Vaasan kaupunki - Vasa stad

Trafikreglerna på gårdsgator har skapat förvirring

Dela

I Vasklot, Roparnäs och Dragnäsbäck har det under de senaste åren anlagts gårdsgator inom ramen för gatuprojekt. Efter saneringen av vägarna ska de särskilda bestämmelserna för gårdsgator i vägtrafiklagen beaktas.

Foto: Vasa stad/Kaspian Knuutila
Foto: Vasa stad/Kaspian Knuutila

I Vasa har det under de senaste åren anlagts gårdsgator på initiativ av invånarna som önskat förbättring av säkerheten inom sina områden. Projektet för sanering av Mussorvägen bredvid skolan i Roparnäs fick sin början genom respons som inlämnats till staden, där man önskade att Mussorvägen skulle få en trottoar för att öka trafiksäkerheten.

Gårdsgator har också anlagts som förlängning av cykelvägen genom Vasklotskogen i Vasklot och på Bollgatan i Dragnäsbäck. Saneringen av Bollgatan pågår ännu men blir färdig under 2023.

Respons om trafikreglerna på gatorna

Det har lämnats in respons till Vasa stad beträffande reglerna och säkerheten på gårdsgatorna. Efter anläggandet av gårdsgatorna har det varit oklart hur man egentligen ska gå till väga på en gårdsgata. Respons har kommit in exempelvis från Vasklot och Mussorvägen.

I Vasklot har man observerat att cyklisterna inte beaktar var cykelvägen omvandlas till en gårdsgata, där också biltrafik är tillåten. Detta har orsakat oklarheter mellan cyklister och bilister.

Responsen från Mussorvägen gäller främst för höga körhastigheter för bilar samt parkering utanför anvisade platser.

– Vi får respons på båda sakerna och några bilister har kanske redan också fått en böteslapp, säger Siri Gröndahl, chefen för enheten service vid Kommuntekniken.


Lär dig vilka regler som gäller på gårdsgatorna

Gårdsgata är en med vägmärke angiven gata som är avsedd för gång- och fordonstrafik. Ett fordon som förs på en gårdsgata ska lämna gående fri passage. Körhastigheten ska anpassas till gångtrafiken och får inte vara högre än 20 kilometer i timmen. I väjningsreglerna för gårdsgator anges att ett fordon alltid ska väja för andra vägtrafikanter vid infart på en väg från en gårdsgata.

Parkering på en gårdsgata är tillåten endast på angivna platser. De platser som lämpar sig för parkering har försetts med ett vägmärke som tillåter parkering. Cyklar, mopeder och sådana fordon som är försedda med parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga får emellertid också parkeras på andra ställen på en gårdsgata, om detta inte medför avsevärd olägenhet för trafiken på gårdsgatan.

Nyckelord

Kontakter

Chefen för enheten service vid Kommuntekniken Siri Gröndahl, tfn +35840 563 6635, siri.grondahl@vaasa.fi

Bilder

Foto: Vasa stad/Kaspian Knuutila
Foto: Vasa stad/Kaspian Knuutila
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum