TRAFIS KVALITETSBETYG VILSELEDANDE FÖR BESIKTNINGSSTATIONERNAS KUNDER - Besiktningsbranschen efterlyser verkliga kvalitetsmätare

Dela

Besiktningsbranschen anser att besiktningsstationernas kvalitetsbetyg som publiceras av Trafi är vilseledande. Betygen ger inte kunderna en verklighetstrogen bild av stationernas kvalitet.

Den 26 januari publicerade Trafiksäkerhetsverket Trafi egen statistik över besiktningsstationernas kvalitet år 2014. Statistiken grundar sig i huvudsak på de antal fel som de enskilda besiktningsstationerna har upptäckt på bilar av olika åldrar, och antalet fel jämförs med det genomsnittliga antalet fel på bilar av samma ålder på alla besiktningsstationer i Finland. Utifrån statistiken får alla besiktningsstationer ett betyg på skalan 0-10. Ju högre ovanför genomsnittet en station ligger, desto bättre betyg får den.

I praktiken utgår Trafis modell från att alla bilar av samma ålder har lika många fel. Trafis modell tar inte alls hänsyn till bilmärke och -modell, körkilometer, eventuell service som bilen genomgått före besiktningen, i vilka förhållanden bilen används och inte heller till bilens användare eller användningsändamål.

I verkligheten påverkas antalet fel på en bil och därigenom också en enskild besiktningsstations felstatistik av ett antal andra faktorer än enbart bilens ålder. Det kan alltså finnas och finns också nästan alltid ett motiverat skäl till en stations statistiska avvikelse. Trafis betyg i sig säger därför inget om stationens verkliga kvalitet.

Trafis kvalitetsbedömning är ett bra verktyg för besiktningsstationernas egen kvalitetsutveckling. Man bör dock vara medveten om att den i värsta fall kan leda till att fel upptäcks utifrån statistiken, medan faktiska fel förbises. Detta om och när stationens enda mål är det statistiska medelvärdet. En utveckling i denna riktning gynnar ingen.

Enligt besiktningsbranschen får besiktningskunderna en felaktig bild av stationernas kvalitet om stationerna rangordnas kvalitetsmässigt enbart utifrån statistik på det sätt som Trafi gör. Felstatistiken för alla enskilda stationer kan i teorin inte ens överskrida medeltalet eller ligga på medeltalet, vilket man skulle kunna tro av Trafis kvalitetsbetygmodell. Publiceringen av statistiken kan dessutom ha negativa följder för ett enskilt företag som bedriver en högklassig verksamhet, men som har fått ett dåligt betyg. Det är lätt hänt att betygen från Trafi styr kundbeteendet.

Ytterligare information:

Jyrki Hautaviita, verksamhetsledare, Privata Besiktningsställenas Förbund rf, tfn 050 592 7830
Timo Ojala, teknisk direktör, K1 katsastajat Oy, tfn 040 865 6714
Hannu Pellikka, teknisk direktör, A-Katsastus Group Ab, tfn 045 632 2012

Länkar

Om

A-Katsastus Group Oy, K1 Katsastajat Oy, Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry