Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n markkinaennuste alkuvuodelle 2020

Jaa

Suomen Kiinteistönvälittäjien lähes 1600 välittäjästä ja 475 toimipisteestä koostuvat asuntokaupan asiantuntijat ovat antaneet markkinaennusteensa alkuvuodelle 2020. Koko vuoden 2020 ennuste annetaan myös sekä ennuste vuokra-asuntomarkkinoista. Ennuste sisältää myös toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin kommentteja viimeaikaisista ajankohtaisista asuntomarkkinoihin vaikuttavista ilmiöistä.

Uusi vuosikymmen alkaa asuntokaupan myötätuulessa - 2019 toi selvää kasvua vanhojen asuntojen kauppaan

Vuosi 2019 oli asuntokaupan osalta positiivinen. Hintojen nousu on rauhoittunut ja kauppamäärät ovat hyvällä tasolla. Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes näyttää jatkavan kasvun aikaa. Myös koko vuoden 2020 ennusteessa yli 80 % välittäjistä ennustaa kysynnän kasvavan koko maassa. Vahvinta kasvun odotetaan olevan Turun, Tampereen ja Helsingin vaikutusalueella. Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi sekä Pohjois-Suomi lupaavat myös tilanteen pysyvän vähintään ennallaan. Laskua ennustetaan vain hyvin lievänä osassa Itä-Suomen paikkakuntia sekä kaukana aluekeskuksista sijaitsevissa kunnissa. ”Kasvukeskuksissa on raportoitu selvää tarjontapulaa hyväkuntoisista uudemmista asunnoista”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

SKVL:n välittäjistä 80 % ennustaa osakeasuntojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan

Koko Suomessa 80 % välittäjistä ennustaa kerrostalojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan alkuvuoden. Kysyntäennuste on noussut edellisestä neljänneksestä 10 prosenttiyksiköllä. Keskimäärin koko Suomessa vanhojen kerrostalojen hintojen ennustetaan pysyvän lähes ennallaan. Pääkaupunkiseudun ja Turun alueen osalta ensimmäisen neljänneksen hinnannousun odotetaan olevan keskimäärin noin 2 % ja muun Suomen vanhojen kerrostalojen hintojen odotetaan laskevan keskimäärin noin 1 %. ”Koko Suomessa alueelliset erot pientenkin paikkakuntien välillä voivat olla suuria riippuen työpaikkatilanteesta”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Erityisen positiivista on se, että kysyntä ei pelkästään painotu kasvukeskuksiin”, Mannerberg jatkaa.

Pari- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan keskitalven. Rivitalojen hinnoissa odotetaan lievää laskua. Pari- ja omakotitalojen hintojen odotetaan alkuvuoden ajan olevan alimmillaan (-1 %) lumisen kauden ajan.

Ehdotetun 450 % lainakaton vaikutus olisi läpi mennessään ennakoitua pahempi

Niin sanotun ”Mörttisen työryhmän” ehdotettu lainakatto (450 % vuositulosta) olisi kyselyn tulosten perusteella merkittävä este asunnonhankinnalle. Myös 25 vuoden enimmäislaina-aikaa pidetään liian rajoittavana. Jopa 75 % näkee lainakaton vaikutuksen olevan suurta, selvää tai jonkin verran koko Suomessa. Yllättäen myös ns. muu Suomi on yhtenäinen vaikutuksen vakavuudessa, myös muualla kuin kasvukeskuksissa, joissa toki vaikutukset ovat vakavimmat.

Syksyn työmarkkinakiistat ja hallituskriisi vaikuttaneet myös jonkin verran asuntomarkkinoihin

40 % raportoi kyselyn perusteella 2019 syksyn työmarkkinakiistojen sekä hallituskriisin vaikuttaneen asunnon ostajien käytökseen ja lisänneen epävarmuutta. Eniten vaikutusta on näkynyt Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja pääkaupunkiseudun kehyskuntien ostajien päätöksenteossa.

”Asuntokauppa reagoi aina herkästi Suomen tulevaisuuteen vaikuttavien työmarkkinatekijöiden tai hallituksen luottamuksen ollessa tapetilla”, kommentoi Mannerberg.

Vuokra-asuntojen kysyntä lisääntyy

Vuokra-asuntojen kysynnän kasvu jatkuu vahvana. Lähes 90 % välittäjistä uskoo kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan alkuvuonna. Ainostaan Etelä-Suomen pienillä paikkakunnilla sekä Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella on pieniä merkkejä kysynnän laskusta. Vuokramarkkinoilla korostuu huonokuntoisten vuokra-asuntojen huonompi kysyntä ja hyväkuntoisten keskusta-asuntojen kovassa kysynnässä merkittäviäkin eroja. Vuokrien määrissä odotetaan nousua alueilla, joissa kysyntää on eniten kuten pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere ja Oulu.

Alueelliset markkinaennusteet:

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla on kova kysyntä hyväkuntoisista asunnoista. Välittäjien ennusteen mukaan noin 82 % uskoo kysynnän pysyvän ennallaan tai nousevan. Rivi- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan nousevan tai vähintään pysyvän ennallaan, lähes kerrostaloasuntojen tasolla. Espoossa alkaa olla pulaa hyvistä vanhoista asunnoista. Vantaalla Kehä III jakaa kysyntää siten että sisäpuolella on vilkkaampaa ja ulkopuolella rauhallisempaa. Pääkaupunkiseudun uudistuotantotarjonta on runsasta mutta hintataso on monien ostajien ulottumattomissa lisäten vanhojen asuntojen kysyntää.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat

Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa on kysyntä pysynyt hyvällä tasolla. Eniten kysyntää olisi rivitalo- ja kerrostaloasunnoista. Itä-Uudenmaan alueella kysyntä on parantunut ylitarjonnan vähentyessä. Hyvinkäällä kysyntä on hyvällä tasolla. Länsi-Uudellamaalla kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla edullisemman hintatason ansiosta, mutta Tammisaaressa on pulaa uudemmista hissitaloista ja pientaloissa on tarjontaa mutta jonkin verran alhaisempaa kysyntää.

Turun seutu

Turun seudulla yli 97 % välittäjistä uskoo, että kerrostaloasuntojen kauppa lisääntyy tai käy entiseen tahtiin. Turun alueella sijaitsevien pientalojen kysynnän odotetaan myös pysyvän ennallaan tai kasvavan. mm telakkateollisuuden vaikutus asuntomarkkinoihin on edelleen vahva ja lisää asuntojen kysyntää. Turun keskusta-alueella on hyvää kysyntää remontoiduista asunnoista ja erityisesti pienemmistä asunnoista.

Tampereen seutu

Tampereella jopa 84 % välittäjistä uskoo kerrostaloasuntokaupan lisääntymiseen tai pysymiseen ennallaan. Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän ennallaan. Rivi-, pari- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan. Tampereella on pulaa hyväkuntoisista vanhoista asunnoista keskeisissä sijainneissa. Nokia jatkaa vetovoimaansa ja alkava lähijunaliikenne lisää alueen kiinnostusta. Sastamalan alue kärsii liian suuresta etäisyydestä Tampereeseen ja investointien puutteesta.

Oulun seutu

Oulussa noin 73 % välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan. Rivitalojen kysyntä on laskussa ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan lisääntyvän.  Alueella on pulaa hyväkuntoisista vanhoista asunnoista. Stora Enson irtisanomisten vaikutuksia ei vielä näkynyt asuntomarkkinoissa mutta joitain vaikutuksia odotetaan näkyvän tulevana vuonna.

Etelä-Suomi (ei pääkaupunkiseutu)

Etelä-Suomen helmi on edelleen Hanko. Kysyntä on jakaantunut sisäisiin markkinoihin ja kakkosasuntoihin. Vapaa-ajan asuntoina käytettäviä asuntoja kaupungissa kysytään voimakkaasti. Sataman vahva veto työpaikoissa on parantanut ja ensiasuntoina ostetaan jopa omakotitaloja.

Etelä-Suomen laajalla alueella on sisäisiä merkittäviä eroja. Kouvolassa ja Lahdessa on tarjontaa paljon ja kysyntä ei vastaavasti ole korkeimmillaan juuri tällä hetkellä. Riihimäellä kauppa käy paremmin, vaikka tarjolla olevien uudiskohteiden suuri määrä hidastaa vanhojen kauppaa. Forssa kärsii etäisyydestä suurempiin paikkakuntiin ja odotukset markkinoiden kehityksestä ovat maltillisia.

Kaakkois-Suomi

Haminassa Googlen laajennus tulee näkymään vuokra-asuntomarkkinoilla ja mikäli UPM jätti-investoinnit toteutuvat, niin alueen asuntomarkkinoilla odotettaan parannuksia mukaan lukien lähipaikkakunnat. Lappeenrannassa tarjontaa on paljon mutta hyvä työllisyystilanne pitää yllä hyväkuntoisten asuntojen kysyntää.

Itä-Suomi

Itä-Suomessa yli 65 % välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän pysyvän samalla tasolla tai nousevan. Mikkelissä kärsitään työpaikkojen menetyksistä ja alueen hitaasta kasvusta. Pieksämäellä on tarjontaa paljon erityisesti omakotitaloista. Pohjoisempana Kuopio-Siilinjärvi-Iisalmi akselilla on työpaikkatilanne pysynyt kohtuullisena ja kysyntää on hyväkuntoisista asunnoista. Alueellisia eroja on laajalla Itä-Suomen alueella paljon ja tilanne voi muuttua nopeastikin työpaikkauutisten myötä.

Keski-Suomi

Aleen kasvukeskus on Jyväskylä. Keskusta-alueella kauppa käy hyvin mutta kauempana keskustasta tilanne on edelleen hyvin rauhallinen ja hintataso hakee uutta alempaa tasoa. Keski-Suomessa 93 % välittäjistä uskoo kerrostaloasuntojen kaupan parantuvan tai pysyvän ennallaan alkuvuonna.

Länsi-Suomi

Länsi-Suomessa rivitalojen kysyntä on suurinta mutta tilanne on pääosin säilynyt ennallaan. Pohjanmaalla Kokkolassa tilanne on ollut hiljainen ja Vaasassa on kärsitty Wärtsilän suurista irtisanomisista. Muuten alueella 73 % välittäjistä uskoo tilanteen säilyvän ennallaan tai parantuvan.

Pohjois-Suomi

Rovaniemelle matkailu tuo edelleen hyvin nostetta, kerrostaloasuntojen kysyntää pitää yllä sijoittajien kohteina olevat Airbnb vuokraukseen soveltuvat asunnot. Uudemmista rivi- ja omakotitaloista on kysyntää ja tarjontapulaa. Vanhempien 70-luvulla rakennettujen lähiöiden haasteellinen tilanne on sama kuin muullakin Suomessa.

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:

Jussi Mannerberg
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) toimitusjohtaja
p. 050 339 6214, jussi.mannerberg@skvl.fi

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry
Kalevankatu 4, 3. krs
00100 Helsinki

09 5308 500, liitto(at)skvl.fihttp://www.skvl.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun.  Liitto toimii yhdyssiteenä verkostossa, joka koostuu 475 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n asuntomarkkinakatsaus – kesäkuu ja ennuste seuraavalla vuosineljännekselle1.7.2020 06:00:00 EESTTiedote

Kesäkuun 2020 kyselyyn vastasi yli puolet SKVL:n yli 400 yrityksestä. Toimipisteitä on yli 480 ja välittäjiä yli 1600 lähes kaikilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Koronan vaikutuksia näki kesäkuussa omalla alueellaan keskimäärin enää hiukan yli 20 % välittäjistä. Noin 60 % ei näe enää mitään vaikutuksia asuntokauppaan. Markkinoiden ennustetaan jatkavan kasvuaan seuraavalla vuosineljänneksellä kasvun painottuen enemmän omakotitalo- ja rivitalokauppaan sekä loma-asuntoihin.

Asuntokauppa nousee kohisten – käänne tapahtui toukokuun aikana2.6.2020 06:00:00 EESTTiedote

Suomen Kiinteistönvälittäjien (SKVL) viides poikkeusolojen aikainen kysely kertoo ratkaisevasta käänteestä asuntokaupassa toukokuussa. Toukokuun lopussa tehtyyn kyselyyn vastasi yli 70 % SKVL:n yrityksistä, joita Suomessa on yli 400, ja välittäjiä yli 1600 yli 475 toimipisteessä. SKVL:n jäsenten välityksellä tehdään Suomessa yli 40 % vanhojen asuntojen välittäjien kautta tehdyistä kaupoista.

Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL toinen tiedote asuntomarkkinoiden kehityksestä korona tilanteen aikana30.3.2020 08:40:00 EESTTiedote

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL teki korona tilanteen ajan toisen jäsenkyselyn viime viikon lopulla 26.3 Kyselyyn vastasi lähes 80% jäsenyrityksestä Suomessa. SKVL jäsenyritysten toimipisteitä on lähes 500 ja välittäjiä lähes 1600 ympäri Suomea. Markkinakyselyt tehdään nyt poikkeuksellisesti lyhyin aikavälein, jotta saamme mahdollisimman ajantasaista tietoa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme