Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken 2023–2025 fokuserar på proaktiv tillsyn över småbarnspedagogiken

Dela
Regionförvaltningsverkens och Valviras tillsynsprogram för småbarnspedagogiken är riktat till kommunala och privata anordnare av småbarnspedagogik och syftar till att samordna styrningen och tillsynen av småbarnspedagogiken. Målet för den proaktiva tillsynen är att trygga en småbarnspedagogik av hög kvalitet.

Tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken 2023–2025 beskriver de centrala principerna för tillsynen över småbarnspedagogik och de normer och den praxis som styr verksamheten. Programmet har också för respektive år slagit fast tyngdpunktsområden som den proaktiva styrningen och rådgivningen särskilt ska inriktas på. Programmet har utarbetats i samarbete mellan regionförvaltningsverken och Valvira.

Tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken är riksomfattande och gäller både kommunala och privata anordnare av småbarnspedagogik. Målet för programmet är att samordna styrningen och tillsynen av småbarnspedagogiken. Åren 2023–2025 gäller tillsynen  

  • tillståndsförfarandet för privat småbarnspedagogik 
  • stärkande av kommunernas tillsynskompetens 
  • handledning när det gäller egenkontrollen (privat småbarnspedagogik) 
  • barns rätt till stöd inom småbarnspedagogiken 
  • kompletterande småbarnspedagogik

Proaktiv tillsyn bidrar till småbarnspedagogik av hög kvalitet

Tillsynsmyndigheterna, det vill säga Valvira, regionförvaltningsverken och kommunerna, ska i första hand utöva tillsyn genom att tillhandahålla anordnaren av småbarnspedagogik den handledning och rådgivning som behövs och genom att i samråd med anordnaren följa med hur verksamheten utvecklas. 

Proaktiv tillsyn är bl.a. handledning och rådgivning, utbildning, information, vägledande besök och utvecklande av den privata småbarnspedagogikens egenkontroll. 

För att främja den proaktiva tillsynen fokuserar man under 2023 på att  

  • göra tillståndsprocessen smidigare 
  • förbättra kommunernas tillsynskompetens (bl.a. fortbildning) 
  • satsa på tillsynen över kompletterande småbarnspedagogik 
  • utveckla den privata småbarnspedagogikens planer för egenkontroll (Valviras tillsyn och styrning i samarbete med regionförvaltningsverken) 
  • förbättra barns rätt till stöd (bl.a. fortbildning).

Effekterna av tillsynen följs upp och programmet uppdateras

Regionförvaltningsverken och Valvira utvärderar årligen hur effektiva tillsynsåtgärderna och tillsynsmetoderna varit genom att samla in uppgifter om de tillsynsåtgärder som vidtagits och analysera de fenomen som framträder. Utgående från detta uppdateras tillsynsprogrammet under 2023 för år 2024. 

Genomförandet av tillsynsprogrammet kan också ge information om andra teman än dem som hör till tillsynsprogrammets tyngdpunktsområden. Därmed är det utgående från behoven möjligt att precisera och slå fast vilka områden tillsynen ska inriktas på i framtiden. 

Mer information: 

#vakavalo23 

Nyckelord

Kontakter

Direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn 0295 018 815, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, fornamn.efternamn@rfv.fi


Överinspektör Hanna-Leena Sippola, tfn 0295 209 350, Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, fornamn.efternamn@valvira.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion työsyrjinnästä – isännöintitoimiston johtajalle sakkoja26.5.2023 13:06:20 EEST | Tiedote

Turkulaisen isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työsyrjinnästä 25 päiväsakon sakkorangaistukseen. Toimitusjohtaja oli purkanut teknisen isännöitsijän työsuhteen ainakin osin sen vuoksi, että työntekijä oli ilmoittanut yhteistoiminta-asiamiehelle työpaikan yhteistoiminnan laiminlyönneistä uutta työajan seurantajärjestelmää käyttöön otettaessa. Työnantaja tuomittiin myös maksamaan työntekijälle 800 euroa kärsimyskorvausta. Työntekijän oikeudenkäyntikuluja työnantaja joutui korvaamaan lähes 13 000 euroa.

Arbetsboken för anpassad motion och idrott är kommunernas nya verktyg för att främja jämlikhet25.5.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Arbetsboken för anpassad motion, som utarbetats i samarbete mellan Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (LTS), har utvecklats som ett hjälpmedel för kommunerna för att stödja fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation. Målet med arbetsboken är att stödja likvärdig tillgång till idrottstjänster och jämlika möjligheter för medborgarna att leva ett aktivt liv. Då arbetsboken publiceras ordnas ett webbseminarium som är öppet för alla den 30 maj 2023 kl. 9–11.

Soveltavan liikunnan työkirja on kuntien uusi työkalu yhdenvertaisuuden edistämiseen25.5.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) yhteistyönä tuottama soveltavan liikunnan työkirja on kehitetty kuntien apuvälineeksi tukemaan toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan suunnittelua. Tavoitteena on edistää liikuntapalveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia aktiiviseen elämäntapaan. Kaikille avoin webinaari työkirjan julkistamisesta järjestetään 30.5.2023 klo 9–11.

Regionförvaltningsverket övervakade indrivningsbyråernas indrivningskostnader för företagsfordringar och deltog i lagberedningen 202225.5.2023 14:10:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket övervakade intensifierat att de maximibelopp som ställts för indrivningskostnaderna för företagsfordringar iakttas. Indrivningslagen ändrades 1.5.2022. Tillsynsbeslut fattades bland annat om indrivningskostnader för företagsfordringar och om att reservera tillräcklig betalningstid för gäldenärerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum