Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi-informationsleden skulle lösa utmaningarna med datasäker informationshantering även för aktörer i den privata sektorn

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata påminner om att Suomi.fi-informationsleden skulle vara en lösning på den belastning informationssäkerhet och registerföring innebär för privata aktörer. Via tjänsten förmedlas redan dagligen hundratusentals finländares myndighetsuppgifter mellan olika offentliga organisationer, men Informationsleden kan också tas i bruk av privata organisationer. Det är gratis att använda Informationsleden.

Efter dataintrånget mot Psykoterapicentret Vastaamo har det diskuterats mycket om säker användning och förvaring av registeruppgifter. Suomi.fi-informationsleden skulle erbjuda en lösning på problemet. Informationsleden som öppnades 2015 erbjuder ett standardiserat sätt att kontrollera och överföra information mellan informationssystem och minskar behovet av att själv upprätthålla omfattande egna register. Tjänsten är också tillgänglig för aktörer i den privata sektorn.

I praktiken innebär ibruktagandet av Informationsleden att de organisationer som tillhandahåller och använder tjänster i Informationsleden har verifierats av myndigheten i samband med ibruktagandet. På så sätt kan organisationerna både göra information tillgänglig och få tillgång till information, till exempel patientuppgifter, uppgifter ur fordonsregister eller uppgifter om yrkesrättigheter via en säker och tillförlitlig dataöverföringskanal.

”Kompatibiliteten mellan it-system och uppdaterad datasäkerhet är en konstant utmaning för organisationerna och ökar därmed kostnaderna för systemen. Ibruktagandet av Informationsleden skulle bringa klarhet i informationshanteringen för många organisationer samt utgöra ett kostnadseffektivt och säkert sätt att kontrollera nödvändiga uppgifter hos myndigheten”, berättar Informationsledens utvecklingschef Atte Pirttilä vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Organisationer som utför lagstadgade uppgifter är skyldiga att använda tjänsten. Statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk, inrättningar och affärsverk samt kommunala myndigheter använder därför Informationsleden för att överföra information. För närvarande används tjänsten av cirka 150 organisationer. Användningen av tjänsten kunde dock utvidgas särskilt inom den privata sektorn.

”På den privata sidan ser man fortfarande den offentliga sektorns service som osmidig och dyr. Men det stämmer inte. Tjänsten har genomförts med den nyaste tekniken, vilket garanterar en tillförlitlig informationsgång i realtid mellan systemen. Användningen av Informationsleden är dessutom gratis för kundorganisationerna. Varje aktör ansvarar endast för sina egna integrations- och underhållskostnader”, fortsätter Pirttilä.

I synnerhet social- och hälsovårdsbranschen och försäkringsbranschen kunde ha nytta av tjänsten eftersom dessa har ett kontinuerligt behov av att kontrollera till exempel klientens patientuppgifter, personuppgifter eller vårdnadsförhållande. Det kan rentav ta flera dagar att uppdatera uppgifter om födelse och dödsfall i olika register, men via Informationsleden uppdateras uppgifterna samtidigt överallt. När datasystemen integreras så att de utnyttjar den standardenliga Informationsleden kan kostnadsbesparingarna på årsnivå vara betydande.

Suomi.fi-informationsleden grundar sig på plattformen X-Road för informationsförmedling som ursprungligen utvecklades i Estland och togs i bruk 2015. Finland och Estland ansvarar tillsammans för utvecklingsarbetet och i Finland ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för plattformens nationella funktionssäkerhet, säkerställandet av utvecklingsarbetets kvalitet samt kundrådgivning.

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, utvecklingschef Atte Pirttilä

tfn 0295 535 285, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi Data Exchange Layer would also solve information security challenges of operators on the private sector20.11.2020 11:00:00 EETPress release

The Digital and Population Data Services Agency reminds that the Suomi.fi Data Exchange Layer would provide a solution to the pressure surrounding the information security and register maintenance of private operators. The data from authorities belonging to hundreds of thousands of Finnish citizens pass through the service daily between different public organisations but the Data Exchange Layer can also be used by private organisations. The use of the Data Exchange Layer is free of charge.

Suomi.fi-palveluväylä ratkaisisi tietoturvallisen tiedonhallinnan haasteita myös yksityisen sektorin toimijoille20.11.2020 11:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa, että Suomi.fi-palveluväylä tarjoaisi ratkaisun yksityisten toimijoiden tietoturva- ja rekisterinylläpitopaineisiin. Palvelun kautta kulkee jo päivittäin satojen tuhansien suomalaisten viranomaistietoja eri julkisten organisaatioiden välillä, mutta Palveluväylän voivat ottaa käyttöön myös yksityiset organisaatiot. Palveluväylän käyttö on ilmaista.

Digi- ja väestötietovirasto valitsi vahvan tunnistamisen välityspalveluntarjoajaksi OP Yrityspankin19.11.2020 09:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kilpailutti vahvan tunnistamisen välineiden välityksen koko julkishallinnolle. Kilpailutus toteutettiin DVV:n dynaamiseen hankintajärjestelmään kuuluvien luottamusverkoston välityspalvelutoimittajien välillä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme välityspalvelutoimittajaa. Kilpailutuksen perusteella välityspalveluntarjoajaksi valittiin OP Yrityspankki.

250 organisaatiota osallistuu henkilötietojen tietoturvaloukkausta simuloivaan TAISTO20-harjoitukseen19.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto järjestää kolmatta kertaa TAISTO-harjoituksen, joka simuloi henkilötietojen tietoturvan loukkaustilannetta. Valtakunnalliseen harjoitukseen osallistuu yhteensä 250 julkisen hallinnon organisaatiota ja niiden sidosryhmää. Mukana on monenlaisia toimijoita valtionhallinnon organisaatioista oppilaitoksiin ja eri kokoisiin kuntiin. Tämän syksyn kolmas ja samalla viimeinen harjoituspäivä on 19.11.2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum