Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Till valborg kan höga flöden väntas i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten)

Dela
Enligt prognoserna kommer nederbörden under denna vecka att få vattenföringen i de österbottniska åarna att stiga till nivåer som motsvarar minst genomsnittliga årliga vårflöden. Enligt vattenprognoserna väntas vattenföringen i åarna bli högre än den var i mitten av april i samband med snösmältningen. Också vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna når nära övre gränsen för regleringen. På grund av regnprognoserna har avtappningen från de reglerade sjöarna utökats betydligt på många ställen. Flödessituationen underlättas av att åarna är isfria.
Till valborg väntas högt vattenstånd i de österbottniska åarna och sjöarna. Skärmdump från vatten.fi:s karttjänst 26.4.2023.
Till valborg väntas högt vattenstånd i de österbottniska åarna och sjöarna. Skärmdump från vatten.fi:s karttjänst 26.4.2023.

I femdygnsprognoserna uppskattas nederbördsmängden på många ställen uppgå till ungefär 50 mm.Enligt de nuvarande prognoserna är nederbörden störst nära kusten, men de lokala regnmängderna kan varierna mycket. Särskilt i Mellersta Österbotten finns det ännu snö kvar i terrängen. I de norra delarna av området föll en del av nederbörden i början av veckan i form av snö. Då marken ännu är frusen, rinner regnvattnet till stora delar direkt ut i vattendragen och får vattenföringen i åarna att öka snabbt. Om de största regnprognoserna förverkligas, kan det leda till översvämmade vägar och översvämningsskador på fastigheter på låglänta områden.

I Tunkkari i Perho å ökar vattenföringen enligt prognoserna i slutet av veckan så att den ligger kring nivån 130 m3/s, medan det genomsnittliga årliga största flödet i Tunkkari är 93 m3/s. Som mest kan den sammanlagda nederbördsmängden under veckan bli till och med 80 mm, vilket skulle göra att vattenföringen ökar så att den når ett nytt rekord (170 m3/s).

I nedre loppet av Lappo å ökar vattenföringen enligt prognoserna ungefär till nivån 220 m3/s.Det största årliga flödet i Keppo är i genomsnitt 200 m3/s.I Liinamaa i Kauhava ligger vattenståndet i Lappo å ungefär en meter över flödesgränsen och enligt prognoserna kommer vattenståndet att stiga ytterligare ungefär 80 cm. Vattenståndet i sjön Kuortaneenjärvi stiger enligt prognoserna så att det under valborg ligger på nästan samma nivåer som under vårflödet i fjol. Flödet i Kuortaneenjärvi kan leda till avbrott på lågt belägna vägar och göra att byggnader på låglänta platser blir våta.

I nedre loppet av Kyro älv ökar vattenföringen enligt prognoserna ungefär till nivån 270 m3/s, vilket är nära det största genomsnittliga årliga flödet (300 m3/s).På onsdagsmorgonen var vattenföringen ungefär 220 m3/s. Enligt prognoserna stiger vattenståndet i Kyro älv med ungefär en halv meter från morgonens nivå i Nikkola i Ilmajoki, men vattenståndet blir tydligt lägre än nivån för när översvämningsluckorna till invallningsområdena måste öppnas.

När det regnar mycket, ökar vattenföringen snabbast i de kustnära små avrinningsområdena där det inte finns sjöar. Enligt prognoserna kommer vattenföringen under de närmaste dagarna att bli högre än ett genomsnittligt vårflöde bland annat i Kelviå å, Kronoby å, Malax å och Toby–Laihela å.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Bilder

Till valborg väntas högt vattenstånd i de österbottniska åarna och sjöarna. Skärmdump från vatten.fi:s karttjänst 26.4.2023.
Till valborg väntas högt vattenstånd i de österbottniska åarna och sjöarna. Skärmdump från vatten.fi:s karttjänst 26.4.2023.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Westenergy Oy:n synteettisen metaanin valmistus -hankkeen YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy suunnittelee synteettisen metaanin valmistuslaitosta Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergy Oy:n olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle. Hankealue sijaitsee Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8 eteläpuolella. Synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta talteen hiilidioksidia, joka yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään synteettisen metaanin lopputuotteeksi, käytettäväksi raskaan liikenteen sekä meriliikenteen polttoaineena.

Muutoksia joukkoliikenteeseen Kurikassa25.5.2023 13:10:13 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii joukkoliikennettä yhteysvälillä Teuva – Kauhajoki – Kurikka – Ilmajoki – Seinäjoki. Yhteysvälin joukkoliikenteeseen on tulossa muutoksia, jotka koskevat pääosin Kurikan torin joukkoliikennepysäkin lisäämistä reittiin sekä joiltain osin Magneetin kiertoliittymän poistoa reitiltä. Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta. Nykyisellään osa vuoroista on kulkenut suoraan magneetin kiertoliittymän kautta. Muutokset astuvat voimaan 5.6.2023. Ajantasaiset reitit ja aikataulut löytyvät helposti ja kätevästi sähköisistä reittioppaista, kuten valtakunnallinen reittiopas opas.matka.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum