Tuomioistuinvirasto

Tjänsten som lagman vid Päijänne-Tavastlands tingsrätt blir ledig

Dela

Tjänsten som lagman vid Päijänne-Tavastlands tingsrätt blir ledig från och med den 1 december 2022. Tjänsten kan nu sökas och ansökningstiden går ut den 22 augusti 2022.

Tjänsten som lagman, det vill säga som chefsdomare vid en tingsrätt, är en domartjänst som tillsätts för viss tid för sju år i sänder. Tillsättningsförfarandet regleras i domstolslagen.

Chefsdomaren leder domstolens verksamhet och svarar för dess resultat samt övervakar att tillämpningen av rättsprinciperna och lagtolkningen är enhetlig i domstolens avgöranden. Dessutom är hen chef för cheferna för rättskipningsavdelningarna och för de närmaste cheferna som leder verksamheten inom ansvarsområdena.

Vid Päijänne-Tavastlands tingsrätt behandlas brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. I tingsrätten arbetar kring 70 personer. Tingsrättens kansli och sessionsplatser finns i Lahtis. Tingsrätten i Päijänne-Tavastland är enspråkig.

Domarförslagsnämnden gör en framställning till statsrådet om utnämning till domartjänsten. En chefsdomare utnämns av republikens president på förslag av statsrådet.

Tjänsten är publicerad för ansökan på tjänsten valtolle.fi. Ansökningsmeddelandets ID är ID: 25-947-2022

Kontakter

förvaltningssekreterare Tuula Toivanen, telefon 029 56 41431, e-post förnamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum