Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 9.6.2021

Jaa

Oppimateriaali maksuttomaksi syksyllä 2021 Espoon lukioissa aloittaville opiskelijoille

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että oppivelvollisuuslain soveltamisalaan kuuluvien opiskelijoiden lisäksi lukion tarjoamat oppimateriaalit ovat maksuttomia seuraaville, lukuvuonna 2021-2022 lukiokoulutuksen aloittavilla opiskelijoille:

  • Opiskelija on opiskellut lukuvuonna 2020-2021 lukiokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa.
  • Opiskelija on suorittanut perusopetusta lukuvuoden 2020-2021 aikana ja ollut sen jälkeen ilman opiskelupaikkaa.
  • Opiskelija on opiskellut perusopetukseen valmistavassa opetuksessa lukuvuonna 2020-2021

Oppimateriaalin maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai sitä ennen saa toisen asteen tutkinnon valmiiksi. Opintojen tulee edetä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Maksuttomuusaikaa ei voi pidentää.

Åbergin lastentalon tilasta päätettiin luopua

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että suomenkielinen varhaiskasvatus luopuu Åbergin lastentalon tilasta. Åbergin lastentalon sisä- ja ulkotilat ovat hyvässä kunnossa, mutta soveltuvat nykyisellään pienimuotoiseen kerhokäyttöön, asukaspuistotoimintaan ja kuntalaiskäyttöön. Varhaiskasvatuksella ei ole mahdollisuutta laajentaa avointa varhaiskasvatusta, eikä Åbergin talon korjaaminen päiväkotikäyttöön sopivaksi olisi taloudellisesti kannattavaa. Åbergin lastentalo sijaitsee osoitteessa Ajurinkuja 4. Åbergin huvilarakennus on rakennettu noin vuonna 1911 ja sen on arvioitu olevan paikallisen rakennushistorian kannalta arvokas rakennus. Åbergin taloon etsitään uutta käyttäjää yhteistyössä sivistystoimen tilat ja alueet -yksikön ja Tilapalvelujen kanssa. Lautakunta toivoo, että Åbergin talon leikkipiha-alue pysyy lapsiperheiden käytössä myös tulevaisuudessa.

Suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoon tilapäinen muutos lukuvuodelle 2021-2022

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Kaitaan koulun tuntijako voi ylittää 7.vuosiluokalle säädetyn minimituntimäärän 0,5 vuosiviikkotunnilla 7.vuosiluokan oppilailla lukuvuonna 2021-2022. Lisätunteja käytetään ryhmätaitojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Päätös liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön 12.5.2021 Espoon kaupungille myöntämään 600 000 euron suuruiseen valtion erityisavustukseen. Avustus on suunnattu pilottitoimintaan, jolla kehitetään valtakunnallista, sitouttavaa kouluyhteisötyön mallia. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. 

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa tarkistettiin

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi muutokset Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman sisältöön. Lautakunta päätti, että lukio voi itse valita, annetaanko lukiokohtaisesta valinnaisesta opintojaksosta suoritusmerkintä vai numeroarvosana. Lautakunta hyväksyi täydennyksen, jonka mukaan Espoon lukiot tarjoavat mahdollisuuden aloittaa ruotsin kielen B3-oppimäärän opinnot lukiossa. Niin ikään hyväksyttiin muutos, jonka myötä Espoon lukioissa yhteisinä temaattisina opintoina tarjotaan Kohti lukio-opintoja -opintojaksoa sekä Kestävä tulevaisuus -opintojaksoa. Opetussuunnitelman muutokset otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Selvitys koronan jälkeisestä tuesta Espoon lukiokoulutuksessa

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi saadun selvityksen koronan jälkeisestä tuesta Espoon lukiokoulutuksessa. Espoo sai valtionavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukiokoulutuksessa. Korona-avustuksen jatkorahoitusta haetaan, mikäli sellainen avataan keväälle 2022.


Lukiot ovat lukuvuoden 2020–2021 aikana järjestäneet tavanomaista enemmän tukiopetusta, tarjonneet erityistä tukea, opiskelijahuollollista tukea ja opinto-ohjauksen palveluja, kuten henkilökohtaista perehdytystä karanteenissa oleville opiskelijoille. Pienemmät opetusryhmät ovat lisänneet osallisuuden kokemusta muuten haastavassa etäopetustilanteissa. Matemaattisten aineiden lähituki on tullut tarpeeseen ja sitä tullaan jatkossakin tarjoamaan. Useissa lukioissa on tehty kartoituksia opiskelijoiden kokemuksista etäopiskelujaksolla. Ohjeistusten ja rajoitusten puitteissa on järjestetty myös yhteisöllistä toimintaa, jotta lukionsa aloittaneet opiskelijat ovat voineet paremmin tutustua toisiinsa.

Selvitys koronan jälkeisestä tuesta Espoon perusopetuksessa

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi saadun selvityksen koronan jälkeisestä tuesta Espoon perusopetuksessa. Syksystä 2020 alkaen, vuoden 2021 loppuun asti perusopetukselle on myönnetty noin 5 miljoonaa euroa valtionapua. Myös kaupungin omaa rahoitusta on käytetty tukitoimintaan. Espoo tulee hakemaan myös opetus ja kulttuuriministeriön avustusta, joka on tarkoitettu korjaamaan uuden koronan vaikutuksia, kasvanutta oppimisvajetta ja heikentynyttä hyvinvointia.

Lukuvuonna 2020-2021 #paraskoulu-hankkeen neljä hyvinvointiopettajaa ovat keskittyneet tukemaan kouluyhteisön hyvinvointia ja helpottamaan pandemian vaikutuksia. Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle on kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jonka tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kouluissa ja oppilaitoksissa. Suunnitelma on otettu käyttöön Espoon kouluissa syksyllä 2020.

Lukuvuonna 2021-22 tukitoimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota paitsi uusiin yläkoululaisiin, myös 8.-luokkalaisiin. Koulut laativat suunnitelman siitä, miten koulussa kehitetään kaikkien oppilaiden ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta koko lukuvuoden ajan. 8.-luokkalaisten osalta koulut laativat erillisen, täsmennetyn suunnitelman tukitoimista.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Marika Niemi, lautakunnan puheenjohtaja, p. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com
Pinja Nieminen, lautakunnan varapuheenjohtaja, p. 050 666 27, nieminenpinja@gmail.com
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, p. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi
Tapio Erma, lukiolinjan päällikkö, p. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, p. 050 354 6840, ilpo.salonen@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Facebook

Twitter

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Tapio Erma och Juha Nurmi utnämnda till nya resultatsenhetsdirektörer inom Esbo stads sektor för fostran och lärande14.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Till den ordinarie tjänsten som direktör för resultatenheten för finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster inom Esbo stads sektor för fostran och lärande valdes Tapio Erma (FM, eMBA) och till den ordinarie tjänsten som direktör för grundläggande utbildning inom resultatenheten för finsk grundläggande utbildning Juha Nurmi (FM, eMBA). Erma har verkat som chef för Esbo stads finska gymnasielinje sedan 2014. Nurmi har verkat som utvecklingschef för finsk utbildning sedan 2002. Båda rapporterar till sektordirektör Harri Rinta-aho och är medlemmar i ledningsgruppen för sektorn för fostran och lärande. Stadens organisationsreform träder i kraft 1.8.2021 då den nya sektorn för fostran och lärande inleder sin verksamhet. Sektorn för fostran och lärande består av följande resultatenheter: finsk grundläggande utbildning, finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster, finsk småbarnspedagogik och Svenska bildningstjänster.

Tapio Erma ja Juha Nurmi nimitetty uusiksi tulosyksiköiden johtajiksi Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialalle14.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön johtajan vakinaiseen virkaan on valittu Tapio Erma (FM, eMBA) ja suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön perusopetuksen johtajan vakinaiseen virkaan Juha Nurmi (FM, eMBA). Erma on toiminut Espoon kaupungin suomenkielisen lukiolinjan päällikkönä vuodesta 2014. Nurmi on toiminut suomenkielisen opetuksen kehittämispäällikkönä vuodesta 2002. Molemmat raportoivat toimialajohtaja Harri Rinta-aholle ja ovat Kasvun ja oppimisen toimialan johtoryhmän jäseniä. Kaupungin organisaatiouudistus astuu voimaan 1.8.2021, jolloin uusi Kasvun ja oppimisen toimiala aloittaa toimintansa. Kasvun ja oppimisen toimialan muodostavat seuraavat tulosyksiköt: suomenkielinen perusopetus, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut, suomenkielinen varhaiskasvatus ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme