka voi nyt hakea Suomessa asuvien Viron kansalaisten ajantasaisia tietoja Suomen väestötietojärjestelmästä. Sama mahdollisuus on vastaavasti myös Suomella.

Vaihdettaviin tietoihin sisältyvät tiedot toisessa maassa asuvien kansalaisten kuolemasta, nimen- ja osoitteenmuutoksista sekä syntyneistä huollettavista lapsista.

”Viro ja Suomi ovat vaihtaneet kansalaistensa asuinpaikkaa koskevia tietoja säännöllisesti vuodesta 2005 lähtien. Uusi automaattinen tiedonsiirto poistaa tietojen käsittelyn manuaalisia työvaiheita, säästää aikaa ja mahdollistaa väestörekisteritietojen aikaisempaa paremman oikeellisuuden ja ajantasaisuuden”, toteaa Viron väestöministeri Riina Solman.

Viron sisäministeriön väestötietoyksikön johtaja Enel Pungas korostaa, että Suomessa asuu lähes 53 000 Viron kansalaista. ”Uuden teknisen ratkaisun ansiosta heidän tietonsa saadaan pidettyä ajan tasalla, eikä heidän tarvitse itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta Suomessa”, Pungas sanoo.

Tiedonsiirto pohjautuu yhdessä ylläpidettyyn teknologiaan

Tiedot siirretään väestörekisteristä toiseen Suomi.fi-palveluväylää ja Viron X-tee-väylää käyttäen. Molemmat ratkaisut pohjautuvat alun perin Virossa kehitettyyn teknologiaan, jota maat kehittävät ja ylläpitävät nykyisin yhdessä.

Väylät tarjoavat vakioidun, luotettavan ja tietoturvallisen tavan siirtää tietoa eri organisaatioiden, ja tässä tapauksessa myös kahden maan, välillä.

”Suomi.fi-palveluväylä mahdollistaa viranomaistiedon hyödyntämisen aikaisempaa paremmin myös valtioiden rajat ylittävissä palveluissa, mikä on tulevaisuuden kehityssuunta”, toteaa Digi- ja väestötietoviraston osastopäällikkö, ylijohtaja Timo Salovaara. ”Pohjoismaat ja Baltian maat ovat edelläkävijöitä hallinnon digitalisaatiossa ja siihen liittyvässä yhteistyössä. Tätä yhteistyötä jatkamalla ja syventämällä voimme tarjota entistä toimivampia, erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia sähköisiä julkisia palveluita maidemme välillä liikkuville ihmisille.”

Tiedonvaihto mahdollisesti laajenee tulevaisuudessa

Nyt käynnistyvä automaattinen väestörekisteritietojen vaihto on jo toinen palveluväylään tukeutuva ratkaisu viranomaistiedon siirtoon Suomen ja Viron välillä. Aikaisemmin tänä vuonna aloitettiin automaattinen tiedonsiirto maiden kaupparekisterien välillä.

Suomi ja Viro ovat keskustelleet mahdollisuudesta laajentaa palveluväylään perustuvaa automaattista tietojenvaihtoa tulevaisuudessa. Jatkossa tämä voi avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon liittyvien digitaalisten viranomaispalveluiden kehittämiseen, johon muun muassa EU-asetus Digitaalisesta palveluväylästä (Single Digital Gateway, SDG) jäsenvaltioita velvoittaa.

Viron sisäministeriö sekä Suomen Digi- ja väestötietovirasto toimivat maidensa väestörekisterinpidon keskusviranomaisina.

Lisätiedot:
Viron sisäministeriö julkaisee asiasta tiedotteen samanaikaisesti Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Linkit:
Lisätietoa Suomi.fi-palveluväylästä

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät 1.1.2020.

http://dvv.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto

The transfer of study attainment and health data between the Nordic and Baltic countries will be improved - The objective is to achieve a smoother everyday life between countries30.11.2021 14:15:00 EET | Press release

For a long time, the Nordic and Baltic countries have done a lot of work to ensure that the data that is central to living in another country gets transferred smoothly between countries. Such information includes study attainment and health related data. The objective is to facilitate mobility between countries. Challenges to data mobility include different legislations, non-interoperability of information systems, and conceptual differences between different countries.

Rörligheten hos datautbytet om studieprestationer och hälsouppgifter mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna utvecklas – Målet är en smidigare vardag mellan länderna30.11.2021 14:15:00 EET | Tiedote

I de nordiska och baltiska länderna har man länge arbetat för att den information som är viktig för att leva i ett annat land ska överföras smidigt mellan länderna. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om studieprestationer och hälsan. Målet är att underlätta människornas rörlighet mellan länderna. Utmaningar för datarörligheten orsakas till exempel av olika lagstiftning, informationssystemens bristande interoperabilitet mellan de olika länderna samt begreppsskillnader i olika länder.

Opintosuoritus- ja terveystietojen liikkumista Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä kehitetään – Tavoitteena entistä sujuvampi maiden välinen arki30.11.2021 14:15:00 EET | Tiedote

Pohjoismaissa ja Baltian maissa on pitkään tehty työtä sen hyväksi, että toisessa maassa elämisen kannalta keskeiset tiedot liikkuvat sujuvasti maiden välillä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi opintosuoritustiedot ja terveyteen liittyvät tiedot. Tavoitteena on helpottaa ihmisten liikkumista maiden välillä. Haasteita tietojen liikkuvuuteen tuovat esimerkiksi erilaiset lainsäädännöt, tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus eri maiden välillä sekä käsitteistöerot eri maissa.

The Digital and Population Data Services Agency's investments in reducing processing times have produced results - At the same time, the increase in demand is worrying29.11.2021 16:45:00 EET | Press release

The Digital and Population Data Services Agency (DVV) has succeeded, with the additional appropriation received in July 2021, in resolving the prolongation of processing times created in its services. During the early autumn, The Digital and Population Data Services Agency has completed the recruitment of 40 additional fixed-term employees and their orientation. The work contribution of additional personnel has already been seen as shortening the number of job queues in November.

Satsningar av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att förkorta handläggningstiderna har gett resultat - Samtidigt är den ökade efterfrågan oroväckande29.11.2021 15:20:00 EET | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har med hjälp av tilläggsanslaget från juli 2021 lyckats avveckla de förlängda handläggningstiderna som uppkommit i dess tjänster. MDB har i början av hösten slutfört rekryteringen av 40 visstidsanställda och deras introduktion. Tilläggspersonalens arbetsinsats har märkts redan i november i form av kortare arbetsköer.

Digi- ja väestötietoviraston panostukset käsittelyaikojen lyhentämiseen ovat tuottaneet tulosta - Samalla kysynnän kasvu huolestuttaa29.11.2021 13:10:00 EET | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on onnistunut heinäkuussa 2021 saadun lisämäärärahan turvin purkamaan palveluissaan syntynyttä käsittelyaikojen pitkittymistä. DVV on saanut alkusyksyn aikana päätökseen 40 määräaikaisen lisähenkilön rekrytoinnit ja heidän perehdytyksensä. Lisähenkilöstön työpanos on näkynyt jo marraskuussa työjonojen lyhentymisenä.

Is the North a pioneer in information interoperability? The seminar on 30 November 2021 discusses the current state of mobility of study and health information between the Nordic and Baltic countries23.11.2021 14:35:07 EET | Press Invitation

In many cases, the Nordic countries and the Baltic countries are considered to be on top of digitalisation. People also move a lot across national borders, for example, to study and work. In these situations, everyday life becomes easier if the key information is shared between the authorities in the countries. Such information includes study attainment, health, and prescription information. The discoverability of information on legislation of another country is also important in order to operate in that country.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme