Tuomioistuinvirasto

Tjänsten som lagman vid Satakunta tingsrätt blir ledig

Dela

Tjänsten som lagman vid Satakunta tingsrätt blir ledig fr.o.m. 1.1.2023. Ansökningstiden för tjänsten går ut 14.4.2022.

Tjänsten som lagman, dvs. tjänsten som chefsdomare vid tingsrätten, är en domartjänst som tillsätts för viss tid. Till tjänsten utnämns för sju år i sänder. Bestämmelser om utnämningsförfarandet finns i domstolslagen.


Chefsdomaren leder domstolens verksamhet och svarar för dess resultat samt övervakar att rättsprinciperna tillämpas och lagen tolkas på ett enhetligt sätt i domstolens avgöranden. Dessutom är hen chef för cheferna för rättskipningsavdelningarna och för de närmaste cheferna som leder ansvarsområdenas verksamhet.


Satakunta tingsrätts kansli finns i Björneborg. Tingsrätten har också en sammanträdesplats i Raumo. Vid tingsrätten arbetar 60 personer. Tingsrätten har två rättskipningsavdelningar som båda handlägger tvistemål, brottmål och ansökningsärenden.


Domkretsen för Satakunta tingsrätt är landskapet Satakunta.


Domarförslagsnämnden gör en framställning till statsrådet om utnämning till domartjänsten. Chefsdomare utnämns av republikens president utifrån statsrådets förslag till avgörandet.


Tjänsten har utlysts i valtiolle.fi-tjänsten fr.o.m. 16.3.2022. Utlysningens ID är ID:25-283-2022.


Ytterligare information: Joe Gummerus, kanslichef, Vasa hovrätt, tfn 029 5641 601, e-post fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum