Uudenmaan ELY-keskus

Torrt köldväder är det bästa vädret för vinterunderhåll av vägarna

Dela

De nya områdesentreprenörerna inledde sin verksamhet i Mäntsälä och Borgå.

Vinterunderhållet av vägarna omfattar bland annat halkbekämpning, snöplogning, utjämning av vägytor, avlägsnande av snövallar och rengöring av trafikmärken.
Vinterunderhållet av vägarna omfattar bland annat halkbekämpning, snöplogning, utjämning av vägytor, avlägsnande av snövallar och rengöring av trafikmärken.

Vinterunderhållet av vägarna inleddes redan i början av oktober. Vinterunderhållet fortsätter på vägnätet fram till 31.4.2021.

"Vinterunderhållsperioden har redan i praktiken börjat med halkbekämpning, saltning av huvudvägarna – och vi har redan hunnit ploga", berättar Olli Heikkilä, områdesansvarig vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mäntsälä och Borgå.

Vinterunderhållet av vägarna omfattar bland annat halkbekämpning, snöplogning, utjämning av vägytor, avlägsnande av snövallar och rengöring av trafikmärken. Heikkilä betonar att vintervädret inte är ett problem utan problem uppstår om det regnar under vintern och temperaturen svajar på båda sidor om nollan.

”Torrt köldväder är det bästa vädret för vinterunderhåll av vägarna. På huvudvägnätet bekämpas halka på förhand, vilket ger upphov till frågor om varför salt ibland sprids även i plussväder. Här är det uttryckligen fråga om förutseende, om man kan anta att det kan bildas frost eller svart is på vägen", förklarar Heikkilä.

"Det finns många arbetsslag som hör till vinterunderhållet, men de viktigaste är halkbekämpning genom saltning samt sandning och plogning. Efter att klimatförändringen medfört de regniga vintrarna är vinterunderhållet nu en väsentlig del av skötseln av menföre på grusvägarna. Ringa snö och regn orsakar gropar och problem med bärförmågan på grusvägarna när vägarna i tur och ordning fryser och smälter. Regnet är också problematiskt för belagda vägar när beläggningen blir syrefattig och hålig. Därtill måste halkbekämpningen ökas eftersom det inte nödvändigtvis uppstår en ordentlig snövall som skyddar vägen, utan däremot kan det snabbt bildas vattenis på vägen", konstaterar Heikkilä.

Landsvägarna har indelats i vinterunderhållsklasser enligt trafikmängden och trafikens betydelse. Klasserna fastställer i vilket skick vägen ska vara och hur snabbt underhållsåtgärderna ska inledas. Nivån på vinterunderhållet är alltså olika på vägar i olika underhållsklasser, men vägarna i samma klass sköts på samma nivå i hela landet.

"Vinterunderhållsklasserna fastställer servicenivån på vägavsnittet i fråga. Underhållsklasserna har olika kvalitetskrav som i sin tur definierar bland annat maximala snömängder och åtgärdstider. Huvudvägarna hör i allmänhet till den högsta underhållsklassen och vägar med låg trafik hör till den lägsta underhållsklassen", säger Heikkilä.

Nya regionala entreprenörer till Mäntsälä och Borgå har valts för tiden 1.10.2020–1.10.2025

"I Finlands skala finns det relativt livligt trafikerade vägar i båda regionentreprenaderna och de är entreprenader på krävande nivå. Båda har egna särdrag, till exempel i entreprenaden i Mäntsälä är väglaget klart typiskt för inlandet och i entreprenaden i Borgå orsakar väglaget vid kusten variation. I Mäntsäläområdet finns dessutom ett omfattande grusvägnät, medan genomfartstrafiken på riksväg 7 i Borgå är ett särdrag från normal tid", berättar områdesansvarig Heikkilä.

Regionentreprenaden i Mäntsälä består dessutom av Orimattila, Pukkila, Mörskom, Borgnäs och Träskända. Till Borgå regionentreprenad hör å sin sida också Lovisa, Lappträsk och Askola.

I regionentreprenaderna i Mäntsälä och Borgå finns alla underhållsklasser från den högsta underhållsklassen (Ise och Is) till den tystare tredje klassen.

I båda regionentreprenaderna har man använt en ny entreprenadmodell för underhåll av landsvägar. I praktiken har entreprenörerna samma ansvar som tidigare, dvs. entreprenören fungerar som arbetsledare och NTM som entreprenadövervakare. Den nya upphandlingsmodellen bygger på öppenhet och på att beställaren deltar i konkurrensutsättningen av underentreprenader. Detta innebär ett ökat samarbete mellan beställaren och entreprenören och en mer transparent skötsel av entreprenaden.

"Vi strävar tillsammans efter att hitta de bästa lösningarna, vi betonar kvaliteten, och entreprenören har en ny förtjänstmodell, dvs. entreprenörens täckning och kostnaderna för underhållsarbetet har separerats från varandra och entreprenören får en fast ersättning. Grundtanken i den nya entreprenadmodellen är att satsa på kvalitet", konstaterar Heikkilä.

Avtalsperioden för regionentreprenaderna inleddes den 1 oktober och fortsätter fram till år 2025.

I båda regionentreprenaderna betonas enligt Heikkilä det ökade behovet av halkbekämpning, och på de lägre vägnäten beaktas till exempel skoltransportrutterna.

Den nya upphandlingsmodellen lockar nya företagare

För underhållet av landsvägarna i Mäntsälä ansvarar den nya entreprenören P.Salonen Oy, vars avtalsansvariga Veera Lehtikangas anser att det blev lättare för nya entreprenörer att delta i den nya upphandlingsmodellen. I företagets team deltar dock Keijo Lehtikangas som är bekant från tidigare underhållsentreprenader.

Lehtikangas anser att underhållsentreprenaden har börjat bra, även om det fortfarande finns saker att lära sig i den nya entreprenadmodellen. Han tackar också områdesansvarig Heikkilä för verksamheten.

”Samarbetet löper mycket bra. Av underentreprenörerna har många även tidigare utfört underentreprenader i underhållsentreprenaden i Mäntsälä, så entreprenören kan lita på deras långa erfarenhet i samma region", konstaterar Lehtikangas.

Lehtikangas förväntar sig ett gott samarbete med NTM-centralen under avtalsperioden.

"Målet är att utveckla nytt och lyfta fram miljöperspektivet. För utmaningarna och utvecklingen av entreprenaden belönas också underentreprenörerna för till exempel användningen av miljövänligare materiel. Ingen konfrontation utan ett gott samarbete som garanterar väganvändarens säkerhet", summerar Lehtikangas.

P.Salonen Oy har tidigare varit underentreprenör i regionentreprenaden i Vanda, men ansvarar nu för huvudentreprenaden i regionentreprenaden i Mäntsälä.

"Vi har ett behov av att lyckas bra och kanske för med oss ett nytt tänkesätt som ett mindre företag. I och med den nya entreprenadmodellen är också många mindre företag intresserade av regionentreprenader", konstaterar Lehtikangas.

Underhållsentreprenaden för landsvägarna i Borgå sköts under de följande fem åren av Destia Oy som har flera årtiondens erfarenhet av regionen. Även för dem är entreprenadmodellen ny. Destias arbetsplatschef Pekka Grönroos har redan 20 års erfarenhet av underhållsentreprenaden i Borgå.

"I och med underhållet av landsvägarna genomförs projekt tillsammans med beställaren, vilket har lett till att upphandlingarna har blivit mer planmässiga och att beställaren och utföraren nu är närmare varandra. Detta kräver också att beställaren är aktiv och har förståelse. Själva underhållet av vägarna har inte förändrats, även om metoderna kan utvecklas, utan själva processen har förändrats", berättar Grönroos.

Enligt Grönroos medför den nya öppna konkurrensen även nya företagare i branschen.

"Den nya modellen verkar lovande. Tillsammans med NTM-centralen går vi igenom planerna och de godkänns – och vi fungerar som arbetshandskar", sammanfattar Grönroos.

Underhållsentreprenaden för landsvägarna är en ny samarbetsmodell som betonar upphandlingar och planmässighet.

"Det här är en läroplats för båda, jag förväntar mig ett fungerande samarbete under avtalsperioden", konstaterar Grönroos avslutningsvis.

Nyckelord

Kontakter

Trafikens kundservice tfn 0295 020 600 må–fr kl. 9–16, rådgivning (lna/msa)
E-post: liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Bilder

Vinterunderhållet av vägarna omfattar bland annat halkbekämpning, snöplogning, utjämning av vägytor, avlägsnande av snövallar och rengöring av trafikmärken.
Vinterunderhållet av vägarna omfattar bland annat halkbekämpning, snöplogning, utjämning av vägytor, avlägsnande av snövallar och rengöring av trafikmärken.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum