ELY-keskukset

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens jord- och skogsbruksministeriet

Dela

Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriet genomförde en öppen utlysning av projektfinansiering för utveckling av vattenkompetens 8.2–29.4.2022. Det kom in 18 ansökningar, av vilka tio projekt beviljades finansiering.

- Finland har stark kompetens inom vattensektorn, och den efterfrågan på den ökar för att lösa globala vattenutmaningar. Vi vill ge stöd till företag, vattentjänstverk och forskningsinstitut för att ta fram nya metoder, lösningar och förfaringssätt för hållbar vattenhushållning i Finland och internationellt. Samtidigt skapar vi ny affärsverksamhet och tillväxt för att upprätthålla välfärdssamhället, konstaterar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Avsikten är att inleda en ny ansökningsomgång i början av 2023 för stöd på totalt 1,74 miljoner euro. De projekt som finansieras är utvecklingsprojekt som ökar den finländska vattenkompetensen, affärsverksamheten i anknytning till den och internationaliseringen. Vid bedömningen av projekten beaktades också stärkningen av partnerskap, nya lösningar, användbarheten och möjligheten att utvidga och tillämpa dem i olika sammanhang samt den kommersiella potentialen på internationella marknader. Projekten som finansieras är dessutom förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada, vilket betyder att de inte får ha negativa klimat- och miljökonsekvenser.

Följande projekt beviljades finansiering

Alva-yhtiöt Oy
”Internationell konceptualisering och certifiering av digitala vattentjänster för kontroll av läckage i vattenledningsnät och av vattenkvalitet”

Fredrikshamns stad
”Utveckling av ett förbehandlingssystem för produktion av processvatten av hög kvalitet från havsvatten, projekt MERIKIRI”

Oy Lining Ab
”Utredning av exportmöjligheterna för områdesmätningssystemet Lining AQUAVISIO och möjliggörande av export som en del av Trimbles nätdatasystem”

Operon Group Oy
”Pilotförsök av informationshanteringssystemet OperonWay, ett uppföljningsprogram och MBR-algoritmen för artificiell intelligens inom fem avloppsreningsverks område”

Uleåborgs universitet
(BioS04 Oy, Aquaminerals Finland Oy, Feasib Oy)
”Nytt material för passiv vattenhantering i gruvor och återvinning av värdeämnen (KaiPa)”

Satakunnan ammattikorkeakoulu oy, Wander(Suorahapetus Oy)
”Hantering av vattensystemets biofilmer med teknik som bygger på hydrodynamisk kavitation”

Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Hämeenlinna-projektet, (Suomen vesifoorumi ry, Lindström Oy, Mecapinta Oy, Biobros Oy, Weefiner Oy): ”Innovativa tekniker för kombinerad behandling av industrivatten för den internationella vattenmarknaden”
Vihti-projektet (Suomen vesifoorumi ry, Operon Group Oy, Vihdin vesi, Weefiner Oy): ”Innovativa tekniker för kombinerad behandling för att effektivisera kväverening och återvinning från kallt avloppsvatten”

Soficta Oy
(Keypro Oy)
”Mätningar i nätet och förädling av uppgifterna i ett nätdatasystem”

Suomen vesistösäätiö sr
(Suomen vesifoorumi ry, Pyhäjärvi-institutet)
”Hur blir företaget ansvarsfullt i fråga om vatten? Projekt för utveckling av vattenansvarstjänster för små och medelstora företag 2030”

Nyckelord

Kontakter

Anitta Sihvonen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
projektchef, anitta.sihvonen(at)ely-keskus.fi , p. 0295 024 064

Tanja Heikkilä, närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
sakkunnig, vattenaffärsverksamhet
tanja.heikkila(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 187

Jertta de Mazières, jord- och skogsbruksministeriet
projektchef
jertta.demazieres(at)gov.fi, p. 0295 162 113

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Sinilevätilanne vaihteleva Saaristomerellä ja Selkämerellä, sisävesissä viime viikkojen kaltainen (Varsinais-Suomi, Satakunta)11.8.2022 11:44:26 EEST | Tiedote

Viime viikonlopun kovien tuulten myötä sinilevät sekoittuivat vesiin ja alkuviikon lämpimän sään seurauksena runsastuivat paikoitellen koko merialueella. Avomerellä sinilevät runsastuivat etenkin Saaristomeren eteläosassa. Sisävesissä sinilevää on tavattu paikoitellen runsaastikin, mutta tilanne on pysynyt pitkälti viime viikkojen kaltaisena.

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)11.8.2022 11:07:21 EEST | Tiedote

Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000 euron edestä. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum