Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi-fullmakter finalist i den respekterade tävlingen The Innovation in Politics Awards

Dela

Suomi.fi-fullmakterna som utvecklats och upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har placerat sig bland tio finalister i den europeiska tävlingen The Innovation in Politics Awards. Fullmakterna deltar i kategorin Digitalisering.

Tjänsten Fullmakter är en av de nationella gemensamma stödtjänsterna för digitalisering. "Fullmakterna är en unik lösning i Europa och i hela världen för att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Tjänsten möjliggör ett smidigt och säkert sätt att digitalt ge och administrera fullmakter i hela samhället", berättar utvecklingschef Mika King vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tjänsten kan användas av såväl privatpersoner som organisationer. Med hjälp av den kan användaren elektroniskt ge en annan person, ett företag, en förening eller en annan sammanslutning fullmakt att uträtta ärenden i de e-tjänster som har tagit i bruk tjänsten Fullmakter. Tjänsten gör det också möjligt att uträtta ärenden på någon annans vägnar på basis av registeruppgifter, till exempel att uträtta ärenden för ett minderårigt barn utan särskilda befogenheter.

Tjänsten kan kopplas till den offentliga och privata sektorns e-tjänster. Tjänsten Fullmakter kan också användas i fysiska ärendehanteringstjänster. Med hjälp av tjänsten har man till exempel gjort det möjligt att uträtta ärenden för en annan person och personer som står under vårdnad på alla apotek i Finland.

Med hjälp av tjänsten Fullmakter uträttas för närvarande ärenden för någon annans räkning 3-4 miljoner gånger i månaden. Över 11 miljoner elektroniska fullmakter har redan gjorts i tjänsten.

Cirka tusen medborgare från 47 länder som domare i tävlingen

I tävlingen The Innovation in Politics Awards deltog nästan 400 projekt från hela Europa. Cirka tusen medborgare från 47 olika länder har fungerat som domare i tävlingen. Juryns bedömningskriterier har varit att projekten är innovativa, hållbara och att användarna är delaktiga.

Tävlingen omfattar nio kategorier: utbildning, ekologi, ekonomi, digitalisering, livskvalitet, coronakrisen, demokrati, mänskliga rättigheter och gemenskap.

Utöver tjänsten Fullmakter deltar sju andra projekt från Finland i olika kategorier.
Finalisterna i kategorin Digitalisering i tävlingen presenterar sig för allmänheten på adressen: innovationinpolitics.eu/en/awards/finalists-2020-digitalisation/

Suomi.fi-fullmakter har också belönats 2019 i Europeiska kommissionens Sharing and Reuse-tävling och i den inhemska Blue Arrow Awards-tävlingen.

The Innovation in Politics Awards

Målet med de årliga Innovation in Politics Awards-priserna är att identifiera de mest banbrytande projekten och programmen inom alla centrala politiska sektorer i Europa. Tävlingen ordnades första gången 2017.

Tävlingen arrangeras av det privata och neutrala The Innovation in Politics Institute

Suomi.fi-fullmakter i ett nötskal

  • I tjänsten Fullmakter kan man digitalt ge en annan person, ett företag eller en sammanslutning rätt att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Den erbjuder användarna en smidig och informationssäker självbetjäning oberoende av tid och plats. 
  • Fullmakterna är säkra och aktuella. Den kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i fullmaktsregistret, handelsregistret, föreningsregistret eller befolkningsdatasystemet.
  • Tjänsten kan tas i bruk avgiftsfritt i både offentliga och privata e-tjänster. E-tjänsten betalar endast kostnaderna för integrationen av tjänsten.
  • Användningen av tjänsten medför betydande kostnadsbesparingar genom digitaliseringen av ärende- och serviceprocesserna. 
  • I tjänsten som lanserades 2016 har redan gjorts över 11 miljoner fullmakter.
  • Varje månad görs 3-4 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten Fullmakter.
  • Fullmakterna har redan integrerats i 135 e-tjänster som utnyttjas av 235 tjänsteleverantörer inom den privata och offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Not all users of the Katso service have introduced Suomi.fi e-Authorizations – the processing of mandate applications will be stepped up until the end of August23.6.2021 15:40:00 EEST | Press release

The Katso service will be discontinued on 31 August 2021. Due to the discontinuation of the Katso service, we will step up the processing of mandate applications throughout the summer. It is advisable to submit the mandate application now and not leave the submittal to a later time as its processing may take as long as 1 to 2 weeks.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum