Tuomioistuinvirasto

Tommi Vuorialho blir lagman för viss tid vid Norra Karelens tingsrätt

Dela

Hösta domstolen har idag utnämnt hovrättsrådet Tommi Vuorialho att sköta tjänsten som lagman i Norra Karelens tingsrätt från och med den 1 augusti 2021. Tjänsteförhållandet är för viss tid och upphör den 31 oktober 2027 eller då innehavaren av tjänsten som lagman börjar sköta tjänsten igen.

Vicehäradshövding Vuorialho är hovrättsråd vid Helsingfors hovrätt. Tidigare har han tjänstgjort som kanslichef, referendarieråd och justitiesekreterare vid högsta domstolen, som marknadsrättsdomare och tingsdomare, samt som föredragande vid hovrätten. Vuorialho har också verkat som distriktåklagare för viss tid och juridiskt biträde vid Finska kulturfonden.

Till domkretsen för Norra Karelens tingsrätt hör Heinävesi, Ilomants, Joensuu, Juga, Kides, Kontiolax, Libelits, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä och Tohmajärvi.

Behovet av att sköta tjänsten i ett tjänsteförhållande för viss tid beror på att lagmannen Tuija Turpeinen är tjänstledig och sköter en tjänst som ledamot i högsta domstolen i ett tjänsteförhållande för viss tid från den 1 mars 2021 till den 31 oktober 2027. Utnämningsbeslutet fattades av högsta domstolen eftersom det var fråga om ett vikariat som beror på lagmannens tjänsteledighet.

Kontakter

Föredragande Jussi Virtanen
tfn 02956 40064
jussi.e.virtanen(at)oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum