Finanssivalvonta

Tero Kurenmaa to head Legal Unit at the FIN-FSA

Share

Tero Kurenmaa, Doctor of Laws (LLD), has been appointed Head of the new Legal Unit at the FIN-FSA for a five-year term, commencing 1 June 2021. The Head of Legal Unit is a member of the FIN-FSA’s management group and reports directly to the Director General.

The newly established Legal Unit is responsible for the FIN-FSA’s legal policies and decisions, the preparation of administrative sanctions, and the coordination of FIN-FSA regulations and guidelines. In addition, the unit ensures consistency across legal interpretations prepared at different departments. The unit also offers general counsel to the FIN-FSA’s management and to the rest of organisation.

Prior to his new post, Mr Kurenmaa served as Deputy Director at the National Bureau of Investigation. He has previously served as a Director General at the Ministry of the Interior and as a project administrator appointed by the National Police Board of Finland, responsible for a report on the status of crime prevention in Finland. Mr Kurenmaa also served as a market supervisor at Rahoitustarkastus, the predecessor of the FIN-FSA, from 1997–2002.

– I am very pleased to be appointed to the FIN-FSA. I eagerly look forward to starting my new duties, where I am sure I will have the opportunity to learn as well as leverage my existing skills and experience, stated Mr Kurenmaa.

– I warmly welcome Tero back into the ranks of the FIN-FSA. Tero’s first-rate experience and expertise will be an asset for the entire organisation, noted Anneli Tuominen, Director General of the FIN-FSA.

Keywords

Contacts

Further information:

Anneli Tuominen, Director General. Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communications, tel. +358 9 183 5030, weekdays 9.00–16.00.

About Finanssivalvonta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2021: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland3.6.2021 09:45:00 EEST | Tiedote

Den finländska finanssektorns kapitaltäckning och solvens låg kvar på en god nivå under första kvartalet 2021. Finlands konjunkturutsikter stärks av de snabbt framskridande coronavaccineringarna och företagens och hushållens ökade förtroende. Riskerna i samband med pandemi- och konjunkturutvecklingen är dock fortfarande förhöjda.

Tero Kurenmaa Finanssivalvonnan lakiasiat-yksikön päälliköksi17.5.2021 14:16:15 EEST | Tiedote

Oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaa on nimitetty uuden lakiasiat-yksikön päälliköksi Finanssivalvontaan viiden vuoden määräajaksi 1.6.2021 alkaen. Yksikön päällikkö on Finanssivalvonnan johtoryhmän jäsen ja raportoi johtajalle. Nyt perustettava lakiasiat-yksikkö vastaa Finanssivalvonnan oikeudellisten linjausten ja päätösten sekä hallinnollisten seuraamusten valmistelusta sekä määräys- ja ohjekokoelman koordinoinnista. Yksikön tehtävänä on lisäksi varmistaa eri osastojen tulkintojen yhteismitallisuus sekä toimia johdon ja muun organisaation oikeudellisena tukena. Tero Kurenmaa on työskennellyt viimeksi keskusrikospoliisin apulaispäällikkönä. Tätä ennen hän on toiminut sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkönä ja esimerkiksi Poliisihallituksessa rikostorjunnan tila -selvityshankkeen selvitysmiehenä. Kurenmaa on työskennellyt vuosina 1997–2002 myös Finanssivalvontaa edeltäneessä Rahoitustarkastuksessa markkinavalvojana. – Erittäin hienoa tulla nimitetyksi Finanssivalvontaan. Odota

Tero Kurenmaa utsedd till chef för Finansinspektionens juridiska enhet17.5.2021 14:16:14 EEST | Tiedote

Juris doktor Tero Kurenmaa har utnämnts till chef för Finansinspektionens nya juridiska enhet för en femårsperiod från och med den 1 juni 2021. Enhetschefen är medlem av Finansinspektionens ledningsgrupp och rapporterar till Finansinspektionens direktör. Den nu inrättade juridiska enheten svarar för beredningen av Finansinspektionens rättsliga riktlinjer och beslut samt administrativa påföljder och för samordningen av föreskrifterna och anvisningarna. Till enhetens uppgifter hör också att säkerställa enhetliga tolkningar mellan de olika avdelningarna och ge juridiskt stöd till ledningen och den övriga organisationen. Tero Kurenmaa kommer närmast från tjänsten som biträdande chef för centralkriminalpolisen. Han har tidigare varit avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning och bland annat utredningsperson för utredningsprojektet Brottsbekämpningens läge vid polisstyrelsen. Under åren 1997–2002 tjänstgjorde han som marknadsövervakare på den tidigare Finansinspektionen. – Det kä

Room for development remains in UCITS liquidity management8.4.2021 10:50:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that there remains room for improvement in procedures related to UCITS liquidity management. Management companies are responsible for ensuring an adequate level of liquidity risk management for UCITS, both in normal and extraordinary market conditions. The purpose of liquidity management is to ensure that the fund is able to pay, at a predetermined date, redemption orders made by investors to the fund. Finnish UCITS, however, did not experience significant shortcomings in their liquidity during the market conditions caused by the coronavirus pandemic in spring 2020.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom