Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Tillsynsmyndigheterna utreder varför tiotals vårdhem har låtit bli att anmäla uppgifter om personaldimensionering

Dela

Valvira och regionförvaltningsverken börjar utöva tillsyn över mer än fyrtio vårdhem som inte har svarat på en enkät om hur den personaldimensionering som avses i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (nedan lagen om äldreomsorg) har genomförts. Vid tillsynen utreds personaldimensioneringen på de vårdhem som inte har svarat på enkäten. Valvira börjar utöva tillsyn över 33 vårdhem och överför tillsynen över 9 vårdhem till regionförvaltningsverken. På dessa 9 enheter utövar regionförvaltningsverken redan tillsyn.

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Bland dem som inte svarat på enkäten finns både kommunala och privata vårdhem på olika orter i Finland. Stiftelser och små företag utgör en betydande del av de vårdhemmen. Enkäten skickades till närmare 1 900 verksamhetsenheter.

Den uppföljande enkäten om personaldimensioneringen enligt lagen om äldreomsorg har genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). I år genomförs enkäten två gånger. THL skickar resultaten av enkäten till tillsynsmyndigheterna för eventuella tillsynsåtgärder. Uppföljningsuppgifterna per kommun finns på THL:s webbplats (thl.fi).

Enligt lagen om äldreomsorg stiger personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre gradvis. För närvarande är dimensioneringen 0,55 anställda per klient och från och med början av 2022 minst 0,6 anställda per klient. Övergångsperioden går ut den 1 april 2023, varefter den lagstadgade personaldimensioneringen är minst 0,7 anställda per klient.

Nyckelord

Kontakter

Kirsi-Marja Santama, överinspektör, Valvira, 0295 209 232

Sari Husa, ledande överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 017 361

Anita Paavola, överinspektör,
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 841

Heidi Seppälä, överinspektör för socialvården,
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 122

Merja Isoaho, överinspektör för socialvården,
Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 047

Päivi Räinä, överinspektör för socialvården,
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 024

Kirsi Laitinen, chef för socialvårdenheten, överinspektör,
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 821

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vid barnskyddsanstalter förekommer försummelser om beslut och registrering av begränsande åtgärder27.9.2021 09:47:13 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheternas observationer sker det underlåtelser eller förekommer brister vid barnskyddsanstalter när det gäller att fatta beslut och föra anteckningar om begränsande åtgärder. När beslut saknas och registreringarna är bristfälliga äventyras barnets bästa och barnets rättigheter. Begränsande åtgärder ska alltid antecknas. Genom lagenliga beslut och anteckningar säkerställs att åtgärderna följs upp och övervakas. Registreringen har också en stor betydelse då barnets behov av hjälp och stöd ska bedömas.

Förlossningssäkerhet i världsklass – emellertid inträffar även felbehandlingar16.9.2021 11:20:35 EEST | Tiedote

Valvira utreder årligen i genomsnitt sju ärenden som gäller misstankar om felbehandling i vård under graviditet eller förlossning. Antalet har varit detsamma från ett år till ett annat. Vanligen anhängiggörs ärendet vid Valvira som ett klagomål av en födande kvinna och gäller vården under förlossningen vid ett förlossningssjukhus eller vården under graviditeten och intrauterin fosterdöd. Enligt Statistikcentralen föddes 46 463 barn i Finland år 2020.

Adoptionsnämnden informerar: Adoption lämpar sig inte för att hjälpa till i Afghanistan − hjälp till barnen på andra sätt24.8.2021 16:10:40 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden som fungerar i anslutning till Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, har fått förfrågningar om huruvida adoption skulle kunna vara ett sätt att hjälpa i Afghanistan. Adoptionsnämnden anser dock att det i nuläget inte finns de lagstiftnings- och myndighetsstrukturer som adoption fordrar, och därför är det inte möjligt att trygga barnens rättigheter. Adoptionssamarbete kräver en stabil förvaltning, fungerande barnskyddssystem samt en lagstiftning som skyddar barnens rättigheter och lämpar sig för samarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum