Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Syresituationen är dålig i en del av de österbottniska sjöarna

Dela

I mars observerades att syresituationen i de österbottniska sjöarna hade försämrats under den långa vintern. Därför undersökte NTM-centralen i Södra Österbotten syresituationen på nytt under påskveckan. Sämst var syresituationen i små, grunda och eutrofierade sjöar och i en del av de konstgjorda sjöarna. Vanligtvis leder syrebrist till att fosfor urlakas i vattnet ur bottensedimentet, men i värsta fall kan det förekomma fiskdöd på grund av syrebristen. Risken för syreproblem ökar, då vattenståndet i de konstgjorda sjöarna och reglerade sjöarna har sänkts för att det ska finnas plats för smältvatten för att minska översvämningsolägenheter. Då vattenståndet sjunker minskar emellertid syreförrådet i sjöarna.

På basis av vattenproverna som togs under påskveckan var syreläget i de konstgjorda sjöarna sämst i Kivi- och Levalampi som ligger i Närpes ås avrinningsområde. Eftersom syrehalten visade sig vara så låg att fiskar kan dö, minskades avtappningen från den konstgjorda sjön genast efter att man fått provresultaten. Syrehalten var mycket låg även i Ullavanjärvi som ligger i Perho ås avrinningsområde. Under vårens lopp har NTM-centralen hittills fått in rapporter om fiskdöd endast från Vähäjärvi i Ruotsalo i Karleby.

I de konstgjorda sjöarna Venetjoki och Patana var bottnen i de djupaste partierna nästan utan syre, men vid ytan var situationen bättre. Syrebrist förekom även i sjögruppen i Perho ås mellersta lopp, men nedströms från sjöarna var syrehalten hög i Perho å. I Kyro älvs avrinningsområde var syresituationen god i de konstgjorda sjöarna Kyrkösjärvi och Kalajärvi, trots att vattenståndet var lägst hittills under våren och lägre än vanligtvis om vårarna. Det syrehaltiga smältvattnet har tydligen blandats med sjövattnet ända ner till bottnen i dessa konstgjorda sjöar. I Lappo ås avrinningsområde var syresituationen god endast vid ytan i den konstgjorda sjön Hirvijärvi, medan det fanns väldigt lite syre på bottnen i den djupaste delen. I Alajärvi och Jääskänjärvi har syresituationen vid ytan förbättrats från provtagningen i mars, men i den djupaste delen av Alajärvi lider bottnen fortsättningsvis av syrebrist.

Syresituationen i de konstgjorda och reglerade sjöarna i NTM-centralen i Södra Österbottens område lättar denna vecka, då det varma vädret gör att allt mer smältvatten styrs till sjöarna. Också i Mellersta Österbotten förbättras syresituationen i de konstgjorda och reglerade sjöarna sannolikt under denna och nästa vecka, när vattenmängden i sjöarna ökar.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Vattenhushållningsexpert Mika Tolonen, tfn 0295 027 949
Ledande vattenhushållningsexpert Jukka Pakkala, tfn 0295 027 893 (nås 21.4. och fr.o.m. 25.4)
Gruppchef Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven säännöstelypadon kunnostaminen ja kalatien rakentaminen alkaa20.5.2022 09:55:36 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Jääskänjärven (Alavus) säännöstelypadon betonirakenteita sekä säännöstelyluukun. Samalla padon länsipuolelle aukaistaan tilapäinen juoksutusväylä, jotta kunnostustyöt pystytään tekemään kuivatyönä säännöstelyn vaarantumatta. Kunnostustyön jälkeen juoksutusväylään rakennetaan kalatie. Urakoitsijana toimii RAPinsto Oy. Työn aikana vedenpinta pyritään pitämään normaalilla korkeudella, mutta vedenpinnan vaihtelut saattavat olla normaalia suurempia.

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum