VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

The outlook of general government finances should be assessed more broadly

Share

Assessment of the sustainability of general government finances has so far focused on the long-term sustainability gap. According to the National Audit Office of Finland (NAOF), the Ministry of Finance should assess the sustainability and medium-term economic development more comprehensively.

The NAOF is of the opinion that the sustainability of public finances is assessed from a too narrow perspective. In assessing the long-term balance of public revenue and expenditure, the Ministry of Finance focuses on the sustainability gap, where the expenditure is estimated until 2070.

In order to get a more comprehensive picture of the outlook for general government finances, information would also be needed on shorter periods.

“The EU Commission and the Swedish Government, for example, also use a 15-year period in their assessments. The Ministry of Finance in Finland could also apply this method. Using different indicators in parallel generates more detailed information about the time frame of sustainability issues. This makes it easier to assess the necessary policy measures,” says Mika Sainio, Principal Fiscal Policy Auditor at the National Audit Office of Finland.

Because of the ageing of the population and the current low birth rate, it will continue to be important to get a true and fair picture of the outlook of public finances.

“When the economic policy is planned, it is important to ensure the sustainability of general government finances. One of the factors improving the sustainability is a higher employment rate. It is important to keep in mind that sustainability indicators involve a significant degree of uncertainty and cannot therefore be used as precise indicators. They mainly provide a situational picture and make it easier to assess whether structural reforms are needed,” says Sainio.

Medium-term assessment methods should also be broadened

The Government uses the medium-term projections of the Ministry of Finance as a basis when planning general government finances and fiscal policy. It is therefore important that these projections are consistent. The medium-term projections are partly impacted by the shared output gap method of the EU Commission and the EU Member States.

“In the present medium-term economic forecasts, the output gap estimates often need to be revised considerably afterwards, which weakens the reliability of the forecasts. The estimates should therefore be drawn up in a more comprehensive manner,” says Ville Haltia, Principal Fiscal Policy Auditor at the NAOF.

Medium-term macroeconomic projections cover both short-term forecasts (the current year and the next two years) and economic projections that extend beyond two years. According to the NAOF, the methods applied with the projections for the last two years differ from those applied with short-term forecasts.

The observations of the NAOF are based on two recently completed audits. One of the audits focused on evaluating the sustainability gap calculations produced by the Ministry of Finance, the reporting on the sustainability of general government finances, and the use of sustainability indicators in the steering of fiscal policy. The other audit focused on assessing the medium-term projections of the Ministry of Finance used in the planning of general government finances.

Read more about the publications:

Sustainability assessments of general government finances in the knowledge base of economic policy

Medium-term projections in the planning of general government finances

Read more about good governance and the audits conducted by the NAOF: VTV.fi

Keywords

Contacts

Images

Links

About VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Subscribe to releases from VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Subscribe to all the latest releases from VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Det bör tas fram en helhetsbild av de sysselsättningspolitiska åtgärderna24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Sysselsättningspåverkande åtgärder bereds i flera ministerier, men det framkommer inte någon helhetsbild enligt vad Statens revisionsverk har funnit. Därför bör det tas fram en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster. En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

Työllisyyspolitiikan toimista tulisi laatia kokonaiskuva24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Työllisyyteen vaikuttavia toimia valmistellaan useissa ministeriöissä, mutta niistä ei muodostu kokonaiskuvaa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen sekä henkilöiden tuloihin tulisikin laatia kattava kuva. Kokonaiskuva eri työllisyystoimista edistäisi sitä, että suunnitellut toimet ovat entistä tarkoituksenmukaisempia ja vaikuttavampia.

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom