Tuomioistuinvirasto

Tjänsten som lagman vid Norra Karelens tingsrätt blir ledig

Dela

Tjänsten som lagman vid Norra Karelens tingsrätt blir ledig fr.o.m. 1.9.2022. Tjänsten är nu ledigförklarad och ansökningstiden går ut 17.6.2022.

Tjänsten som lagman, dvs. som chefsdomare vid en tingsrätt, är en domartjänst som tillsätts för viss tid för sju år i sänder. Bestämmelser om utnämningsförfarandet finns i domstolslagen.

Chefsdomaren leder domstolens verksamhet och svarar för dess resultat samt övervakar att tillämpningen av rättsprinciperna och lagtolkningen är enhetlig i domstolens avgöranden. Dessutom är hen chef för cheferna för rättskipningsavdelningarna och för de närmaste cheferna som leder verksamheten inom ansvarsområdena.

Vid Norra Karelens tingsrätt behandlas brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Vid tingsrätten finns det 42 ordinarie tjänster och dessutom arbetar där eventuella visstidsanställda. Tingsrättens kansli och huvudsammanträdesplats finns i tings- och polishuset på adressen Pykäläkuja 1, Joensuu. Tingsrätten har dessutom en sammanträdesplats i Nurmes.

Domarförslagsnämnden gör en framställning till statsrådet om utnämning till domartjänsten. En chefsdomare utnämns av republikens president på förslag av statsrådet.

Tjänsten har publicerats dvs. utlysts i tjänsten valtiolle.fi. ID för utlysningen är ID: 25-745-2022.

Kontakter

Antti Savela, president vid Östra Finlands hovrätt, tfn 029 56 41426, e-post

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum