Tuomioistuinvirasto

Tjänsten som överdomare vid Norra Finlands förvaltningsdomstol blir ledig

Dela
Tjänsten som överdomare vid Norra Finlands förvaltningsdomstol blir ledig fr.o.m. 1.7.2023. Tjänsten kan nu sökas och ansökningstiden för tjänsten går ut 27.3.2023.

Förvaltningsdomstolens överdomare är chefsdomare. En chefsdomartjänst är en domartjänst som tillsätts för viss tid. Till tjänsten utnämns för sju år i sänder.

Chefsdomaren leder förvaltningsdomstolen samt ställer upp domstolens resultatmål och svarar för dess resultat. Chefsdomaren sörjer för domstolens funktionsförmåga och utveckling.

Norra Finlands förvaltningsdomstol är en av landets sex allmänna förvaltningsdomstolar. Förvaltningsdomstolen behandlar och avgör de förvaltningsrättsliga besvär, förvaltningstvistemål och andra ärenden som enligt lag hör till dess behörighet.

Till domkretsen för Norra Finlands förvaltningsdomstol hör Norra Österbottens, Kajanalands och Lapplands kommuner, där det finns sammanlagt cirka 670 000 invånare.

Förvaltningsdomstolen har sitt verksamhetsställe i Uleåborg.

Domarförslagsnämnden gör en framställning till statsrådet om utnämning till domartjänsten. Chefsdomaren utnämns av republikens president utifrån statsrådets förslag till avgörande.

Tjänsten har förklarats ledig att sökas i tjänsten valtiolle.fi. Utlysningens ID är ID: 25-232-2023

Kontakter

kanslichef Emil Waris, högsta förvaltningsdomstolen, tfn 029 5640 229 (sekreterare), e-post: fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2022 låg antalet anhängiga mål och ärenden vid domstolarna fortfarande på en hög nivå3.3.2023 12:07:16 EET | Tiedote

Antalet anhängiga brottmål och omfattande tvistemål vid tingsrätterna är fortfarande större och deras handläggningstider längre än före coronapandemin. Antalet mål och ärenden som är anhängiga vid hovrätterna har också ökat något samt deras handläggningstider blivit längre under de senaste åren. Däremot har antalet anhängiga mål och ärenden vid förvaltningsdomstolarna minskat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum