Säteilyturvakeskus (STUK)

Tertialrapporten om övervakning av kärnavfallshantering

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK) rapporterar om övervakning av slutfårvarningsprojekt av använt kärnbränsle under det sista kvartalet 2020. STUK övervakar byggandet av slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle, inspekterar de planer som Posiva gör och planerar sin egen övervakning.

Posiva Ab som ägs av Fortum Ab och Industrins Kraft Abp bygger en slutförvaringsanläggning i Olkiluoto i Euraåminne för det använda kärnbränsle som uppstår vid kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto.  Posiva framskrider som bäst mot det skede där ansökan om driftstillstånd för anläggningen kan överlämnas till statsrådet.

I STUKs tertialrapport konstateras det att säkerhetsläget i projektet nu är ganska bra.  Projektchef Päivi Mäenalanen från STUK konstaterar att ganska bra betyder att Posiva hittills har kunnat lösa ärenden angående slutförvaring på ett säkert sätt och i enlighet med kraven. Kvaliteten på det material som överlämnats till STUK har ändå inte alltid varit tillräckligt bra vid första kontrolltillfället.

Den tidtabell som Posiva fastställt för projektet innebär bekymmer med säkerheten. Saken har ingen direkt inverkan på kärn- och strålsäkerheten, men den måste ändå uppmärksammas. Tidtabellsmässiga krav och påskyndande av arbetet får inte medföra att man prutar på beaktandet av säkerhetsaspekter.


Kontakter

Projektchef Päivi Mäenalanen, tfn (09) 759 88 377

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum