Uudenmaan ELY-keskus

Tunnlarna Liipola och Patomäki längs Lahtis ringväg på riksväg 12 stängda under två nätter 4.-6.5.2022

Dela

Liipola och Patomäki tunnlar stängs onsdag och torsdag 4.-5.5. samt natten mellan torsdag och fredag 5.-6.5. klockan 22.00–05.00. Under stängningarna dirigeras trafiken till reservrutten.

En reservrutt för Liipola och Patomäkis tunnlar.
En reservrutt för Liipola och Patomäkis tunnlar.

Lahtis ringväg (rv 12) stängs tillfälligt för trafik vid Liipola och Patomäki tunnlar 4.-6.5.2022 klockan 22.00–05.00 under tiden för tvätt och underhåll av tunnlarna. Stängningen av tunnlarna påverkar trafiken i båda riktningarna. Under stängningarna dirigeras trafiken till reservrutten.

Tunnelrören öppnas för trafik genast efter att tvätten och underhållsåtgärderna har avslutats.

Det finns en reservation för dåligt väder vid stängning av tunnlarna. Vid dålig väderprognos kan stängningen av tunnlarna annulleras med mycket kort varsel.

Nyckelord

Kontakter

För trafikarrangemangen under arbetstiden ansvarar:

YIT Suomi Oy, Toni Salojoki (toni.salojoki@yit.fi), tfn 050 390 1488

Tilläggsinformation:

NTM-centralen, LU Projektchef Jan Berghäll (jan.berghall@ely-keskus.fi)

Bilder

En reservrutt för Liipola och Patomäkis tunnlar.
En reservrutt för Liipola och Patomäkis tunnlar.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Salpausselkä23.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Salpausselkä i Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Hyvinge och Mäntsälä. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2022. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana allt mer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iständsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke.

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla23.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Raaseporissa, Lohjalla, Vihdissä, Karkkilassa, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2022 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum