Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

The carbon footprint of libraries has been calculated for the first time

Share

The largest contributor to the carbon footprint of libraries is energy consumption. Approximately two thirds of emissions by libraries are caused by heating the premises and electricity consumption, meaning that the carbon footprint is the larger the larger the library is. Libraries do not, however, have a say in what kind of energy they consume. These decisions are made by municipalities.

Photo: Pawel Czerwinski / Unsplash
Photo: Pawel Czerwinski / Unsplash

Thirteen pilot libraries throughout Finland participated in the study conducted in autumn 2020. Kallio Library from Helsinki was among them.

The buck stops with municipal decision-makers

The study examined the size of the carbon footprint of libraries, what the footprint consists of and what kind of differences there are between libraries of different sizes, among other things. In addition to energy consumption, the life cycle, circulation and plastic coating of the material also influence the carbon footprint.

“Each library can impact the number of volumes acquired, whether to their material in plastic and how they process discarded books, but the study shows that these actions will not have a considerable effect on the carbon footprint of the library. Indeed, the responsibility for the environmental impact of public libraries lies with property management, premises centres and municipal decision-makers to a great degree,” says Harri Sahavirta, project director for the ‘Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle’ (Bringing environmental awareness of public libraries to the 2020s) project, from Helsinki City Library.

“We have a timely and clear message for municipal decision-makers ahead of the municipal elections: if you want to reduce the environmental impact of municipal services and reach the national carbon neutrality goals, you must look at the consumption and condition of municipal real estate and utilities. They play a significant role in achieving carbon neutrality”, says Sahavirta.

The total carbon footprint of public libraries in 2019 was 32,000 tonnes of CO2 equivalent. This figure was calculated by primarily using the average values provided by libraries involved in the project and utilising statistical information and emission factors (books and e-books). The average carbon footprint of the libraries involved ranged from 30–420 tonnes of CO2 equivalent depending on the size of the library.

Carbon footprint studies are part of the ‘Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle’ project, which aims at promoting environmental awareness in libraries, carbon neutrality and the sharing economy. The carbon footprint calculations were carried out by Positive Impact, an expert partner to the project.

More information about the project (in Finnish): www.kirjastot.fi/vihreakirjasto.
The ‘Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen’ (Libraries on the way to carbon-neutral sharing economy) report is available in Finnish at https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto/kirjastojen-hiilijalanjalkilaskenta.

Keywords

Contacts

Further information:

Project Director Harri Sahavirta
harri.sahavirta@hel.fi, 09 310 85655

Project Coordinator Leila Sonkkanen
leila.sonkkanen@hel.fi, 040 665 1924

Images

Photo: Pawel Czerwinski / Unsplash
Photo: Pawel Czerwinski / Unsplash
Download

Links

About Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

* * *
Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto ja hoitaa myös yleisten kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää ja Kirjastot.fi-verkkopalveluja.

Helmet on pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen kirjastoverkko - Helsinki Metropolitan Area Libraries. Siihen kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot.

Subscribe to releases from Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Subscribe to all the latest releases from Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsinki City Museum has been recording Helsinki residents’ life and phenomena for 110 years now20.4.2021 09:08:33 EEST | Press release

This year marks the 110th anniversary of Helsinki City Museum’s operations. The City Museum records and studies Helsinki and life in Helsinki. Its operations support the City of Helsinki’s vision, in which residents’ cultures make the city thrive. The cultural environment programme launched by the City Museum details how valuable cultural environments are to be taken into consideration, preserved and utilised as a resource amidst the city’s constant changes. To celebrate the Museum’s anniversary and delight Helsinki residents, a bus on Helsinki Region Transport route 500 is taped with the City Museum’s celebratory pastel colours.

Helsingfors stadsmuseum har dokumenterat stadsbornas liv och fenomen redan i 110 år20.4.2021 09:07:02 EEST | Tiedote

I år firar Helsingfors stadsmuseum sin 110-åriga museiverksamhet. Stadsmuseet dokumenterar och studerar Helsingfors och Helsingforsbornas liv. Museets verksamhet stöder Helsingfors stads vision där invånarnas kulturer ska få staden att blomstra. I det kulturmiljöprogram som startades av stadsmuseet linjeras upp hur värdefulla kulturmiljöer beaktas och bevaras samt utnyttjas som en tillgång vid en ständig förändring av staden. Museets jubileumsår till ära och för att glädja stadsborna ser man i Helsingforsregionens trafik en buss på rutt 500 som tejpats i stadsmuseets pastellfärgade festskrud.

Helsingin kaupunginmuseo on tallentanut kaupunkilaisten elämää ja ilmiöitä jo 110 vuotta20.4.2021 09:04:58 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunginmuseo juhlii tänä vuonna 110-vuotista museotoimintaansa. Kaupunginmuseo tallentaa ja tutkii Helsinkiä ja helsinkiläistä elämää. Museon toiminta tukee Helsingin kaupungin visiota, jossa asukkaiden kulttuurit saavat kaupungin kukoistamaan. Kaupunginmuseon käynnistämässä kulttuuriympäristöohjelmassa linjataan, miten arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioidaan ja säilytetään sekä hyödynnetään voimavarana kaupungin jatkuvassa muutoksessa. Museon juhlavuoden kunniaksi ja kaupunkilaisten ilahduttamiseksi Helsingin seudun liikenteessä nähdään kaupunginmuseon pastellisävyiseen juhla-asuun teipattu bussi linjalla 500.

Harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy tänään 19.4.2021 Helsingissä19.4.2021 11:34:22 EEST | Tiedote

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy Helsingissä tänään 19.4.2021. Ensivaiheessa mukana on 21 koulua. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen koulun tiloissa tai sen läheisyydessä. Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke. Helsingin kaupunki sai ministeriöltä miljoonan (1,0) euron avustuksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen mallin kautta.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom