Temat för självständighetsmottagningen är kunskap

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 34/2019
30.10.2019

I år är temat för självständighetsdagens festmottagning kunskap och samhällsdebatt. ”Finlands styrka har alltid varit vår förmåga att agera tillsammans, att ge utrymme för olika åsikter och att tillgodogöra sig kunskap på ett mångsidigt sätt”, säger republikens president Sauli Niinistö.

I och med den tekniska utvecklingen har förhållandet till kunskap förändrats: det är lätt att få tillgång till den och tröskeln att delta i diskussioner har sänkts. Samtidigt har tonen i den samhälleliga debatten skärpts.

I år vill president Niinistö och fru Jenni Haukio uppmärksamma personer och institutioner som genom sin verksamhet främjar förmedlingen av tillförlitlig information och samhällsdebatten. ”Var och en kan bidra till en respektfull diskussionskultur och stärka förtroendet för kunskap och expertis. Och viktigast av allt: hålla sig till sanningen. Det skapar förtroende”, säger president Niinistö.

Till självständighetsmottagningen på Presidentens slott bjuder presidentparet in sammanlagt cirka 1 700 finländare som på olika sätt utmärkt sig inom olika områden. Hedersgäster är veteraner och lottor från våra krig.

Postningen av inbjudningarna till självständighetsdagens festmottagning har börjat.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Statement by the President of the Republic on the 80th anniversary of the beginning of the Winter War30.11.2019 13:01:41 EETPress release

Office of the President of the Republic Press release 36/2019 30 November 2019 This year marks the 80th anniversary of the beginning of the Winter War. Inevitably, we will soon enter a new era in which those who experienced the Winter War first hand will only live in our memories. But it does not mean that the significance of those experiences would be diminished. Commemorating a war does not equal its idealisation. The Winter War was brutal and cruel. Many sacrificed life and limb to allow Finland to live. At the same time, something extraordinary happened in Finland. Poet Helvi Hämäläinen described the sense of unity created during the war by saying that it appeared as if all the Finnish people felt to be one. “We did not wish evil to anybody, but we wanted altruistically to defend what was rightfully ours. I am convinced that the Winter War left something valuable in our common being, which – for want of a better word – could perhaps be termed as the soul of the nation, that will ou

Republikens presidents uttalande på 80-årsdagen av vinterkrigets utbrott30.11.2019 13:01:18 EETTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 36/2019 30.11.2019 Det har i år förflutit 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Vi kommer inte ifrån att vi snart står inför en tid då de som upplevde vinterkriget lever kvar endast i våra minnen. Detta innebär inte att deras erfarenheter blir mindre viktiga för oss. Att hedra minnet av kriget är inte detsamma som att förhärliga kriget. Vinterkriget var brutalt och grymt. Många offrade sitt liv och sin hälsa för att Finland skulle få leva. Men samtidigt hände något annat som också var mycket viktigt för Finland. Diktaren Helvi Hämäläinen har beskrivit den känsla av samhörighet som uppstod under kriget genom att säga att hela Finlands folk kände stor enighet. ”Vi ville ingen något ont, men vi ville osjälviskt försvara allt som är vårt. Jag är övertygad om att vinterkriget i det gemensamma väsen som jag i brist på ett bättre uttryck kallar folksjälen har lämnat kvar något värdefullt, något som kommer att leva vidare också när vi som upplevde dess

Tasavallan presidentin lausunto talvisodan alkamisen 80-vuotismuistopäivänä30.11.2019 13:01:00 EETTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 36/2019 30.11.2019 Talvisodan alkamisesta on kulunut 80 vuotta. Meillä on pian väistämättä edessämme aika, jolloin talvisodan tapahtumat kokeneet elävät enää muistoissamme. Tämä ei tarkoita, että näiden kokemusten merkitys vähenisi. Sodan muiston kunnioittaminen ei tarkoita samaa kuin sodan ihannointi. Talvisota oli raaka ja julma. Moni antoi henkensä ja terveytensä, jotta Suomi sai elää. Samalla Suomelle tapahtui kuitenkin jotain muutakin hyvin merkittävää. Runoilija Helvi Hämäläinen on kuvaillut sodan aikana syntynyttä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sanomalla, että hänestä koko Suomen kansa tunsi olevansa yhtä. ”Emme halunneet kenellekään pahaa, mutta halusimme pyyteettömästi puolustaa sitä kaikkea, mikä kuuluu meille. Olen varma siitä, että siihen yhteisolemukseen, jota paremman ilmaisun puutteessa sanon kansan sieluksi, on jäänyt talvisodassa jotain arvokasta, joka jää elämään, vaikka me tuon ajan ihmiset kuolemme pois.” Talvisodan taistelut ol

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum