Tuomioistuinvirasto

Tid och omfattande resurser krävs för att minska domstolarnas köer

Dela

Coronavirusepidemin har hittills tvingat tingsrätterna att avbryta behandlingen av 5587 brottmål (cirka 20 000 brottmål var anhängiga i slutet av 2019) och 1 388 civila ärenden. I hovrätten har behandlingen avbrutits i 286 ärenden (cirka 4 000 ärenden var anhängiga i slutet av 2019).

I förvaltningsdomstolarna har behandlingen avbrutits i 238 och i specialdomstolarna i 41 ärenden hittills.

“En del avbrott i ärendehandläggningen har varit oundvikliga, men vi har utarbetat en handbok för användning av fjärranslutningar för att kunna ordna distanssammanträden, den svåra situationen till trots. Vi gör allt vi kan för att fortsätta domstolarnas verksamhet så heltäckande som möjligt. Men det viktigaste är naturligtvis att skydda både personalens och domstolsanvändarnas hälsa”, säger Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.

När undantagsförhållanden avvecklas räknar man med att det blir anhopningar och köer vid domstolarna till följd av de handläggningsstopp som gjorts. Överdirektör Jaakkola uppskattar att det tar minst två år att balansera situationen och att domstolarna kommer behöva avsevärda extra resurser. Notan för att beta av anhopningarna kommer antagligen att uppgå till flera miljoner euro.

“Vi har redan lagt fram ett förslag i tilläggsbudgeten för finansiering av bland annat videokonferensutrustning för fjärranslutningar. Behovet av extra resurser till personalkostnader uppstår sannolikt först år 2021. Dessutom håller vi på med att utarbeta en nationell plan för hela domstolsväsendet med tanke på återhämtningsfasen”, säger han.

Domstolsväsendets och domstolarnas ledning samlas nu i veckovisa distansmöten för en lägesöversikt där man behandlar frågor som undantagssituationen har väckt. Även Domstolsverkets direktion har mötts i distansmöten oftare än normalt för att säkra informationsutbytet. Handböckerna och rekommendationerna till domstolarna kommer att ses över och uppdateras vid behov.

De enskilda oberoende domstolarna är själva ansvariga för hur verksamheten organiseras. Domstolsverkets uppgift är att se till att domstolarna har förutsättningar för sin verksamhet och att ge stöd så att de på bästa sätt kan fullgöra sina rättskipande uppgifter.

Domstolsverket sammanställer uppgifter om antalet domstolsärenden som påverkas av undantagssituationen. Så länge undantagstillstånd råder kommer uppgifter om avbrutna handläggningar publiceras och uppdateras på Domstolsverkets webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Riku Jaakkola, domstolsmyndighetens överdirektör, tfn 029 565 0513, riku.p.jaakkola@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Domstolsverket är en självständig centralförvaltningsmyndighet inom justitieministeriets förvaltningsområde som betjänar hela domstolsväsendet.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I Domstolsverkets återgångsplan rekommenderas en väl genomtänkt återupptagning av nedlagda funktioner29.5.2020 11:18:08 EESTTiedote

Domstolsverket har i samarbete med domstolar, fackliga organisationer och företagshälsovården utarbetat en återgångsplan i syfte att organisera domstolsarbetet under den undantagsperiod som orsakats av coronavirusepidemin och särskilt med tanke på återgång till normalförhållanden. Domstolarna ansvarar dock själva för organiseringen av sina respektive verksamheter och kan med utgångspunkt i sina egna omständigheter också överväga åtgärder som innebär avsteg från återgångsplanen.

Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa suositellaan, että keskeytettyjä toimintoja käynnistettäisiin harkiten uudelleen29.5.2020 11:08:49 EESTTiedote

Tuomioistuinvirasto on yhteistyössä tuomioistuinten, ammattijärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa laatinut palautumissuunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa tuomioistuintyön järjestämisessä koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana ja erityisesti normaaliaikaan palauduttaessa. Tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä ja voivat harkita myös suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä omien olosuhteidensa mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum