Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Svenska nu föreslår satsningar på svenskundervisningen

Dela
Hanaholmens Svenska nu-nätverk konstaterar att det finns en efterfrågan på svenskkunnig arbetskraft i det finländska samhället. Företagarna i Finland utredde språkkunskapernas betydelse med en enkät till sina medlemsföretag våren 2021. Svenskan visade sig vara det klart mest använda språket efter finskan och engelskan: 44 procent av företagen uppgav att de behöver svenskan i sin verksamhet.
Svenska nu ordnade ett infotillfälle i Åbo idag. Bland deltagarna märktes ordföranden för Svenska nu-nätverkets delegation, borgmästare Minna Arve. Foto från 12 september 2022.
Svenska nu ordnade ett infotillfälle i Åbo idag. Bland deltagarna märktes ordföranden för Svenska nu-nätverkets delegation, borgmästare Minna Arve. Foto från 12 september 2022.

Landets utbildningssystem klarar emellertid inte av att svara på behovet av språkkunnig arbetskraft och svensklärarna är uppgivna över de uppenbara bristerna. Nätverket Svenska nu föreslår målmedvetna satsningar på undervisningen i det andra inhemska språket för att Finland ska kunna leva ut sin potential som ett tvåspråkigt land.

Satsa på svenskundervisningen i grundskolan

Grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska) lägger grunden för den finskspråkiga befolkningens svenskkunskaper. Regeringen Marin beslöt att lägga till en årsveckotimme svenska i grundskolans språkprogram och en förnyelse av läroplanen har påbörjats. Svenska nu förutsätter att följande regering förbinder sig att verkställa beslutet att införa en årsveckotimme mera svenskundervisning i åk 7-9 och reserverar behövliga medel för ändamålet.

Inför mera svenskundervisning i yrkesskolan

Yrkesskolans studier i andra inhemska språket ger inte tillräckliga färdigheter att studera språket på högskolenivå, utan endast en formell kompetens. På högskolenivå måste studeranden ofta repetera grunderna i svenska språket innan de avlägger den så kallade tjänstemannasvenskan, vilket drar ut på studierna. Svenska nu föreslår att finsk- och svenskspråkiga yrkesinriktade grundexamina förenhetligas, så att de obligatoriska studierna i andra inhemska språket omfattar minst två kunskapspoäng.

Obligatorisk studentsvenska

I regeringen Marins program ingick en skrivning att regeringens målsättning är att det andra inhemska språket återinförs som  ett obligatoriskt språk i studentexamen. Reformen skulle höja svenska språkets status och sporra eleverna att satsa på svenskan i grundskolan. Svenska nu konstaterar att studier i det andra inhemska språket är en central del i alla finländares skolgång och därmed vore det naturligt att ämnet ingår för alla som avlägger studentexamensprovet.

Kontakt: Mikael Hiltunen, projektchef, Nätverket Svenska nu, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi, Tel. 040 620 6006

Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige, Svenskfinland och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken.

Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen. Nätverket Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Svenska nu ordnade ett infotillfälle i Åbo idag. Bland deltagarna märktes ordföranden för Svenska nu-nätverkets delegation, borgmästare Minna Arve. Foto från 12 september 2022.
Svenska nu ordnade ett infotillfälle i Åbo idag. Bland deltagarna märktes ordföranden för Svenska nu-nätverkets delegation, borgmästare Minna Arve. Foto från 12 september 2022.
Ladda ned bild

Om

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5
02100 ESPOO

+358 40 767 7373http://www.hanaholmen.fi

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Hanaholmen är ett kulturcentrum för Sverige och Finland samt ett konferenshotell och mötescentrum i Esbo, strax utanför Helsingfors. Hanaholmen arrangerar högaktuella seminarier och evenemang där viktiga samhälleliga frågor diskuteras och debatteras. Kulturfonden för Sverige och Finland är Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet. 

Följ Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum