Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Tillsynsmyndigheterna utreder varför tiotals vårdhem har låtit bli att anmäla uppgifter om personaldimensionering

Dela

Valvira och regionförvaltningsverken börjar utöva tillsyn över mer än fyrtio vårdhem som inte har svarat på en enkät om hur den personaldimensionering som avses i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (nedan lagen om äldreomsorg) har genomförts. Vid tillsynen utreds personaldimensioneringen på de vårdhem som inte har svarat på enkäten. Valvira börjar utöva tillsyn över 33 vårdhem och överför tillsynen över 9 vårdhem till regionförvaltningsverken. På dessa 9 enheter utövar regionförvaltningsverken redan tillsyn.

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Bland dem som inte svarat på enkäten finns både kommunala och privata vårdhem på olika orter i Finland. Stiftelser och små företag utgör en betydande del av de vårdhemmen. Enkäten skickades till närmare 1 900 verksamhetsenheter.

Den uppföljande enkäten om personaldimensioneringen enligt lagen om äldreomsorg har genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). I år genomförs enkäten två gånger. THL skickar resultaten av enkäten till tillsynsmyndigheterna för eventuella tillsynsåtgärder. Uppföljningsuppgifterna per kommun finns på THL:s webbplats (thl.fi).

Enligt lagen om äldreomsorg stiger personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre gradvis. För närvarande är dimensioneringen 0,55 anställda per klient och från och med början av 2022 minst 0,6 anställda per klient. Övergångsperioden går ut den 1 april 2023, varefter den lagstadgade personaldimensioneringen är minst 0,7 anställda per klient.

Nyckelord

Kontakter

Kirsi-Marja Santama, överinspektör, Valvira, 0295 209 232

Sari Husa, ledande överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 017 361

Anita Paavola, överinspektör,
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 841

Heidi Seppälä, överinspektör för socialvården,
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 122

Merja Isoaho, överinspektör för socialvården,
Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 047

Päivi Räinä, överinspektör för socialvården,
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 024

Kirsi Laitinen, chef för socialvårdenheten, överinspektör,
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 821

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård28.4.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ber sju sjukvårdsdistrikt om nya utredningar gällande situationen för tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. På våren 2021 antog Valvira uppdraget att utreda situationen för de sju sjukvårdsdistrikten i fråga på basis av THL:s uppföljningsuppgifter. Läget för patienter som har väntat länge på behandling är oroande.

Välfärdsområdena ska säkerställa att de avtal som överförs från kommunerna är lagliga5.4.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Tillsynsmyndigheterna har vid tillsynen över socialvården observerat lagstridiga förfaranden och oklarheter vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som ankommer kommuner. En del kommuner och samkommuner köper socialvårdstjänster som omfattar utövande av offentlig makt från privata serviceproducenter i strid med lag. Å andra sidan kan kommunernas egna resurser för socialarbetet vara otillräckliga för att trygga skötseln av lämpliga förvaltningsuppgifter som hör till tjänsteansvaret. Genom att göra detta äventyrar kommunerna och samkommunerna sina kunders grundläggande rättigheter, rättsskyddet och rätten till god förvaltning.

Coronatiden har inte påverkat antalet serveringstillstånd8.3.2022 08:35:36 EET | Tiedote

Coronapandemin har inte synts i antalet serveringstillstånd för alkoholdrycker. I slutet av år 2021 var sammanlagt 9 630 serveringstillstånd i kraft i Fastlandsfinland, vilket är 313 fler än i slutet av år 2019, innan coronatiden började. Fler utförsäljningstillstånd av alkohol än tidigare har också sökts för serveringsställen under coronatiden, medan antalet restauranger med förlängd serveringstid har minskat. Antalet detaljhandelstillstånd i anslutning till livsmedelsaffärer har däremot minskat stadigt.

Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga inom barnskyddet realiseras inte på det sätt som lagen förutsätter28.2.2022 10:01:57 EET | Tiedote

Valvira och regionförvaltningsverken påminner kommunerna och de framtida välfärdsområdena om att mentalvårds- och missbrukartjänster för barn som vårdas utom hemmet inom barnskyddet ska ordnas på behörigt sätt. Enligt tillsynsmyndigheternas observationer har tillgodoseendet av barns och ungas rätt till mentalvårdstjänster både på bas- och specialnivå försämrats ytterligare under hösten 2020 och under 2021. Tillsynsmyndigheterna anser att situationen inte endast beror på coronapandemin utan att problemen redan har varit uppenbara före pandemin. Det finns även avsevärda variationer i fråga om tillgången på mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga beroende på område. Ordandet av nödvändig vård och rehabilitering, i synnerhet på grund av barns och ungas bruk och beroenden av berusningsmedel, ser ut att vara mycket bristfällig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum