Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Timo Saari har utnämnts till direktör för ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens vid NTM-centralen i Södra Österbotten

Dela

Arbetsminister Tuula Haatainen har utnämnt Timo Saari, magister i samhällsvetenskaper, till direktör för ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens vid NTM-centralen i Södra Österbotten för tiden 1.3.2023-28.2.2028.

Timo Saari har från början av år 2020 varit överdirektör för NTM-centralen i Österbotten och direktör för ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens där. Tidigare har Saari arbetat som resultatområdesdirektör för sysselsättningsservicen i Vanda stad, verkställande direktör för ett företag i ICT-branschen och direktör för FPA:s försäkringsdistrikt samt i andra ledningsuppgifter.

Överdirektör för NTM-centralen i Södra Österbotten och samtidigt direktör för ansvarsområdet för näringar har från år 2015 varit Mika Soininen, vars uppdrag tar slut i slutet av februari.

NTM-centralen i Södra Österbotten har tre ansvarsområden och är verksam i tre landskap.Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens är verksamt i området av Södra Österbotten.Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur samt ansvarsområdet för miljö och naturresurser är verksamma i landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Övriga ansvarsområdesdirektörer vid NTM-centralen i Södra Österbotten är Anders Östergård (trafik och infrastruktur) och Karoliina Laakkonen-Pöntys (miljö och naturresurser). Statsrådet kommer senare att utnämna överdirektören för NTM-centralen i Södra Österbotten.

Arbets- och näringsministeriet meddelande idag om utnämningen av Timo Saari till direktör för näringsansvarsområdet. Läs mer (tem.fi).

Nyckelord

Kontakter

Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4215

Bilder

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Kristinestads skärgård skickas ut på remiss och presenteras för allmänheten (Österbotten)31.1.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Kristinestads skärgård har beretts under åren 2021–2022. Planen har utarbetats i samarbete med en styrgrupp som bestående av städernas, mark- och vattenägarnas och andra intressentgruppers representanter. Skötsel- och användningsplanens mål är att trygga de naturvärden som står till grund för inrättandet av Natura 2000-området. Utöver detta främjar planen områdets kulturhistoriska värden och rekreationsvärden.

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle ja esitetään yleisölle (Pohjanmaa)31.1.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmisteltu vuosien 2021–2022 aikana. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, johon on kuulunut kuntien, maa- ja vesiomistajien sekä muiden sidosryhmien edustajia. Tavoitteena on turvata Natura 2000 -alueen perustana olevia luontoarvoja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum