Suomen Punainen Risti SPR

Till Finlands Röda Kors Ukrainainsamling har över 29 miljoner euro donerats – Röda Korset hjälper också i den förvärrade matkrisen i östra Afrika

Dela
Till Finlands Röda Kors Ukrainainsamling har under tiden 24.2–16.5 donerats över 29 miljoner euro. Tack vare donationerna kan vi erbjuda långsiktig hjälp till människor som lider av Ukrainakrisen. Krisens konsekvenser sträcker sig allt längre i och med att matbristen i östra Afrika hotar förvärras ytterligare på grund av konflikten i Ukraina.
Finlands Röda Kors biståndsarbetare Juha Niininen befinner sig i ett lager i östra Ungern den 22 mars och granskar biståndsförnödenheter på väg till Ukraina. Bild: Marko Kokic / IFRC
Finlands Röda Kors biståndsarbetare Juha Niininen befinner sig i ett lager i östra Ungern den 22 mars och granskar biståndsförnödenheter på väg till Ukraina. Bild: Marko Kokic / IFRC

– Vår hjälp i Ukrainakrisen skulle inte vara möjlig utan donatorerna. Hjälpviljan har varit verkligen imponerande och vi vill varmt tacka alla som deltagit hittills, såväl donatorer som frivilliga, säger Finlands Röda Kors direktör för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen.

Konflikten har orsakat stor humanitär nöd och hjälp kommer att behövas i flera länder ännu länge efter att striderna en dag upphör.

– Just nu stöder vi till exempel Ukrainas och dess närområdes hälsovård och erbjuder mat, vatten och skydd till dem som har flytt från sina hem. Hjälp behövs också på lång sikt, för många har förlorat inte bara sina hem utan också sin utkomst, berättar chefen för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp Marko Korhonen.

Finlands Röda Kors har hittills ur sin katastroffond förmedlat hjälp för cirka 7,9 miljoner euro till internationella Röda Korsets biståndsoperation i Ukraina och dess närområden. Det här stödet innehåller bland annat en logistisk katastrofberedskapsenhet bestående av biståndsarbetare samt hjälp i form av pengar och material, till exempel en fullständig hälsoklinik till västra Ukraina.

Biståndssumman innehåller inte kostnaderna som uppstår av att biståndsarbetare sänds ut, dessa finansieras också ur katastroffonden. Finlands Röda Kors har utöver katastrofberedskapsenheten också skickat iväg bland annat yrkespersoner inom hälsovård, psykosocialt stöd, kommunikation och organisationsutveckling.

Konflikten i Ukraina fördjupar också matkrisen i östra Afrika

Utöver Ukraina behövs hjälp också på andra håll i världen. Under Ukrainakrisen har Röda Korset fortsatt sitt biståndsarbete till exempel i Etiopien, Kenya och Somalia, där över 14 miljoner människor lider av matbrist.

På grund av den förvärrade matbristen förbereder Finlands Röda Kors beviljande av ett stöd på cirka 400 000 euro från sin katastroffond för att lindra matbristen i Somalia. Bidraget är en del av ett mera omfattande humanitärt biståndsprojekt som stöds av EU.

– Tyvärr tar kriserna i världen inget könummer och de väntar inte på sin tur. Därför hjälper Röda Korset samtidigt i flera länder. Matkrisen i östra Afrika djupnar nu snabbt. Antalet människor som lider av matbrist befaras i år öka till över 20 miljoner, säger Korhonen.

Ukrainakrisen tillspetsar situationen, för östra Afrika är väldigt beroende av vete som importeras från Ryssland och Ukraina. Matpriserna har redan stigit.

Enligt prognoser kommer torkan i östra Afrika att vara den värsta på 40 år. I bakgrunden finns bland annat klimatförändringen, som förvärrar de extrema väderfenomenen. Människorna befinner sig redan färdigt i en sårbar ställning på grund av tidigare torkperioder, översvämningar, vandringsgräshoppor, coronapandemin och i en del av området även konflikter.

Sätt att donera till katastroffonden

Till Finlands Röda Kors donerade ospecificerade bidrag används för att hjälpa offer för naturkatastrofer och krig runt om i världen.

I Finland används katastroffonden till att hjälpa människor som drabbats av plötsliga olyckor, till exempel en eldsvåda. Med bidragen till katastroffonden upprätthålls också de frivilliga hjälparnas beredskap att agera i krissituationer.

  • Ge bidrag via vår webbplats https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/katastroffonden
  • Sänd textmeddelandet SPR20 till numret 16499 (20 €)
  • Via MobilePay till numret 10900
  • Ring numret 0600 12220 (20,28 € + lsa/mta)
  • Betala till kontot OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Röda Korset. Referens: 5186.

Donationer för att hjälpa människor som lider av Ukrainakrisen

  • Ge bidrag via vår webbplats https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/ukrainakrisen
  • Sänd textmeddelandet SPR15 till numret 16499 (15 €)
  • Via MobilePay till numret 11646
  • Donera direkt till konto OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Röda Korset. Referens: 6020.

Ytterligare upplysningar:

Direktör för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen, 050 567 6629

Chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen, 040 120 9728 

Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, 040 610 9447

Bilder

Finlands Röda Kors biståndsarbetare Juha Niininen befinner sig i ett lager i östra Ungern den 22 mars och granskar biståndsförnödenheter på väg till Ukraina. Bild: Marko Kokic / IFRC
Finlands Röda Kors biståndsarbetare Juha Niininen befinner sig i ett lager i östra Ungern den 22 mars och granskar biståndsförnödenheter på väg till Ukraina. Bild: Marko Kokic / IFRC
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Namnet kan försvåra karriärsavancemang – Veckan mot rasism uppmuntrar att ingripa i diskriminering i arbetslivet20.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Enligt undersökningar utsätts personer med utländsk bakgrund nästan dubbelt oftare än den övriga befolkningen för diskriminering när det gäller att avancera i arbetskarriären. Veckan mot rasism som startar 20.3 fokuserar i år på diskriminering som upplevs i arbetslivet. Under veckan premieras också fördomsfria föregångare som genom sin verksamhet har främjat likabehandling.

Nimi voi vaikeuttaa uralla etenemistä – Rasisminvastainen viikko kannustaa puuttumaan työelämän syrjintään20.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaiset kohtaavat työuralla etenemiseen liittyvää syrjintää lähes kaksi kertaa useammin kuin muu väestö. 20.3. starttaava Rasisminvastainen viikko keskittyy tänä vuonna työelämässä koettuun syrjintään. Viikolla palkitaan myös Ennakkoluulottomia edelläkävijöitä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhdenvertaisuutta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum