ELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskukset

Talent Boost Summit presenterar tjänster som stöder internationell rekrytering och stärker Finlands attraktionskraft

Dela

Talent Boost Summit är ett riksomfattande evenemang för företag och intressentgrupper som vi i år ordnar för femte gången. Evenemanget handlar om att rekrytera internationell arbetskraft och att utveckla mångsidiga arbetsgemenskaper. Fokus i evenemanget ligger på de bästa beprövade metoderna och de erbjudna tjänsterna.

Talent Boost Summit samlar ett omfattande nätverk av aktörer från olika delar av samhället.
Talent Boost Summit samlar ett omfattande nätverk av aktörer från olika delar av samhället.

I det årliga evenemanget Talent Boost Summit samlas människor denna höst i Vasa kring frågor om det internationella arbetslivet. Grunden till evenemanget är det nationella Talent Boost-programmet, med målet att locka internationella talanger, invandring och etablering till Finland. Under evenemanget som ordnas i Åbo Akademis lokaler i Vasa utlovas intressanta talare, internationell stämning och nätverkande med såväl företag som experter inom branschen.   Över 200 distansdeltagare kommer att följa evenemanget på webben och på plats i Vasa deltar 300 personer.

– Talent Boost Summit samlar ett omfattande nätverk av aktörer från olika delar av samhället. Ett välfungerande nätverk är nödvändigt för att få internationella talanger till Finland och få dem att känna sig hemmastadda här, säger ledande sakkunnige Katri Niskanen vid arbets- och näringsministeriet.

Erfarenheter av internationalism ur många synvinklar står på programmet

Talent Boost Summit är ett utmärkt tillfälle för deltagaren att ta med sig de bästa tipsen om de tjänster som finns tillgängliga för internationell rekrytering och utveckling av mångsidiga arbetsgemenskaper. Dessutom får deltagaren under dagen en helhetsbild över hur faktorerna för drag- och hållkraft utvecklas ur såväl hela Finlands, regionernas som ur den enskilda kommunens synvinkel.

– Finland har 309 kommuner, varav Kaskö är den minsta staden med 1 200 invånare och Helsingfors störst med 650 000 invånare. Vi vill lyfta fram hur många olika typer av regioner och kommuner det finns i Finland. Det som förenar dem är bristen på arbetskraft samt målet att vidta åtgärder för att stärka konkurrenskraften och livskraften. Företagen behöver den offentliga sektorn för att trygga tillgången på arbetskraft och kommunerna behöver framgångsrika företag för att främja sin livskraft, berättar evenemangets koordinator Anna Korsbäck.

Praktiska exempel från vårdbranschen och tekniksektorn

I programmet får man höra exempel på internationell rekrytering till exempel från en kampanj inom omsorgsbranschen i Satakunta och Södra Karelen för att locka asiatiska talanger inom Green Tech-branschen till regionen. Vi kommer också att få höra erfarenheter av sysselsättning och integration i Finland av de internationella talangerna själva. Dagen avslutas med en paneldiskussion där vi fördjupar oss i evenemangets huvudteman: hållkraft och det bakomliggande samarbetet.

Summit samlar aktörer från den offentliga och privata sektorn

Evenemanget riktar sig till alla företag, arbetsgivare, internationella talanger och andra intressentgrupper som är intresserade av ämnet. Vi förväntar oss deltagare också från den offentliga sektorn, läroanstalter samt från kommuner och städer. Evenemanget arrangeras av arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, programmet Empower Wednesday (Åbo stad, Åbo Business Region, International Working Women of Finland), projektet Med sikte på Finland (NTM-centralen i Egentliga Finland, ESF) samt NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringstjänster.

Medieevenemang

I samband med evenemanget tisdagen den 22 november ordnar vi ett medieevenemang vid Åbo Akademi kl. 8.45–9.15. Anträffbara är senior director vid enheten Work in Finland (Business Finland) Laura Lindeman, ledande expert Katri Niskanen från arbets- och näringsministeriet samt integrationschef Emine Ehrström från NTM-centralen i Österbotten.

Anmälningar: mirella.kivela@ely-keskus.fi

Nyckelord

Kontakter

Österbottens arbets- och näringsbyrå
Anna Korsbäck
anna.korsback@te-toimisto.fi
Tfn. 0295 056 226

Arbets- coh näringsministeriet
Katri Niskanen
katri.niskanen@gov.fi
Tfn. 0295 047 373

Bilder

Talent Boost Summit samlar ett omfattande nätverk av aktörer från olika delar av samhället.
Talent Boost Summit samlar ett omfattande nätverk av aktörer från olika delar av samhället.
Ladda ned bild

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Talent Boost Summit esittelee palveluita, jotka tukevat kansainvälisiä rekrytointeja ja vahvistavat Suomen vetovoimaa17.11.2022 07:30:00 EET | Tiedote

Talent Boost Summit on valtakunnallinen yrityksille ja sidosryhmille suunnattu tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. Kyseessä on kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja monimuotoisten työyhteisöjen kehittämiseen keskittyvä tapahtuma, jonka pääpaino on hyviksi todetuissa käytänteissä ja tarjolla olevissa palveluissa.

En ny guide har publicerats till stöd för dikningar och vattenrestaureringsprojekt11.11.2022 10:11:09 EET | Tiedote

Guiden ”Vesitalousisännöitsijän opas” (guide för vattenhushållningsdisponenter) har utarbetats i brett samarbete och riktas i synnerhet till disponenter, men också andra som ansvarar för dikningsprojekt eller vattenrestaureringsprojekt har nytta av den. Guiden innehåller konkreta anvisningar om bland annat dikningssammanslutningen och dess förvaltning, en översikt över dikning och juridiska synpunkter på torrläggning av mark samt grundläggande information om planering och genomföring av dikning och möjligheterna att få finansiering för ändamålet.

Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin11.11.2022 10:11:07 EET | Tiedote

Laajana yhteistyönä valmistunut ”Vesitalousisännöitsijän opas” on suunnattu erityisesti isännöitsijöille, mutta myös muille ojitushankkeista tai vesistökunnostushankkeista vastaaville. Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satavesi-ohjelma järjestävät Selkämeriseminaarin Sataveden 20-vuotisen taipaleen kunniaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta)10.11.2022 12:14:38 EET | Tiedote

Satakunnan vesien hyvä tila on haasteellinen tavoite meille kaikille. Satavesi-ohjelma on vuodesta 2002 alkaen edistänyt eri intressiryhmien yhteistyön kehittymistä sekä kymmenien paikallisten ja alueellisten vesienhoitohankkeiden toteutumista. Ohjelman 20-vuotista taipaletta paaluttavan seminaarin luontevaksi aiheeksi valikoitui Selkämeri, kaikkien Satakunnan alueen vesien vastaanottaja. Kaikille kiinnostuneille suunnattu avoin seminaari järjestetään 8.12.2022 Raumalla. Seminaarissa kuullaan ajankohtaista tietoa Selkämeren nykytilasta ja toimenpiteistä, sekä luodaan katse myös tulevaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum