Business Wire

Tiedemann Group ja Alvarium Investments ilmoittavat transaktiosta, jolla muodostetaan Alvarium Tiedemann Holdings ja listaudutaan Nasdaqiin yhdistämällä liiketoiminta Cartesian Growth Corporationin kanssa

Jaa

Tiedemann Group1 (”Tiedemann”), Alvarium Investments Limited2 (”Alvarium”) ja Cartesian Growth Corporation3 (”Cartesian”) (NASDAQ: GLBL) ilmoittivat tänään yhdessä liiketoiminnan yhdistämissopimuksen (”Liiketoiminnan yhdistämissopimus”) muodostamisesta.

Tämän ehdotetun transaktion myötä syntyy Alvarium Tiedemann Holdings, jonka odotetaan olevan johtava itsenäinen ja maailmanlaajuinen sijoitusyritys, joka tarjoaa instituutioille, yrittäjille, suvuille ja kehittyville seuraavan sukupolven johtajille varainhoitopalveluita sekä sijoitusstrategioita ja -palveluita. Koska osallistuvilla yrityksillä on laajamittainen, neljä maanosaa kattava kansainvälinen verkosto, monipuolinen osaaminen sekä pääsy yksityiseen ja institutionaaliseen pääomaan, tuloksena olevan palveluvalikoiman odotetaan olevan houkutteleva. Tähän kattavaan palvelutarjontaan yhdistyvät sitoutuminen vaikutuslähtöiseen tai arvopohjaiseen sijoittamiseen, luotettavat neuvonantopalvelut perheomisteisille yrityksille sekä sijoitusmahdollisuudet reaaliomaisuuteen suoraan ja yhteissijoituksina. Kun tapahtuma on sulkeutunut arviolta vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, Alvarium Tiedemannin kantaosakkeilla odotetaan voitavan käydä kauppaa Nasdaqissa tunnuksella ”GLBL”. Alvarium Tiedemannin pääkonttori tulee New Yorkiin.

”Olemme innoissamme kumppanuudestamme Alvariumin kanssa, minkä myötä muodostamme Alvarium Tiedemannin, ainutlaatuisen maailmanlaajuisen sijoitusyrityksen”, sanoo Tiedemann Groupin toimitusjohtaja Michael Tiedemann. ”Alvarium täydentää olemassa olevaa asiakaskokemustamme yrittäjyyshengellä ja maailmanlaajuisilla toiminnoilla. Uskon, että kun yhdistämme osaamisen ja maantieteellisen kattavuuden Cartesianin tarjoamaan pääoman saantiin, tämä luo pysyvyyttä, jota tarvitaan dynaamisen sijoitusalustan kasvattamiseen ja kehittämiseen. Yhteiseen visioomme kuuluvat sitoutuminen moninaisuuteen ja osallistamiseen, asiakkaidemme palveleminen sekä kehittyminen sijoitusstrategioiden ja -palveluiden edukseen erottuvaksi johtajaksi.”

Alvariumin toimitusjohtaja Alexander de Meyer toteaa: ”Kun tutustuimme Tiedemanniin, huomasimme heti, kuinka nämä yritykset voisivat täydentää toisiaan aina sijoitusfilosofiasta asiakaspalveluun ja yrityskulttuuriin. Tämän yhteneväisyyden ansiosta Tiedemann on ihanteellinen kumppani toimintamme laajentamiseen maailmalla, erityisesti Yhdysvalloissa. Uskon, että tämä yhdistelmä nopeuttaa yhteistä kasvuamme, parantaa kykyämme tarjota asiakkaillemme innovatiivisia sijoitusratkaisuja ja antaa työntekijöillemme uusia mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.”

Cartesianin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Peter Yu kertoo: ”Lanseeraamme mielellämme Alvarium Tiedemannin julkisille markkinoille. Tämä yhdistelmä luo nähdäkseni tehokkaan ja yhtenäisen ekosysteemin, joka palvelee monisukupolvisia asiakkaitamme säilyttäen samalla itsenäisyytemme. Tämä on täydellinen yhdistelmä sekä strategisesti että kulttuurin puolesta, ja vahva infrastruktuuri tukee kiihtyvää kasvua ja innovaatiota.”

Michael Tiedemannista tulee Alvarium Tiedemannin toimitusjohtaja. Alexander de Meyer toimii puheenjohtajana johtoryhmässä, johon markkinoiden johtavat ammattilaiset tuovat maailmanlaajuista asiantuntijuutta ja kokemusta.

Alvarium Tiedemann – pääkohdat:

  • Odotetaan muodostuvan johtavaksi, itsenäiseksi maailmanlaajuiseksi varainhoitajaksi, joka keskittyy korkean nettovarallisuuden markkinasegmenttiin ja pyrkii johtoasemaan vaikutuslähtöisessä ja arvopohjaisessa sijoittamisessa
  • Hoidettavien ja neuvonannon alaisten varojen odotetaan olevan yli 54 miljardia dollaria, toimipisteitä neljällä mantereella, 11 maassa ja 25 kaupungissa
  • Putiikkimainen lähestymistapa maailmanlaajuiseen usean suvun omaisuudenhoitoyhteisöön; edukseen erottuva tarjonta, joka kattaa vaikutuslähtöisen ja arvopohjaisen sijoittamisen, trustipalvelut, sukujen omaisuudenhoidon, hallinnon ja maailmanlaajuiset kiinteistöpalvelut; yksityismarkkinoiden ryhmä, joka kattaa yrityspankkitoiminnan sekä suorat sijoitusmahdollisuudet
  • Vahva ja kasvava institutionaalinen sijoitustarjonta, suunnitelmissa lisää GP-osuushankintoja kiinteistöjen, vaikutuslähtöisten yksityisten pääomien ja muiden vaihtoehtoisten omaisuuslajien saralla
  • Vuosikymmenten vaihtoehtosijoitus- ja kiinteistösijoitustoiminnan myötä on luotu laajamittaiset suhteet vaihtoehtoisvarainhallinnan ekosysteemissä, mikä tarjoaa toistuvia kasvumahdollisuuksia

Keskittyminen vaikutuslähtöiseen sijoittamiseen ja ESG-kriteereihin:

Alvarium Tiedemann säilyttää siihen kuuluvien yritysten tavoitteen kasvattaa maailmanlaajuisesti vaikutuslähtöistä ja arvopohjaista sijoittamista. Lisäksi pyritään luomaan maailmanlaajuinen yritys, joka on rahoituspalvelusektorin tasapainoisen sukupuolijakauman ja moninaisuuden kiistaton johtaja. Operatiivisen tiimin sukupuolijakauman yhdistyneessä yrityksessä odotetaan olevan varsin tasapainoinen heti muodostamisen yhteydessä. Johto on sitoutunut lisäämään ylimmän johdon monimuotoisuutta edelleen seuraavien viiden vuoden aikana.

Transaktion yleiskatsaus

Transaktion tuloksena odotetaan syntyvän pro forma ‑pääomaltaan 1,4 miljardin dollarin yhteisyritys. Rahoituksen on tarkoitus muodostua Cartesianin sijoitustilivaroista ja Cartesian-kantaosakkeisiin noin 165 miljoonan dollarin edestä tehtävistä PIPE-sijoituksista (private investment in public equity). PIPE-rahoitussitoumukset on saatu sekä Alvariumin että Tiedemann Groupin institutionaalisilta sijoittajilta ja strategisilta kumppaneilta. Cartesianin sijoitustilillä on 345 miljoonan dollarin edestä käteisvaroja.

Aktiivisten toimintakumppanien hallussa pitämästä pääomasta yli 96 %:n odotetaan siirtyvän yhteisyritykseen, ja kaikki transaktiosta saadut tuotot käytetään pääoman rakenteelliseen optimointiin. Kaikki viittaukset sijoitustilillä saatavilla oleviin käteisvaroihin ja transaktiosta saataviin tuottoihin ovat alisteisia Cartesianin julkisten osakkeenomistajien lunastuksille ja transaktion kulujen maksamiselle.

Tiedemann Groupin, Alvariumin ja Cartesianin johtoryhmät ovat yksimielisesti hyväksyneet ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen. Ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Transaktio tulee voimaan Liiketoiminnan yhdistämissopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimus sisältää tavanomaiset sulkemisehdot, mukaan lukien muun muassa rekisteröinti-ilmoituksen voimaantulon toteaminen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) toimesta, viranomaishyväksyntöjen saaminen tietyillä lainkäyttöalueilla, joilla Tiedemann Group ja Alvarium toimivat, sekä Tiedemann Groupin, Alvariumin ja Cartesianin osakkeenomistajien/jäsenten hyväksyntä.

Lisätietoja ehdotetusta transaktiosta, mukaan lukien kopio transaktiosopimuksesta ja esitys sijoittajille, on Cartesianin 8-K-raportissa, jonka se luovuttaa SEC:lle ja joka tulee saataville osoitteeseen www.sec.gov.

Neuvonantajat

Tiedemann Groupin rahoitusneuvojana toimii Piper Sandler & Co., ja lainopillisena neuvonantajana Seward & Kissel LLP.

Alvariumin rahoitusneuvojina toimivat Raymond James & Associates, Inc:n omaisuuden- ja varainhallinnan sijoituspankkiryhmä sekä Spencer House Partners LLP, ja lainopillisena neuvonantajana on Goodwin Procter LLP.

Cartesian Growth Corporationin pääomamarkkinoiden neuvonantajana toimii Cantor Fitzgerald & Co. Lisäksi Cartesianin rahoitusneuvojana ja pääomamarkkinoiden neuvonantajana toimii BofA Securities. Cartesianin lainopillisena neuvonantajana toimii Greenberg Traurig, LLP.

Sijoittajien konferenssipuhelu ja lisämateriaalit

Sijoittajapuhelu ja transaktioon liittyvä esitys ovat saatavilla alla olevasta linkistä:
https://event.on24.com/wcc/r/3380664/C6CA23E7A7F3061F9EBE9F57B4E538D2

Osallistujien soittonumero (maksuton): +1 844 200 6205
Osallistujien kansainvälinen soittonumero: +44 208 0682 558
Osallistujien pääsykoodi: 483965

Cartesian toimittaa myös puhelun transkription Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC).

Puhelussa esitellään sijoittajaesitys, joka luovutetaan ennen puhelua SEC:lle osana 8-K-raporttia, joka tulee saataville SEC:n verkkosivustolle osoitteeseen www.sec.gov.

Lisätietoja liiketoiminnan yhdistämisestä ja lisätietojen sijainti

Ehdotetun liiketoiminnan yhdistämisen myötä Cartesian Growth Corporation yhdistyy Tiedemann Groupiin ja Alvariumiin. Tuloksena on julkinen yritys Alvarium Tiedemann Holdings, joka aikoo toimittaa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) rekisteröinti-ilmoituslomakkeen S-4 (”Rekisteröinti-ilmoitus”), joka sisältää valtuutusasiakirjan/esitteen ja tiettyjä muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja, joita käytetään ehdotetun liiketoiminnan yhdistämisen hyväksyntään osakkeenomistajien kokouksessa. CARTESIAN GROWTH CORPORATIONIN SIJOITTAJIA JA ARVOPAPEREIDEN OMISTAJIA KEHOTETAAN LUKEMAAN VALTUUTUSASIAKIRJA/ESITE, KAIKKI LISÄYKSET JA MUUT SEC:LLE LÄHETETTÄVÄT ASIAANKUULUVAT ASIAKIRJAT HUOLELLISESTI JA KOKONAISUUDESSAAN, KUN NE TULEVAT SAATAVILLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEITÄ TIETOJA TIEDEMANN GROUPISTA, ALVARIUMISTA, CARTESIANISTA JA LIIKETOIMINNAN YHDISTÄMISESTÄ. Valtuutusasiakirja/esite postitetaan Cartesian Growth Corporationin osakkeenomistajille ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen äänestyksen täsmäytyspäivään mennessä. Sijoittajat ja arvopapereiden omistajat voivat myös hankkia veloituksetta kopiot Rekisteröinti-ilmoituksesta ja muista kustakin yrityksestä tärkeitä tietoja sisältävistä asiakirjoista, kun tällaiset asiakirjat on luovutettu SEC:lle, SEC:n verkkosivustolta osoitteesta www.sec.gov. Tässä lehdistötiedotteessa mainittujen verkkosivustojen sisältämiä tai niiden kautta saatavilla olevia tietoja ei sisällytetä viittauksella tähän lehdistötiedotteeseen, eivätkä tällaiset tiedot ole osa lehdistötiedotetta.

Pyyntöön osallistujat

Cartesian sekä sen johtajat ja johtokunta voidaan todeta osallisiksi valtuutusasiakirjojen pyyntöön Cartesianin osakkeenomistajilta ehdotettuun liiketoimintojen yhdistämiseen liittyen. Luettelo näiden johtajien ja johtokunnan jäsenten nimistä sekä heidän intresseistään Cartesianin suhteen sisältyy Cartesianin SEC:lle luovuttamiin asiakirjoihin, mukaan lukien Cartesianin listautumisannin lopullinen esite, joka luovutettiin SEC:lle 23. helmikuuta 2021 ja joka on saatavilla veloituksetta SEC:n verkkosivustolta osoitteesta www.sec.gov. Lisätietoja tällaisten osallistujien intresseistä annetaan ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen Rekisteröinti-ilmoituksessa, kun se tulee saataville. Tiedemann Group, Alvarium sekä niiden johtajat ja johtokunnat voidaan myös todeta osallisiksi valtuutusasiakirjojen pyytämiseen Cartesianin osakkeenomistajilta ehdotettuun liiketoimintojen yhdistämiseen liittyen. Luettelo näiden johtajien ja johtokunnan jäsenten nimistä sekä heidän intresseistään liiketoimintojen yhdistämisen suhteen sisältyy ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen Rekisteröinti-ilmoitukseen, kun se tulee saataville.

Tietoja Alvarium Investmentsistä

Alvarium on itsenäinen sijoitusyritys, maailmanlaajuinen usean suvun omaisuudenhoitoyhteisö ja yrityspankkitoimintayritys, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja suvuille, säätiöille ja instituutioille ympäri Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa, Eurooppaa ja Aasian ja Tyynenmeren aluetta. Alvarium tarjoaa kiinteistöjen ja innovaatiotalouden suoria sijoitusmahdollisuuksia ja yhteissijoitusmahdollisuuksia erityisiltä vaihtoehtoisilta omaisuudenhoitajilta ja reaaliomaisuuskumppaneilta. Alvariumilla on yli 220 työntekijää ja 28 kumppania 14 toimipisteessä 10 maassa, ja sen neuvonannon alaisena on noin 22 miljardin dollarin edestä varoja neljällä palveluvalikoiman alalla: sijoitusneuvonta, yhteissijoitukset, yrityspankkitoiminta ja sukujen omaisuudenhoitopalvelut.

Tietoja Tiedemann Advisorsista

Tiedemann Advisors on itsenäinen sijoitus- ja omaisuudenhoitoneuvoja korkean nettovarallisuuden omistaville henkilöille, sukujen omaisuudenhoitopalveluille, trusteille, säätiöille ja lahjoitusrahastoille. Vuonna 1999 perustetulla Tiedemann Advisorsilla on yhdeksän toimipaikkaa ympäri Yhdysvaltoja, ja se tarjoaa trustipalveluita Delawaren Wilmingtonissa toimivan Tiedemann Trust Companyn kautta. Tiedemannin kansainvälistä toimintaa hoitavan Tiedemann Constantian pääkonttori sijaitsee Sveitsin Zürichissä. Tiedemann Constantian, Tiedemann Advisorsin ja Tiedemann Trust Companyn neuvonannon alaisena on 25 miljardin dollarin edestä varoja. Katso lisätietoja Tiedemann Advisorsista osoitteista www.tiedemannadvisors.com ja www.tiedemannconstantia.com.

Tietoja TIG Advisors, LLC:stä

TIG Advisors on New Yorkista käsin toimiva vaihtoehtoisten varojen hoitaja, jonka hoidettavana on noin 7 miljardin dollarin edestä varoja (mukaan lukien sidossuhteessa olevien varainhoitajien hoitamat varat). Yritys keskittyy maailmanlaajuisten vaihtoehtoisvarojen erityisosaajien kasvupääomasijoituksiin. TIG:llä on vahva historia hyödyntämättömien sijoitusmahdollisuuksien tunnistamisessa sekä julkisilla että yksityisillä markkinoilla, ja se hyödyntää pitkäaikaisia toimintaperiaatteitaan avustaessaan varainhoitajia tukemaan kasvua. Yrityksen alfa-lähtöiset sijoitusstrategiat tukevat laaja-alaisesti sijoittajien tarpeita maailmanlaajuisesti. Lisätietoja TIG Advisorsista on osoitteessa www.tigfunds.com.

Tietoja Cartesian Growth Corporationista

Cartesian Growth Corporation (”CGC”) on erillisyhtiö, joka on perustettu fuusion suorittamista, osakepääoman siirtämistä, omaisuuden hankintaa, osakkeiden ostoa, uudelleenjärjestelyä ja muita samankaltaisia liiketoiminnan yhdistämistoimenpiteitä varten yhden tai useamman yrityksen tai entiteetin kanssa. CGC on Cartesian Capital Group, LLC:n tytäryhtiö. Cartesian Capital Group, LLC on maailmanlaajuinen yksityinen pääomasijoitusyritys ja rekisteröity sijoitusneuvoja, jonka pääkonttori sijaitsee New York Cityssä, New Yorkin osavaltiossa. CGC:n strategiana on tunnistaa vakiintunut suuren kasvun yritys, joka voisi hyötyä rakentavasta yhdistymisestä ja jatkuvasta lisäarvon tuottamisesta, ja yhdistyä sen kanssa. CGC on kehittyvä kasvuyritys vuoden 2012 Jumpstart Our Business Startups Act ‑lain määritelmän mukaisesti. Lisätietoja Cartesian Growth Corporationista on osoitteessa www.cartesiangrowth.com.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot

Tietyt tässä lehdistötiedotteessa annetut lausunnot ovat ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja” (forward looking statements) vuoden 1995 United States Private Securities Litigation Reform Act ‑lain ”safe harbor” -säännösten merkityksen mukaisesti. Tässä lehdistötiedotteessa sanoilla ”arvioida”, ”ennustaa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”suunnitella”, ”aikoa”, ”uskoa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”tulee”, ”tulevaisuus” ja ”ehdottaa” sekä näiden variaatioilla tai samankaltaisilla ilmaisuilla (tai tällaisten sanojen tai ilmaisujen negatiivisilla versioilla) tarkoitetaan tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät takaa tulevaisuuden kehitystä, olosuhteita tai tuloksia, ja niihin liittyy useita tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia, oletuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joista monet eivät ole Tiedemann Groupin, Alvariumin tai Cartesianin hallinnassa ja joiden seurauksena todelliset tulokset ja lopputulemat voivat erota merkittävästi näissä tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa ehdotetuista. Todellisiin tuloksiin ja lopputulemiin mahdollisesti vaikuttavia tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa (i) se, että liiketoimintoja ei voida yhdistää ajoissa tai lainkaan (mukaan lukien siksi, että tarvittavia osakkeenomistajien hyväksyntöjä tai muita hyväksyntöjä ei saada tai muut sulkemisehdot eivät täyty); (ii) se, että ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen odotettuja hyötyjä ei tunnisteta; (iii) se, että liiketoimintojen yhdistämisen jälkeen Cartesianin osakkeiden noteeraus Nasdaqissa ei toteudu tai sitä ei voida ylläpitää; (iv) liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät kustannukset; (v) riski, että liiketoimintojen yhdistämisestä ilmoittaminen ja sen toteuttaminen häiritsevät nykyisiä suunnitelmia ja toimintoja; (vi) Cartesianin, Tiedemann Groupin ja Alvariumin kyvyt hallita kasvua, toteuttaa liiketoimintasuunnitelmia ja täyttää ennusteet; (vii) mahdolliset Cartesianiin, Tiedemann Groupiin tai Alvariumiin liittyvät oikeustoimet; (viii) sovellettavan lainsäädännön tai säännösten muutokset, erityisesti liittyen varain- ja omaisuudenhallintaan; (ix) yleiset talouden ja markkinoiden olosuhteet, jotka vaikuttavat Cartesianin, Tiedemann Groupin ja Alvariumin palveluiden kysyntään, ja erityisesti talouden ja markkinoiden olosuhteet rahoituspalvelualalla niillä markkinoilla, joilla Cartesian, Tiedemann Group ja Alvarium toimivat; sekä (x) muut riskit ja epävarmuustekijät, joista ilmoitetaan ajoittain liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvässä valtuutusasiakirjassa/esitteessä, mukaan lukien kohdassa ”Risk Factors” (Riskitekijät) ja Cartesianin muissa SEC:lle luovuttamissa asiakirjoissa olevat seikat. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot annetaan pohjautuen niiden antopäivänä saatavilla oleviin tietoihin. Cartesian, Tiedemann Group ja Alvarium eivät ota mitään vastuuta tulevaisuuteen suuntautuvien lausuntojen päivittämisestä tai muuttamisesta uusien tietojen tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta taikka muuten, paitsi siinä määrin kuin laki vaatii. Cartesian, Tiedemann Group tai Alvarium eivät anna mitään takeita, että Cartesian, Tiedemann Group, Alvarium tai yhteisyritys täyttäisivät odotukset.

Ei tarjous tai pyyntö

Tämä lehdistötiedote ei muodosta pyyntöä saada valtuutusasiakirja, suostumus tai valtuutus liittyen mihinkään arvopapereihin tai ehdotettuun transaktioon. Tämä lehdistötiedote ei myöskään muodosta myyntitarjousta tai pyyntöä saada ostotarjousta mistään arvopapereista, eikä arvopapereita myydä missään osavaltiossa tai millään lainkäyttöalueella, missä tällainen tarjous, pyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen tällaisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaista rekisteröintiä tai hyväksyntää. Arvopapereita ei tarjota muutoin kuin esitteellä, joka täyttää vuoden 1933 Securities Act ‑lain pykälän 10 vaatimukset sellaisina kuin ne ovat muutettuina tai perustuen siitä annettuun vapautukseen.

Tietolähteet

Tämä lehdistötiedote on valmisteltu käytettäväksi Cartesianin, Tiedemann Groupin ja Alvariumin transaktion yhteydessä. Tässä olevat tiedot eivät ole kaikenkattavia. Tässä olevat tiedot on saatu erinäisistä sisäisistä ja ulkoisista lähteistä, ja kaikki tiedot Cartesianin liiketoimintaan, historialliseen kehitykseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen tilanteeseen liittyen on saatu kokonaan Cartesianilta ja kaikki tiedot Tiedemann Groupin ja Alvariumin liiketoimintaan, historialliseen kehitykseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen tilanteeseen liittyen on saatu kokonaan asiaankuuluvilta yrityksiltä. Mitään vakuutusta ei anneta tässä olevien olettamien kohtuullisuuden suhteen tai minkään tässä olevien ennusteiden, mallinnusten tai muiden tietojen paikkansapitävyyden tai kattavuuden suhteen. Mitkään tässä olevat tiedot aiemmasta kehityksestä tai mallinnukset eivät ole indikaatio tulevasta kehityksestä.

Tiedemann Group ja Alvarium ovat koonneet tässä olevat yhteisyrityksen toimintoihin ja kehitykseen liittyvät tiedot erinäisistä sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. Mitään vakuutusta ei anneta liittyen tässä olevien olettamien kohtuullisuuden suhteen tai minkään tässä olevien ennusteiden, mallinnusten tai muiden tietojen paikkansapitävyyden tai kattavuuden suhteen. Mitkään tässä olevat tiedot aiemmasta kehityksestä tai mallinnukset eivät ole indikaatio tulevasta kehityksestä. Cartesian, Tiedemann Group ja Alvarium eivät ota vastuuta tässä esityksessä olevien tietojen päivittämisestä.

Ei vakuutuksia

Tämä lehdistötiedote annetaan ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai takuita. Lain sallimaan enimmäismäärään asti Cartesian, Tiedemann Group ja Alvarium tai mitkään niiden tytäryhtiöt, sisaryhtiöt, osakkeenomistajat, edustajat, kumppanit, johtajat, toimitsijat, työntekijät, neuvonantajat tai agentit eivät missään tapauksessa ole vastuullisia tai korvausvelvollisia mistään suorista, epäsuorista tai välillistä menetyksistä tai tuottojen menetyksistä, jotka johtuvat tämän lehdistötiedotteen käytöstä, sen sisällöstä (mukaan lukien muun muassa kaikki ennusteet tai mallit), mistään puutteista, sen sisältämiin tietoihin tukeutumisesta tai siihen liittyen annetuista tai muuten siihen liittyvistä mielipiteistä. Tiedemann Groupin ja Alvariumin toimintaan millään tavalla liittyvät tiedot on hankittu suoraan tai epäsuoraan yksinomaisesti Tiedemann Groupilta ja Alvariumilta, eikä Cartesian ole vahvistanut niitä itsenäisesti. Cartesianin itsenäiset tilintarkastajat tai Tiedemann Groupin tai Alvariumin itsenäiset tilintarkastajat eivät ole auditoineet, tarkastaneet tai koonneet mitään ennusteita tai malleja sisällytettäviksi tähän esitykseen tai suorittaneet mitään toimenpiteitä tällaisiin liittyen, ja näin ollen he eivät ole antaneet mitään mielipidettä tai muuta vakuutusta tällaisesta tätä esitystä varten.

1 Tiedemann Groupiin kuuluvat Tiedemann Advisors LLC (”Tiedemann Advisors”), joka on johtava itsenäinen varainhoitaja ja sijoitusneuvoja korkean nettovarallisuuden omistaville suvuille, trusteille, säätiöille ja lahjoitusrahastoille erityisesti Yhdysvalloissa; Tiedemann Trust Company (”Tiedemann Trust”); TIG Advisors LLC (”TIG”), vaihtoehtoinen varainhoitaja; sekä Tiedemann Constantia, joka hoitaa Tiedemannin kansainvälistä toimintaa.
2 Alvarium Investments Limited on johtava itsenäinen ja maailmanlaajuinen usean suvun omaisuudenhoitoyhteisö, joka tarjoaa usean sukupolven yrittäjille, suvuille, säätiöille ja instituutioille sijoitus-, kiinteistö- ja yrityspankkipalveluita.
3 Cartesian Growth Corporation on yritysostoon tarkoitettu erillisyhtiö (Special Purpose Acquisition Company, ”SPAC”).

Tämän ilmoituksen alkuperäiskielinen versio on tekstin ainoa virallinen versio. Käännös on tarjolla vain lukijan mukavuuden vuoksi, ja sitä tulee verrata alkuperäiskieliseen versioon, joka on ainoa oikeudellisesti todistusvoimainen teksti.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä cts.businesswire.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Contact information

Media:
Prosek Partners
Jill Gordon
jgordon@prosek.com

Sijoittajat:
Prosek Partners
Alex Jorgensen / Megan Paul
AlTi@prosek.com

Tietoja julkaisijasta

For more than 50 years, Business Wire has been the global leader in press release distribution and regulatory disclosure.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Business Wire

IPS acquires Linesight and partners for strategic growth18.10.2021 17:00:00 EEST | Press release

IPS-Integrated Project Services, LLC, headquartered in Blue Bell, Pennsylvania and a subsidiary of Alleghany Capital Corporation, today announced that it has acquired Linesight, a multinational consulting firm headquartered in Dublin, Ireland. IPS is a large EPCMV (Engineering, Procurement, Construction Management and Validation) company with over 1,700 staff across 22 offices worldwide. Linesight is a fast-growing professional consultancy services organization providing project controls to data center providers, life sciences companies, commercial real estate, healthcare, hospitality, retail and residential sectors. Linesight has over 900 staff across 24 offices globally. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211018005645/en/ The acquisition is being approached as a future integrated partnership where IPS will leverage Linesight’s experience and expertise in particular in the data center sector and Linesight in tur

Sumitomo SHI FW (SFW) Add CADMATIC Solutions to Further Support Digitalization, Data-driven Engineering, and Project Management18.10.2021 16:29:00 EEST | Press release

SFW is a provider of power, energy storage and environmental technologies and services for the global energy industry and has now entered into an agreement with CADMATIC Ltd to implement CADMATIC 3D plant design and information management solutions in their engineering projects in Finland, Poland, India, and China. The goal of the investment is to shorten lead times in design, engineering, and construction, improve the quality of design, and harmonize working methods across its international office network and subcontractors. The design and construction of a power plant is an extremely complex process that requires the integration of multiple design, engineering and construction disciplines, and many suppliers. CADMATIC software is an important element to streamline the process from design and engineering to construction and production and seamlessly integrate multiple parties in one project. Technical advantages in 3D Design, work-sharing, information management, and visualization wer

Deel Raises $425M in Series D Funding to Continue Transforming the Future of Work18.10.2021 15:45:00 EEST | Press release

Deel, the remote hiring company shattering job barriers worldwide, announced today that it has raised $425 million in Series D funding, taking the total amount raised by the company to over $630 million. The latest funding round values the company at $5.5 billion. Deel has become the highest valued company in the global hiring, payments, and compliance space with this investment. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211018005567/en/ Deel Interface (Graphic: Business Wire) This new funding round was led by US-based Coatue, with partners Rahul Kishore and Lucas Swisher leading the deal. Several new and existing investors also participated in this round, including Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, the YC Continuity Fund, Spark Capital, Greenbay Ventures, Neo, and over 40 of the world’s leading operators. Since Deel’s inception in 2019, the team - growing from four to 400 employees - has been on a mission to make

William Shatner Launches Everbridge’s ‘Unlocking Resilience’ Global Leadership Podcast Series, Available Today18.10.2021 15:30:00 EEST | Press release

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) today announced the launch of its podcast Unlocking Resilience™: Global Leadership Series featuring William Shatner as its inaugural guest. The first-of-its-kind podcast features global influencers, government leaders, C-level executives and top healthcare experts as they discuss the confluence of leadership, technology and resilience at both the personal and organizational level. Topics will include overcoming personal challenges to create a life of resilience; effective strategies for building organizational resilience and business continuity in the face of critical events; and perspectives on the future of work, life and entertainment in a post-pandemic world, among other topics. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211018005565/en/ William Shatner Launches Everbridge’s ‘Unlocking Resilience’ Global Leadership Podcast Series, Available Today (Graphic: Business Wire) The Unlocking

Ferring to Present Award-Winning, Real-World Outcomes Analysis for Investigational Microbiota-Based Live Biotherapeutic RBX2660 in Patients with Recurrent C. Difficile Infection and IBD at ACG 202118.10.2021 15:00:00 EEST | Press release

Ferring Pharmaceuticals and Rebiotix, a Ferring Company, today announced they will present data from two new retrospective analyses as part of American College of Gastroenterology’s Annual Scientific Meeting & Postgraduate Course (ACG 2021). The congress will take place in Las Vegas from October 22 – 27, 2021. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211018005060/en/ Eligibility criteria in CDI clinical trials often are narrowly defined, excluding broader patient populations. The first presentation will explore key health outcomes of RBX2660, an investigational microbiota-based live biotherapeutic for reduction of recurrent C. difficile infection (CDI), among patients in a real-world setting. The second analysis evaluates healthcare resource utilization and medical costs among Medicare patients with CDI with or without inflammatory bowel disease (IBD) as a comorbidity. Notably, one of the presentations has received The

Vertex Announces Positive Day 90 Data for the First Patient in the Phase 1/2 Clinical Trial Dosed With VX-880, a Novel Investigational Stem Cell-Derived Therapy for the Treatment of Type 1 Diabetes18.10.2021 14:30:00 EEST | Press release

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) today announced positive Day 90 data for the first patient from the Phase 1/2 clinical trial of VX-880, an investigational stem cell-derived, fully differentiated pancreatic islet cell replacement therapy for people with type 1 diabetes (T1D). This is the first demonstration of a patient with T1D achieving robust restoration of islet cell function from such a cell therapy. The patient was treated with a single infusion of VX-880 at half the target dose in conjunction with immunosuppressive therapy. The patient achieved successful engraftment and demonstrated rapid and robust improvements in multiple measures, including increases in fasting and stimulated C-peptide, improvements in glycemic control, including HbA1c, and decreases in exogenous insulin requirement. VX-880 was generally well tolerated. “These results from the first patient treated with VX-880 are unprecedented. What makes these results truly remarkable is that they were ac

Industrial Flow Solutions™ Announces Deal to Acquire Clearwater Controls™ to Grow IoT Solutions for Wastewater Network Management, Increase Demand for Industry-Leading DERAGGER™+18.10.2021 14:06:00 EEST | Press release

Leading industrial pumping solutions provider Industrial Flow Solutions™, headquartered in New Haven, Conn., USA, announced today the agreement to acquire Clearwater Controls Ltd.™, based in Glasgow, Scotland. Clearwater Controls offers a broad line of wastewater solutions, beginning with its leading deragging intelligent systems to solve specific pumping problems, to more advanced monitoring technology to optimize and manage entire water networks. Terms of the acquisition were not disclosed. Clearwater Controls will retain its company name and brand. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211018005200/en/ Clearwater Controls' DERAGGER™ products offer intelligent efficiency and the end of ragging. Industrial Flow Solutions has announced a deal to acquire Clearwater Controls to grow IoT solutions for wastewater network management. Clearwater Controls offers a broad line of wastewater solutions, beginning with its lead

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme