ValtiokonttoriValtiokonttori

Teckna trafikförsäkringen i tid för att undvika extra avgifter

Dela

År 2020 fick mer än 46 000 bilister en försummelseavgift för trafikförsäkring. Även en liten försening med att teckna trafikförsäkring kommer att resultera i en avgift på minst 75 euro.

År 2020 rapporterades nästan tusen skador för oförsäkrade fordon till Trafikförsäkringscentralen. Bild: Mostphotos
År 2020 rapporterades nästan tusen skador för oförsäkrade fordon till Trafikförsäkringscentralen. Bild: Mostphotos

Ett fordon ska alltid ha en giltig trafikförsäkring. Även till exempel mopeder, terränghjulingar, snöskotrar, släpvagnar och även s.k. ”åkerbilar” måste vara försäkrade. Även ett fordon som är olämpligt att köra måste vara försäkrat om du inte har meddelat Traficom om avställningen. Ett oförsäkrat fordon är förbjudet att använda tills försäkringen har skötts ordentligt. Polisen kan ta bort registreringsskyltar på ett oförsäkrat fordon. Läs mer om försäkringsplikten på Trafikförsäkringscentralen webbplats. 

Kontrollera informationen för fordonet i förväg

Om du köper fordonet av en person som inte har försäkrat fordonet måste försäkringen tecknas omedelbart på inköpsdagen. Det lönar sig att skaffa fordonet endast från den registrerade ägaren. I det här fallet har du vanligtvis sju dagar på dig att försäkra fordonet.

Den nya ägaren och innehavaren av fordonet måste ta reda på fordonets registreringsmärken och försäkringsplikt redan innan man köper fordonet. I fordonsförsäljningar mellan privatpersoner bör du vara särskilt vaksam och följa instruktionerna på Traficoms webbplats 

Försummelseavgiften för ett oförsäkrat fordon kan kosta upp till tusentals euro

Försummelse att teckna den lagstadgade trafikförsäkringen kommer att påföra en oförsäkringsavgift (en avgift om motsvarar försäkringspremien + en försummelseavgift). Avgifterna ersätter för trafikskador orsakade av oförsäkrade fordon som annars skulle bäras av andra bilister.

Enligt Trafikförsäkringscentralen har skador orsakade av oförsäkrade fordon ökat betydligt de senaste åren. På fem år, från 2016 till 2020, har antalet skador ökat med 30 procent.

Den avgift som motsvarar försäkringspremien är större än försäkringspremien för en trafikförsäkring som tecknats hos försäkringsbolaget. Den bestäms i enlighet med Trafikförsäkringscentralen premiegrund och baseras på beräkningar gjorda av Trafikförsäkringscentralen (så kallad riskpremieundersökning).

Försummelseavgiften kan vara upp till tre gånger beloppet av försäkringspremien, beroende på bland annat försummelsetidens längd. Det totala beloppet kan nå upp till tusentals euro.

”Antalet försummelseavgifter för otecknade trafikförsäkring har ökat och i år beräknas de påföras redan på mer än 50 000 bilister”, säger advokat Suvi Karhu från Statskontoret.

De flesta försummelseavgifter är dock små.

”Så många som 68 procent av försummelseavgifter är minimiavgifter, vilket innebär en fördröjning på högst en eller två dagar”, säger Suvi Karhu. 

Okunnighet befriar inte från försummelseavgift

Statskontoret påför en försummelseavgift som baserar sig på förslag från Trafikförsäkringscentralen. Statskontoret kommer att fatta beslut på basis av mottagen information. Försummelseavgift kan inte undantas, till exempel på grund av att:

  • du visste inte om försäkringsplikten eller du har glömt att teckna en försäkring
  • fordonet var oförsäkrat vid köpet
  • en anteckning om betalningsstörning fördröjde försäkringen
  • oförsäkrade tiden är kort
  • fordonet är i olag/obrukbart
  • fordonet har inte använts i trafik.

Försummelseavgift kan undantas främst när det finns objektiv tvetydighet eller bristande tolkning av försäkringsplikten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

År 2020 rapporterades nästan tusen skador för oförsäkrade fordon till Trafikförsäkringscentralen. Bild: Mostphotos
År 2020 rapporterades nästan tusen skador för oförsäkrade fordon till Trafikförsäkringscentralen. Bild: Mostphotos
Ladda ned bild
Antal ansökningar om försummelseavgifter för trafikförsäkringar som mottagits av Statskontoret 2017-2021.
Antal ansökningar om försummelseavgifter för trafikförsäkringar som mottagits av Statskontoret 2017-2021.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum