Finanssivalvonta

Tjänsten som direktör för Finansinspektionen utlyses

Dela

Ansökningsförfarandet för tillsättning av tjänsten som Finansinspektionens direktör inleds den 26 januari 2022. Finansinspektionens direktion fattade beslut om saken vid sitt sammanträde i går. Mandatperioden för direktören är fem år.

Finansinspektionens direktör svarar för att Finansinspektionens uppgifter är effektivt organiserade för att säkerställa en stabil och välfungerande finansiell sektor. Direktören deltar också i det europeiska tillsyns- och regleringsarbetet tillsammans med ECB och de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med finansmarknaden och i praktiken visad ledarförmåga. I valet av direktör läggs tonvikten på stark vilja att utveckla Finansinspektionens verksamhet, förmåga att leda förändring och djupgående insikt om hur finansmarknadens och Finansinspektionens verksamhet påverkas av globala förändringar och förändringar inom sektorn.

Målet är att bankfullmäktige utser Finansinspektionens direktör i början av sommaren.

Vänligen rikta ansökan med CV till Finansinspektionens direktion och skicka in den elektroniskt via webbsidan fiva.fi/karriar senast den 15 februari 2022 kl. 12.00.

Se också

Annonsen på svenska kan läsas på Finansinspektionens webbplats fiva.fi/karriar.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar:
vice ordföranden i Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Penalty payment of EUR 25,000 and public warning for Nada express osk due to omissions concerning compliance with anti-money laundering regulations9.5.2022 16:20:00 EEST | Press release

The omissions relate to various obligations under the regulations on preventing money laundering and terrorist financing. Specifically, there have been shortcomings pertaining to the obliged entity's risk assessment, the assessment of risks associated with customer relationships, customer due diligence, the retention of customer due diligence data, the enhanced customer due diligence obligation, ongoing monitoring as well as the obligation to obtain information and report.

Nada express osk påförs en påföljdsavgift på 25 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt9.5.2022 16:20:00 EEST | Tiedote

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Det har handlat om brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning, bedömningen av riskerna i anknytning till kundförhållandet (riskbaserad bedömning), kundkontroll och bevarande av kundkontrolluppgifter och skärpta åtgärder för kundkontroll samt i den fortlöpande uppföljningen och utrednings- och rapporteringsskyldigheten.

Nada express osk:lle 25 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa9.5.2022 16:20:00 EEST | Tiedote

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita. Kyse on ollut puutteista ilmoitusvelvollisen riskiarviossa, asiakassuhteisiin liittyvässä riskien arvioinnissa, asiakkaiden tuntemisessa, tuntemistietojen säilyttämisessä, tehostetussa tuntemisvelvollisuudessa ja jatkuvassa seurannassa sekä selonotto- ja ilmoitusvelvollisuudessa.

Penalty payment of EUR 10,000 and public warning for Halgan Services Oy due to omissions concerning compliance with anti-money laundering regulations13.4.2022 15:15:00 EEST | Press release

The omissions relate to various obligations under the regulations on preventing money laundering and terrorist financing. Specifically, this concerns deficiencies in the assessment of risks, in the risk-based assessment of customers, in customer due diligence, in the retention of customer due diligence data and in the enhanced customer due diligence obligation.

Halgan Services Oy påförs en påföljdsavgift på 10 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse att iaktta bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt13.4.2022 15:15:00 EEST | Tiedote

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Det har handlat om brister i riskbedömningen, den riskbaserade bedömningen av kunder, kundkontroll och bevarande av kundkontrolluppgifter samt skärpta åtgärder för kundkontroll.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum