Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

The new Harrastuspassi mobile application will make it easy for young people to find new hobbies

Share

Harrastuspassi is a new mobile application for young people in grades 7–9, which aims to increase young people’s opportunities to easily try different hobbies and find a hobby that suits them. At the same time, Harrastuspassi helps hobby organisers reach young people better than before. Harrastuspassi includes a wide range of activities from culture to exercise all around Helsinki. The application will become available to Helsinki’s pupils in grades 7–9 in August 2020.

Harrastuspassi offers hobbies and leisure activities to young people.
Harrastuspassi offers hobbies and leisure activities to young people.

Harrastuspassi includes the hobbies and leisure activities offered to young people by the City of Helsinki, as well as activities produced by organisations, associations and companies. The application also includes benefits such as free hobby trials.Companies and communities can advertise their hobby opportunities in Harrastuspassi by requesting service provider credentials using the contact form on the harrastuspassi.fi website. Advertising is free of charge for service providers.

‘Harrastuspassi helps every young person find new ideas for leisure activities. I believe that the application will lower the threshold for starting a new hobby and more and more young people will find meaningful activities for themselves,’ says Deputy Mayor Nasima Razmyar, who has been following the development of the project.

Harrastuspassi is a nationwide project, the application development of which has been funded by the Ministry of Education and Culture. The application is owned by the City of Helsinki. Harrastuspassi is available in Finnish, Swedish and English.

What can young people do with Harrastuspassi?

The users of the application, i.e. pupils in grades 7–9, can use Harrastuspassi to easily find hobby opportunities, both free and subject to a fee, in their city and surrounding area, as well as benefits such as free hobby trials. They can also send tips about interesting hobbies to their friends or social media and save their favourites. Harrastuspassi also shows the most popular hobbies and benefits in the city, as well as recommendations based on the user’s own usage history.

‘Harrastuspassi has been developed at all stages in cooperation with young people. The concept, usability and look of the application have been modified based on their feedback,’ says Project Manager Suvi Ervamaa. Harrastuspassi has also learned from examples abroad: Pass Culture is a popular cultural pass developed for French 18-year-olds.

Read more at harrastuspassi.fi and watch the presentation video: Always something to do.

Harrastuspassi demo.

Keywords

Contacts

Suvi Ervamaa, Project Manager, +358 (0)40 191 7210, suvi.ervamaa@hel.fi
Essi Eranka, Head of Marketing and Communications, +358 (0)40 568 13 69, essi.eranka@hel.fi
City of Helsinki, Culture and Leisure Division

Images

Harrastuspassi offers hobbies and leisure activities to young people.
Harrastuspassi offers hobbies and leisure activities to young people.
Download

Links

About Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Subscribe to releases from Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Subscribe to all the latest releases from Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom