Howden Finland Oy

Taloyhtiöiden oikeusturvaan historiallinen laajennus – gryndeririidat korvattaviksi Howdenin tarjoamasta tuotteesta

Jaa
Howden Finland Oy tuo ensimmäisenä Suomessa markkinoille mielenkiintoisen ja odotetun vakuutusturvan laajennuksen. Howdenin OikeusturvaPLUS-asiakaseturyhmän jäsenenä taloyhtiö voi jatkossa suojautua ensimmäistä kertaa kattavasti riitatilanteita varten perustajaurakoitsijaa eli tutummin grynderiä vastaan. Lisäksi perustajaurakoitsijan suorituskyvyttömyyden varalle tulee vakuutusturvaa taloyhtiön turvaksi. Suorituskyvyttömyysvakuutusten omavastuut ovat tunnetusti erittäin korkeita sekä vahingon selvittäminen voi olla haasteellista. OikeusturvaPLUS laajentaa taloyhtiön suojaa oikeusturvavahingoissa myös monella muulla tapaa. Howden Finland Oy on Suomen suurin vakuutusmeklariyhtiö, joka on erikoistunut yritysten ja kiinteistöjen vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitamiseen.

Taloyhtiön ja sen osakkaiden asema perustajaurakoitsijoita vastaan olevissa riitatapauksissa on ollut Suomessa heikko. Jos omia oikeuksia on pitänyt puolustaa, ei yhtiölle ole voitu perinteisten vakuutusten ehdoilla myöntää oikeusturvaa.

Näin Howden Finlandin lakiasiainjohtaja Irina Simula kommentoi muutosta taloyhtiöiden kannalta:

”Rakentamisen laadun erilaiset ongelmat ovat tasaisesti otsikoissa. Tähän saakka taloyhtiö ei ole voinut saada oikeusturvavakuutusta kattamaan riita-asioiden kustannuksia kun vastapuolena on perustajaurakoitsija. Tilanne on ollut pitkään tietyllä tapaa hyväksytty maan tapa. Joissain tapauksissa yksittäiset osakkaat ovat voineet saada suojaa oman kotivakuutuksensa kautta. Kotivakuutusten vakuutusmäärät ovat kuitenkin alhaisia oikeusturvassa, ja tästä johtuen todennäköisesti monissa tapauksissa taloyhtiö ei ole uskaltanut puolustaa oikeuksiaan viemällä riita-asia ratkaistavaksi käräjäoikeuteen.”

Perustajaurakoitsija voi myös mennä konkurssiin tai tulla muulla tapaa maksukyvyttömäksi kesken asuntokauppalaissa säädetyn enimmäisvastuuajan. Mikäli rakennusvirheitä tällöin ilmenee, voi korvausta hakea urakoitsijan suorituskyvyttömyysvakuutuksesta, jos kyseessä on laissa ja vakuutusehdoissa määritelty rakennusvirhe. Virheiden selvittäminen voi olla kallista. Vaikka korvausta lopulta saisi urakoitsijan suorituskyvyttömyysvakuutuksesta, jää vakuutuksen korkea omavastuu siinäkin tapauksessa taloyhtiön ja osakkaiden maksettavaksi.

”Olemme auttaneet asiakkaitamme vuosien varrella lukuisten suorituskyvyttömyysvakuutuksen käyttämistä koskevien ongelmatilanteiden kanssa. Jatkossa voimme tarjota asiakkaillemme vakuutusturvaa kattamaan myös osan suorituskyvyttömyysvakuutuksen omavastuusta. Omavastuun alle jäävien vahinkojen selvityskuluista osa tulee myös vakuutuksen korvauspiiriin. On hienoa voida parantaa taloyhtiöiden vakuutusturvaa näissä tilanteissa”, kertoo Howden Finlandin Irina Simula.

Oikeudenkäyntien kalleus ja oikeusturvavakuutusten vakuutusmäärien riittämättömyys nousee julkisessa keskustelussa säännöllisesti esille. Monessa tapauksessa oikeusturvavakuutus riittää kattamaan vain osan oikeudenkäyntikustannuksista loppujen kulujen jäädessä riidan osapuolten maksettavaksi. Tähänkin asiaan Howden Finland tuo parannusta asiakkaidensa hyväksi.

”Tähän asti OikeusturvaPLUS-asiakasetumme vakuutusmäärä on ollut 50.000 euroa. Jatkossa vakuutusmäärä nousee yhteensä 80.000 euroon. Tästä summasta gryndeririitoihin on käytettävissä 30.000 euroa. Tämän lisäksi tietyissä muissakin tilanteissa on oma vakuutusmäärä. Nämä parannukset ovat saaneet innostuneen vastaanoton asiakkaidemme taholta”, Irina Simula kertoo.

Laajennukset tulevat voimaan 1.10.2021 tai taloyhtiökohtaisesti tätä myöhemmin. OikeusturvaPLUS-asiakaseturyhmän jäsenyyden kestosta sekä ryhmävakuutuksen ehdoista riippuu, mistä alkaen laajennettu turva on käytettävissä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Irina Simula, lakiasiainjohtaja
Howden Finland Oy
irina.simula@howdenfinland.fi
Puh. +358 50 9106 097

Tietoja julkaisijasta

Howden Finland Oy
Howden Finland Oyhttp://www.howdenfinland.fi

Howden Finland Oy on kiinteistöjen ja yritysten riskienhallintaan, vakuuttamiseen ja vahinkojen hoitoon erikoistunut yritys, jossa työskentelee yli 80 asiantuntijaa viidessä eri toimipisteessä. Howdenin kulttuuri ja ihmiset mahdollistavat sen, että pystymme ratkomaan vaativimmatkin vakuutushaasteesi sekä paikallisesti että globaalisti. Howden toimii vakuutusmeklarina asiakkaansa eduksi. Olemme riippumattomia vakuutusyhtiöistä sekä muista kiinteistöalan toimijoista. Olemme alan markkinajohtaja Suomessa ja kansainvälisesti osa Howden Broking Groupia, joka on maailman suurin itsenäisesti toimiva vakuutusmeklariyritys.