Fidelity International

Teknologia mullistaa varainhoidon, mutta kaikki institutionaaliset sijoittajat eivät ole vielä valmiita

Jaa

Lähes 75 % maailman institutionaalisista sijoittajista uskoo, että teknologian kehittyminen muuttaa varainhoitoa vuoteen 2025 mennessä. 10 % käyttää jo nyt tekoälyä sijoitusprosessissaan.

Institutionaaliset sijoittajat ympäri maailman uskovat uusien teknologisten työkalujen mullistavan varainhoidon vuoteen 2025 mennessä. Suuri osa heistä ei ole kuitenkaan kokeillut uusia teknologioita. Tämä käy ilmi viimeisimmästä Fidelity Internationalin tekemästä Fidelity® Global Institutional Investor -selvityksestä.

Selvitys on suurin aihetta koskeva selvitys alalla. Siihen vastasi 905 institutionaalista sijoittajaa 25 eri maasta. Vastaajat hallinnoivat yhteensä 29 biljoonaa dollarin varoja.

Selvityksen mukaan institutionaaliset sijoittajat uskovat, että uusien teknologioiden myötä markkinat ja päätöksenteko muuttuvat nopeammiksi, tarkemmiksi ja tehokkaammiksi. 62 prosenttia vastaajista uskoo kaupankäyntialgoritmien ja kvantitatiivisten mallien tekevän markkinoista tehokkaammat, ja 80 prosenttia uskoo lohkoketju- ja vastaavien teknologioiden muuttavan perusteellisesti varainhoitoa.

Instituutiosijoittajat ovat tietoisia tekoälyn todennäköisistä vaikutuksista. Monet odottavat käyttävänsä tekoälyä lähitulevaisuudessa muun muassa sijoitusten allokaatioiden optimointiin (69 %), salkunhoitajien ja sijoitussalkkujen kehityksen ja riskien arviointiin ja valvontaan (67 %), ja jopa salkkujen rakentamiseen ilman salkunhoitajan apua (39 %). Kuitenkin tällä hetkellä vain 10 prosenttia vastaajista hyödyntää täysin tekoälyä sijoitusprosessissan. 66 prosenttia vastaajista ei vielä käytä tekoälyä, vaikkakin jotkin vastaajista olivat kiinnostuneita tutkimaan tekoälyn käyttämistä jollain aikavälillä. 

Paras Anand, Head of Asset Management, Asia, Fidelity International sanoo: “Teknologia kehittyy nopeasti ja tuo mukanaan sijoitustiimien käyttöön runsaasti uusia tiedon lähteitä. Näiden vaikutukset omaisuusluokkien allokointiin ja salkkujen rakenteeseen ovat perusteelliset ja monissa tapauksissa muuttavat koko toimialaa syvällisesti hyvään suuntaan.”

“Uusia tiedon lähteitä tai algoritmeja ei kuitenkaan pidä seurata sokeasti. Tekoäly ei yksin pysty tekemään sijoituspäätöksiä ja saatavilla olevan tiedon lisääntyminen voi yksinkertaisesti lisätä riskiä turhan tiedon lisääntymisestä arvokkaan tiedon kustannuksella. Taitavasti käytettynä tekoälyä voidaan käyttää sijoitusprosessin parantamiseksi.”

Fidelityn selvityksen mukaan institutionaaliset sijoittajat näyttävät yrittävän ymmärtää kuinka ihmisen ja koneiden yhteistyö toimii. Selvityksen mukaan yli puolet (53 %) institutionaalisista sijoittajista uskoo teknologian korvaavan perinteiset roolit sijoittamisessa, mutta monet (60 %) kuitenkin korostivat ihmisen roolia ja uskovat tekoälyn lisäävän työpaikkojen määrää pikemminkin kuin korvaavan ihmiset.

Instituutiosijoittajat arvostavat tulevaisuudessakin sijoitusammattilaisten asiantuntemusta ja näkemyksiä, joita hyödynnetään erityisesti markkinapsykologiaan, uusiin mahdollisuuksiin, strategiaan ja ongelmanratkaisuun liittyen.

Paras Anand sanoo: “Uuden teknologian oikealla tavalla hyödyntämiseen valmistautuminen haastaa koko toimialan. Sellaiset varainhoitajat, jotka auttavat asiakkaitaan ymmärtämään ja hyödyntämään uusia teknologioita yhdessä varainhoitajien tarjoaman asiantuntemuksen kanssa, menestyvät parhaiten.

Selvitykseen liittyvää dataa liitteenä.

Lisätietoa selvityksestä

Fidelity Institutional Asset Management® teki Fidelity Global Institutional Investor Survey -selvityksen institutionaalisten sijoittajien keskuudessa vuonna 2018. Selvitykseen vastasi 905 sijoittajaa 25 eri maassa. Vastaajiin kuului vakuutusyhtiöitä, eläkeyhtiöitä ja instituutioita finanssitoimialalta, joiden hallinnoimien varojen määrä oli yhteensä yli 29 biljoonaa dollaria.

Selvitys tehtiin yhdessä Strategic Insightin kanssa Pohjois-Amerikassa ja Financial Timesiin kuuluvan FT Remarkin kanssa muualla maailmassa. Puhelimitse tai internetissä tehtyyn kyselyyn vastasivatt toimitusjohtat, liiketoiminnoista vastaavat johtajat, rahoitusjohtajat ja sijoitusjohtajat.

Fidelity International
Fidelity International tarjoaa maailmanluokan sijoitusratkaisuja ja eläkeasiantuntemusta. Olemme yksityisesti omistettu itsenäinen yhtiö, joka keskittyy vain sijoittamiseen. Toimintaamme ohjaavat aina asiakkaidemme tarpeet. Visiomme on tarjota asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja paremman tulevaisuuden luomiseksi. Meillä on asiakkaita 26 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Lähi-Idässä ja Etelä-Amerikassa, ja sijoitamme heidän puolestaan 235,1 miljardin punnan varallisuutta maailmanlaajuisesti. Asiakkaitamme ovat keskuspankit, valtioiden sijoitusrahastot, suuret yritykset, finanssialan instituutiot, vakuutusyhtiöt, omaisuudenhoitajat ja yksityishenkilöt. Varainhoidon ohella tarjoamme sijoitusten hallinnointia ja neuvontaa eläkeyhtiöille, neuvonantajille ja yksityishenkilöille useissa eri maissa. Hallinnoimme 80,5 miljardin punnan varoja (tilanne 30.6.2018).

Kaikki näkemyksemme edustavat kirjoitusajankohtaa ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätietoja:

Maria Lindholm
Fidelity International
+46 (0)8 505 257 10 +46 (0)703 01 69 20
maria.lindholm@fil.com 

Alkuperäinen lehdistötiedote kokonaisuudessaan alla. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

 

Ttechnology will fundamentally change investment industry but not all institutional investors are ready:

Fidelity® Global Institutional Investor Survey 

  • Nearly three quarters of the world’s institutional investors believe technological advances will reshape the industry by 2025
  • One in ten have integrated artificial intelligence into their investment process 

London, 16 October 2018 – Institutional investors worldwide expect that new technology tools will significantly reshape the investment industry landscape by 2025, but a large proportion are yet to test the water with emerging technologies, according to the latest Fidelity® Global Institutional Investor Survey.

The survey, which is the largest of its kind with responses from 905 institutions in 25 countries with US$29 trillion in investable assets, found institutional investors across the globe expect markets and decision-making will be faster, accurate and more efficient as new technologies take hold. Globally, 62 percent believe that trading algorithms and sophisticated quantitative models will make markets more efficient and 80 percent believe that blockchain and similar technologies will fundamentally change the industry.

Institutions recognise the impact that artificial intelligence (AI) is likely to have with many expecting to rely on it in the near future for capabilities including: optimising asset allocation (69 percent), monitoring and evaluating manager / portfolio performance and risk (67 percent), and even creating custom portfolios without the assistance of asset managers (39 percent). However, only one in ten (10 percent) have fully integrated artificial intelligence into their investment process today, with the majority (66 percent) not using AI capabilities currently, although some expressed interest in exploring it at some point in the future. 

Paras Anand, Head of Asset Management, Asia, Fidelity International commented: “Technology continues to evolve at a rapid pace, bringing vast and accessible new sources of data to investment teams. The implications for asset allocation and portfolio construction will be profound and in many cases, positively transformative for the industry.

“However, following new data sources or algorithms should not be done blindly. AI is not capable to make investment decisions alone andmore data can simply give way to the risk of mistaking mere noise for valuable insight. But if carefully considered investors can embrace AI to enhance their process.”

Fidelity’s research suggests that institutional investors appear to be at a crossroads in their understanding of how man versus machine will play out. The research shows that more than half (53 percent) of institutional investors believe that technology will replace traditional investment roles, yet, many expressed the continued importance of the human connection with the majority of those surveyed (60 percent) believing that AI will augment jobs rather than replace them.

Importantly, institutions will continue to value the expertise and insights their investment partners bring to the table, including non-investment perspectives on market psychology, emerging opportunities, strategy and problem-solving.

Paras Anand added “Getting ready to harness new technologies in the right way is a challenge for the entire industry. Asset managers who provide expertise and work in partnership to help clients understand and sensibly leverage these new technologies, in combination with their existing talent, will be the ones adding most value.”

Fidelity Institutional Asset Management® conducted the Fidelity Global Institutional Investor Survey of institutional investors in 2018, including 905 investors in 25 countries including pensions, insurance companies and financial institutions. Assets under management represented by respondents totalled more than USD$29 trillion.

The surveys were executed in association with Strategic Insight, Inc. in North America and FT Remark, a Division of the Financial Times, in all other regions. CEOs, COOs, CFOs, and CIOs responded to an online questionnaire or telephone inquiry.

About Fidelity International

Fidelity International offers world class investment solutions and retirement expertise. As a privately owned, independent company, investment is our only business. We are driven by the needs of our clients, not by shareholders. Our vision is to deliver innovative client solutions for a better future. We invest £235.1bn globally on behalf of clients in 26 countries across Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and South America. Our clients range from central banks, sovereign wealth funds, large corporates, financial institutions, insurers and wealth managers, to private individuals. In addition to asset management, we offer investment administration and guidance for employer benefit schemes, advisers and individuals in several countries. We are responsible for £80.5bn in assets under administration. Data as at 30 June 2018.

Any opinions expressed are made at the time of writing and can be subject to change without notification.

 

For further information, please contact:

Katie Jordan

Fidelity International

0207 074 5347

07393 762 555

Katie.Jordan@fil.com

Fidelity only offers information on products and services and does not provide investment advice based on individual circumstances, other than when specifically stipulated by an appropriately authorised firm, in a formal communication with the client.

Fidelity International refers to the group of companies which form the global investment management organisation that provides information on products and services in designated jurisdictions outside of North America. This communication is not directed at, and must not be acted upon by persons inside the United States and is otherwise only directed at persons residing in jurisdictions where the relevant funds are authorised for distribution or where no such authorisation is required.

Unless otherwise stated all products and services are provided by Fidelity International, and all views expressed are those of Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, the Fidelity International logo and F symbol are registered trademarks of FIL Limited.

Issued by Financial Administration Services Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

CC18/109

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Maria Lindholm
Fidelity International
+46 (0)8 505 257 10
+46 (0)703 01 69 20
maria.lindholm@fil.com

Kuvat

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Fidelity Internationalhttp://www.fidelity.fi

Fidelity International

Fidelity International tarjoaa maailmanluokan sijoitusratkaisuja ja eläkeasiantuntemusta. Olemme yksityisesti omistettu itsenäinen yhtiö, joka keskittyy vain sijoittamiseen. Toimintaamme ohjaavat aina asiakkaidemme tarpeet. Visiomme on tarjota asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja paremman tulevaisuuden luomiseksi. Meillä on asiakkaita 26 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Lähi-Idässä ja Etelä-Amerikassa, ja sijoitamme heidän puolestaan 235,1 miljardin punnan varallisuutta maailmanlaajuisesti. Asiakkaitamme ovat keskuspankit, valtioiden sijoitusrahastot, suuret yritykset, finanssialan instituutiot, vakuutusyhtiöt, omaisuudenhoitajat ja yksityishenkilöt. Varainhoidon ohella tarjoamme sijoitusten hallinnointia ja neuvontaa eläkeyhtiöille, neuvonantajille ja yksityishenkilöille useissa eri maissa. Hallinnoimme 80,5 miljardin punnan varoja (tilanne 30.6.2018).

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fidelity International

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme