Tuomioistuinvirasto

Tjänsten som president vid Vasa hovrätt blir ledig

Dela

Tjänsten som president vid Vasa hovrätt blir ledig fr.o.m. 1.7.2023. Tjänsten kan nu sökas och ansökningstiden går ut 10.10.2022.

Hovrättens president är chefsdomare. En chefsdomartjänst är en domartjänst som tillsätts för viss tid. Chefsdomare utnämns för sju år i sänder.

Chefsdomaren ska sörja för domstolens funktionsduglighet och dess utveckling. Domaren ställer upp resultatmålen för domstolen och sörjer för att de uppnås. Chefsdomaren ska övervaka att rättsprinciperna tillämpas och lagen tolkas på ett enhetligt sätt i domstolens avgöranden. Chefsdomaren deltar i rättskipningen i den utsträckning som hens övriga uppgifter medger det.

Vasa hovrätt är en av fem hovrätter. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att vara fullföljdsdomstol, dvs. att behandla besvär och klagan över avgöranden som meddelats av de tingsrätter som hör till hovrättens domkrets. Till domkretsen för Vasa hovrätt hör Södra Österbottens, Mellersta Finlands, Österbottens och Satakunta tingsrätter. En del av hovrättens huvudförhandlingar hålls i Jyväskylä och Björneborg.

Vid Vasa hovrätt arbetar cirka 60 personer. Hovrättens verksamhet leds av presidenten. Vid hovrätten finns utöver presidenten två avdelningschefer, hovrättsråd, assessorer och föredragande. Vid hovrätten finns också en kanslichef och kanslipersonal.

Domarförslagsnämnden gör en framställning till statsrådet om utnämning till domartjänst. Chefsdomaren utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Tjänsten har utlysts i valtiolle.fi-tjänsten. Utlysningens ID är ID: 25-1099-2022

Nyckelord

Kontakter

Administrativ jurist Karri Tolttila, högsta domstolen, tfn 029 56 40023, e-post fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum