Aluehallintovirasto

Trots det ljusa coronaläget påminner Västra och Inre Finlands beredskapskommitté om riskerna förknippade med i synnerhet massiva sammankomster och gränstrafik

Dela

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté samlades under ledning av sin ordförande, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen till möte den 17 juni. Specialforskare Jouni Pousi från Säkerhetskommittén berättade för beredskapskommittén om lägesbildsgranskningen och andra aktuella signaler samt dessutom om aktuella frågor och arbetet med uppdateringen av säkerhetsstrategin för samhället.

Överdirektör Marko Pukkinen konstaterade i sin coronaöversikt att smittläget i Finland överlag är gott. Incidenstalen är låga och vaccinationstäckningen är redan över 50 procent. Goda signaler ger dessutom uppföljningen av avloppsvatten för coronaviruset, uppföljningen visar att det inte längre förekommer mycket coronavirus i kommunalt avloppsvatten. ”I våra närområden finns det fluktuationer”, konstaterade Pukkinen och hänvisade till exempelvis Deltavarianten av viruset som har upptäckts i Sverige och det ökade antalet smittor i Ryssland. Dessa är förknippade med en ännu större spridningsrisk i och med EM-slutspelet i fotboll.

Gällande Västra och Inre Finlands sammankomstbegränsningar konstaterade Pukkinen att beslutet enligt 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar för närvarande bara är i kraft i Soites område till den 22 juni. Landets gränstrafik kommer att öppnas måndagen den 21 juni genom regeringens beslut. Regionförvaltningsverket följer noga upp läget gällande fortsättningen.

Gällande andra säkerhetsobservationer beaktade Pukkinen dessutom de oroväckande nyheterna gällande emigranter från Belarus till Litauen, vilket starkt ser ut som avsiktlig hybridkrigsföring av Belarus. Händelserna påminner starkt om motsvarande situationer vid vår östra gräns åren 2015—2016. Överdirektör Pukkinen tog upp också det globala vaccinsamarbetet Covax, där också Finland deltar, som ett tecken på att fattiga länder inte har lämnats ensamma i kampen mot viruset.

Uppdatering av säkerhetsstrategin för samhället – Övergripande säkerhet tillsammans

Specialforskare Jouni Pousi vid Säkerhetskommittén berättade för beredskapskommittén om uppdateringen av säkerhetsstrategin för samhället som nu görs i brett samarbete med alla förvaltningsområden och ministerier och genom att höra regionerna och andra aktörer. Den föregående säkerhetsstrategin är från 2017. Det politiska uppdraget för uppdateringsarbetet gavs under regeringsförhandlingarna den 12 maj 2021 och den uppdaterade säkerhetsstrategin torde vara klar sommaren 2022. Uppdateringsbehovet är starkt förknippat med att strategin på ett bättre sätt ska kunna motsvara dagens och framtidens utmaningar.

Vid uppdateringen av strategin är det enligt feedback från förvaltningsområdena nödvändigt att i synnerhet beakta uppkomsten av nya slags hotbilder, ändringar i den internationella verksamhetsmiljön och framhävningen av cyber- och informationsdimensionen. Mångfacetterade hotbilder samt vikten av att hantera störningstillstånden på ett tväradministrativt sätt poängteras också i modellen för övergripande säkerhet.

Dessutom borde den nationella och regionala lägesbilverksamheten och utvecklingen av den beaktas vid uppdateringen av strategin, berättade Pousi.

Det aktuella säkerhetsläget i regionen

Gränsbevakningsväsendet tog upp oron för coronarisken i samband med inresande utländsk arbetskraft, men för tillfället är läget under synnerligen bra kontroll. Kommittéerna för näringslivets regionala beredskapssamarbete tog upp de finska företagens oro för logistiska utmaningar, brist på råvaror och komponenter samt problem med tillgången. Det har varit brist på till exempel mikrochips, datorer och komponenter för produktionslinjer. Ytterligare oroväckande signaler som observeras är att många medborgares och företags förståelse och vilja att följa begränsningar håller på att sina. Dessutom orsakar den ökade och ökande gränstrafiken press och förhöjda riskutsikter.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté konstaterar att myndigheternas funktionsförmåga och beredskapsnivå är i berömligt skick. Beredskapskommittén understryker i enlighet med regionförvaltningsverket att även om coronaläget i Västra och Inre Finlands region för närvarande är synnerligen gott så finns det fortsättningsvis vägande skäl att följa förelägganden, rekommendationer och anvisningar. Risker för smittspridning finns särskilt vid offentliga tillställningar, massiva sammankomster och vid landets gränser.

Mer information:

Säkerhetskommittén 

Mässa för övergripande säkerhet 1–2 oktober 2021 i Tammerfors mässcentrum (webbsidan bara på finska och engelska)

Övergripande säkerhet tillsammans-videobloggar (videorna på finska, svensk text kan väljas via viedoinställningarna)

För media:

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määräsi kokoontumisrajoitukset koko Kainuuseen29.7.2021 14:43:43 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain 58§ mukaiset koronarajoitukset koskemaan koko Kainuun maakuntaa. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla ja seurueilla on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Rajoitus koskee yli 10 hengen sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa. Määräys on voimassa ajalla 6.8.2021-27.8.2021.

Asbestipurkutöiden valvonta on valtakunnallisesti yhdenmukaista29.7.2021 08:48:43 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastojen (avi) työsuojelun vastuualueet suorittavat asbestipurkutyön valvontaa valtakunnallisilla hankkeilla. Hankkeilla yhdenmukaistetaan asbestipurkutöiden valvontaa. Valvontaa tehdään asbestipurkutyölupien ja työpaikalla suoritettavien asbestipurkutöihin liittyen. ”Vuoden 2021 suoritetussa asbestityön valvonnassa havaitut puutteet kohdentuvat tasaisesti työn eri osa-alueille”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto avin työsuojelun vastuualueelta.

Beslut om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster träder i kraft inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt den 5 augusti 202128.7.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut som innebär att den för närvarande gällande begränsningen av sammankomster i huvudstadsregionen utökas till att gälla hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från och med den 5 augusti 2021. Beslutet är i kraft till och med den 26 augusti 2021.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland utökar begränsningarna av sammankomster till att gälla hela Egentliga Finland28.7.2021 14:06:53 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beslutat att utöka de nuvarande coronabegränsningarna enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar till att gälla alla kommuner i Egentliga Finland 9.7.–15.8.2021. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan fortfarande ordnas inomhus och i avgränsade utomhusområden förutsatt att deltagarna i realiteten har möjlighet att hålla tillräckliga avstånd till varandra och att säkerheten kan garanteras för att förhindra covid-19-smitta. Begränsningen gäller tillställningar med fler än 10 deltagare inomhus och tillställningar med fler än 50 deltagare i avgränsade utomhusområden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum