Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Transport- och logistikpersonal befrias från obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna

Dela

Hälsokontrollerna vid gränsövergångarna fortsätter. På grund av försörjningsberedskapen befrias transport- och logistikpersonal från hälsokontrollerna. Också landsförteckningen i förordnandet slopas – i stället kommer en hänvisning till Institutet för hälsa och välfärds webbplats som uppdateras med länder där det har upptäckts spridning av virusvarianten omicron.

Regionförvaltningsverken håller på att uppdatera besluten enligt 15 och 16 paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar av den 27 och 29 november gällande hälsokontroller vid gränsövergångarna till Finland. Kommunerna ska fortsättningsvis ordna obligatoriska hälsokontroller för personer som kommer från riskländer avseende virusvarianten omicron (B.1.1.529).

I de uppdaterade besluten gäller de obligatoriska hälsokontrollerna emellertid inte transport- och logistikpersonal. Också barn under sex år befrias från obligatoriska hälsokontroller.

Dessutom blir det ändring av landsförteckningen i de uppdaterade besluten: i fortsättningen hänvisas i besluten till Institutet för hälsa och välfärds webbplats som uppdateras med länder där det har upptäckts spridning av virusvarianten omicron.

Besluten publiceras på regionförvaltningsverkets webbplats på sidan Kungörelser och offentliga delgivningar.

  • Mer information: Resor och coronaviruspandemin (thl.fi)
  • För press och media: Vänligen skicka eventuella begäran om intervju eller mer information till adressen viestinta(at)avi.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Pohjanmaalla yleisötilaisuudet avataan -edellytyksenä laajat terveysturvallisuustoimet helmikuun loppuun28.1.2022 17:42:02 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoituksesta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 1.2.-28.2.2022. Määräys velvoittaa laajasti eri toimijoita toimimaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin estämiseksi on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka on pidettävä nähtävillä. Näillä edellytyksillä yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat mahdollisia.

Avsevärd lindring av begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och stängningen av utrymmen i Egentliga Finland och Satakunta28.1.2022 15:10:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland meddelar inte något nytt beslut om tillfällig stängning av utrymmen för kunder och deltagare eller väntsalar från och med 29 januari 2022. Det nu meddelade beslutet gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus. I dem får i fortsättningen delta högst femtio (50) procent av det största deltagarantalet som får tas in i utrymmet. Beslutet är i kraft i Egentliga Finland och Satakunta 29.1 - 15.2.2022.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista koskevat rajoitukset kevenevät merkittävästi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa28.1.2022 15:10:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei 29.1.2022 alkaen anna uutta asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen väliaikaista sulkemista koskevaa päätöstä. Nyt annettu päätös koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa. Niihin voi jatkossa osallistua korkeintaan viisikymmentä (50) prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 29.1.-15.2.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kumoamassa tilasulun ja lieventämässä sisätilojen kokoontumisrajoitusta Uudellamaalla – myös Kymenlaakson rajoituksia kevennetään28.1.2022 14:54:53 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle päätöksiä, joilla kevennetään koronarajoituksia. Tilojen sulkupäätös kumotaan kokonaan, ja sisätiloissa voi jatkossa järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos osallistujilla on määritelty istumapaikka. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöksiä, joilla kevennetään Kymenlaakson alueen rajoituksia.

Begränsningen av sammankomster lindras och beslutet som gäller användning av utrymmen förlängs inom Vasa sjukvårdsdistrikt – behovet av förlängd stängning av utrymmen bedöms nästa vecka28.1.2022 13:37:06 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket ålägger fortfarande aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakter. Samtidigt lindras begränsningarna av sammankomster i området. Besluten är i kraft inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt under tiden 1.2 - 28.2.2022.

Kokoontumisrajoitus kevenee ja tilojen käyttöä koskeva määräys jatkuu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella – tilojen sulkupäätöksen jatkoa arvioidaan ensi viikolla28.1.2022 13:33:18 EET | Tiedote

Aluehallintovirasto määrää edelleen asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kevenee. Päätökset ovat voimassa Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella 1.2. – 28.2.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum