Tekniikan akateemiset - TEKTekniikan akateemiset - TEKTekniikan akateemiset - TEK

TEK, TFiF och MAL belönade de bästa avhandlingarna 2021

Dela

I de belönade avhandlingarna inom den tekniska branschen undersöktes i år utvecklingen av anslutningar för sakernas internet, jordens magnetosfär, drönarstörning och kvasiregulärt elliptiska mångfalder.

Teknikens akademiker TEK och Tekniska Föreningen i Finland TFiF har belönat teknologie doktor Onel Luis Alcaraz López med årets doktorsavhandlingspris för hans avhandling ”Resource allocation for machine-type communication: from massive connectivity to ultra-reliable low-latency”. Avhandlingen är skriven vid fakulteten för informations- och elektroteknik vid Uleåborgs universitet. Akademiprofessor Matti Latva-aho och biträdande professor Hirley Alves har fungerat som handledare för avhandlingen.

Doktorsavhandlingspriset utdelas årligen som ett erkännande för en avhandling som håller en internationellt sett hög nivå, och som avsevärt främjar kompetensen inom den tekniska branschen i Finland. Priset har ett värde på 7 500 euro.

Enligt prismotiveringarna är temat för avhandlingen betydande och många nya idéer läggs fram i den. TEKs och TFiFs priskommitté såg även en affärsmöjlighet i avhandlingen. Kommittén lade också vikt vid att forskaren har många meriter och exceptionellt fick en professur genast efter disputationen.

– Genom att dela ut pris vill vi uppmuntra till mångsidig kompetens och tillämpning av tvärvetenskaplig kunskap samt lyfta fram förtjänstfulla avhandlingar och människorna bakom dem, säger Martti Kivioja, ansvarig för företagande på TEK.

Färsk och internationellt betydande forskning

Dessutom belönar TEK och TFiF årets bästa diplomarbete, med ett stipendium på 5 000 euro. Detta stipendium utdelas till en eller fler nyutexaminerade diplomingenjörer eller arkitekter.

Priset går i år till diplomingenjören Jaakko Marin för diplomarbetet ”Full-Duplex Transceiver Inspired by Frequency-Modulated Continuous-Wave Radar ”. Diplomarbetet är skrivet vid fakulteten för informationsteknologi och kommunikation vid Tammerfors universitet. Biträdande professor Taneli Riihonen och D.Sc. Michael Bernhardt har fungerat som handledare för arbetet.

Priskommittén ansåg att Jaakko Marins diplomarbete höll en hög kvalitet. Skribenten har satt sig in i ämnet utomordentligt och producerat ny kunskap som för temat vidare. Arbetet är också tydligt strukturerat och skrivet på ett begripligt sätt.

TEK och Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker MAL delar årligen ut ett pro gradu-pris. Till äran av MALs jubileumsår belönas i år två pro gradu-avhandlingar, som vardera erhåller ett pris värt 4000 euro. I år belönas filosofie magistrarna Susanna Heikkilä och Laura Vuorinen.

Susanna Heikkiläs pro gradu-avhandling ”Kvasisäännöllisesti elliptisen moniston rajoitettu kohologia” är skriven vid avdelningen för matematik och statistik vid Helsingfors universitet. Professor Pekka Pankka har fungerat som handledare.

Enligt prismotiveringarna håller arbetet ovanligt hög nivå. En avancerad, aktuell matematisk teori presenteras, tillämpas och utvecklas på ett suveränt sätt.

Laura Vuorinens pro gradu-avhandling ”Magnetic characteristics of high-speed jets in the Earth's magnetosheath” är skriven vid institutionen för fysik och astronomi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Åbo universitet. Handledare är docent Heli Hietala.

Enligt prismotiveringarna visar resultaten av avhandlingen för första gången obestridligen den viktiga roll jetströmmarna i magnetoskiktet har för att förmedla solvindens energi till magnetosfären. Dessa resultat tillämpas redan i internationellt samarbete kring modellering av rymdväder. Vuorinens inspirerande och visuellt skickliga presentation av resultaten har också fått internationellt erkännande.

Kontakter

TFiFs verksamhetsledare Annika Nylander
annika.nylander@tfif.fi
044 526 6452

TEKs ansvariga för företagande Martti Kivioja
martti.kivioja@tek.fi
+358 9 2291 2206

MALs styrelseordförande Esko Juuso
esko.juuso@mal.fi

Bilder

Ladda ned bild
Onel Alcaraz López. Fotograf Teija Soini.
Onel Alcaraz López. Fotograf Teija Soini.
Ladda ned bild
Jaakko Marin. Fotograf Noora Eilola.
Jaakko Marin. Fotograf Noora Eilola.
Ladda ned bild
Susanna Heikkilä. Fotograf Noora Eilola.
Susanna Heikkilä. Fotograf Noora Eilola.
Ladda ned bild
Laura Vuorinen. Fotograf Tuukka Salo.
Laura Vuorinen. Fotograf Tuukka Salo.
Ladda ned bild

Om

Tekniikan akateemiset - TEK
Tekniikan akateemiset - TEK
Ratavartijankatu 2
00520 HELSINKI

09 229 121http://www.tek.fi

Tekniikan akateemiset TEK on tekniikan alan yliopistokoulutettujen etu- ja palvelujärjestö. Jäsenet ovat tekniikan, tietojenkäsittelyn, arkkitehtuurin tai luonnontieteiden yliopistotutkinnon suorittaneita ja näiden alojen opiskelijoita. TEK tukee jäseniään työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Yli 75 000 jäsenellään TEK on Akavan toiseksi suurin jäsenliitto ja Suomen kahdeksanneksi suurin ammattiliitto.

Följ Tekniikan akateemiset - TEK

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniikan akateemiset - TEK

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum