Työsuojelurahasto

Tunteiden johtaminen työpaikalla on järkevää

Jaa

Tunteita, tunnetaitoja ja tunteiden johtamista työelämässä ei voida enää sivuuttaa. Työpaikoilla on järjetöntä jättää huomiotta sitä suurta kehittämispotentiaalia, joka avautuu tunteiden tunnistamisesta ja hyvästä tunneilmastosta. Työsuojelurahasto on rahoittanut tunnehankkeita, joita esitellään Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 28. marraskuuta 2019.

Työntekijöiden puhe on täynnä tunneilmaisuja! Ahdistusta, pelkoa, vihaa, riittämättömyyttä. Tai intoa, joka niin helposti sammuu ilman vastakaikua. Ihmiset kamppailevat yksin vaikeiden tunteiden kanssa, koska osaajan oletetaan kykenevän suhtautumaan kaikkeen coolisti.

Näin muistelee eräänlaista havahtumista dosentti, yliopistotutkija Päivi Hökkä Jyväskylän yliopistosta.

– Olimme tutkineet kauan työelämää, työssäoppimista, ammatillista identiteettiä ja toimijuutta. Lopulta emme voineet sivuuttaa tunteita, jotka ovat niin vahvasti läsnä nykytyössä. Toimijuuden määrittelyyn ei enää riitä, että ihminen nähdään rationaalisena päänä, vaan hän on työelämässäkin kokonainen ihminen kaikkine tunteineen.

Hökän mukaan suomalaiset ovat hyviä strategia- ja asiajohtajia mutta eivät niin hyviä innostuksen, työnilon ja intohimon johtamisessa. Vaikeita tunteita ei osata tunnistaa, sanoittaa ja hyväksyä. Työntekijöiden energiaa palaa tunnekuorman kantamiseen yksin heikossa tunneilmastossa.

 Hökkä vastaa meneillään olevasta Tunto-tutkimushankkeesta, joka käsittelee tunnetoimijuutta organisaation muutoksessa. Tutkimuksessa kehitetään ja tutkitaan uudenlaista tunteiden tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen kohdistuvaa interventiota, joka on toteutettu kahdessa keskikokoisessa organisaatiossa.

– Interventioilla on analyysien perusteella pitkäkestoista vaikuttavuutta. Tunnetaidot valautuvat työyhteisöön ja lisäävät työhyvinvointia.


Realismia pakkopositiivisuuden sijaan

Hökkä korostaa, että kyse ei ole pakkopositiivisuudesta vaan realismista, jossa vaikeatkin tunteet kyetään kohtaamaan rakentavasti.

Tutkimusorganisaationa on ollut Tampereen Tilapalvelut Oy, jossa vietiin läpi Emergy Oy:n asiantuntija-avulla tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittämishanke. Tuki oli tarpeen muutoksessa, kun kaupungin liikelaitos yhtiöitettiin ja rooli muuttui palveluntuottajaksi.

Tilapalveluiden hallintopäällikkö Mauri Heikkinen kertoo, että uuden edessä henkilöstö koki esimerkiksi pelkoa, miten itselle käy. Toisaalta muutosintoiset turhautuivat, kun prosessi eteni heidän mielestään hitaasti.

Emergyn vetämissä tunnejohtamisen työpajoissa edistettiin johdon, esimiesten ja henkilöstön valmiuksia ymmärtää, kohdata ja käsitellä strategisessa muutoksessa esiin nousevia tunnereaktioita.

– Se ei ollut hömppää eikä kikkakokoelma. Saimme tieteelliset perustelut, miksi tunnetaidot, niiden johtaminen ja hyvä tunneilmasto ovat tärkeitä organisaatioissa, jotka aikovat pärjätä ja voida hyvin.

Heikkisen mukaan tunnetaidot eivät poista konflikteja eivätkä tee yrityksestä automaattisesti parempaa. Itse hän sai työpajoissa oivalluksia ja välineitä parempiin tunnetaitoihin.

– Jokainen voi muuttaa omaa käytöstään, suhtautumista kollegoihin ja virittymistä toisten tunteisiin.

Tunneilmaston johtamisella vältetään negatiiviseen jumittuminen, kun kuunnellaan, mitä kielteiset tunteet kertovat, Heikkinen kertoo.

Tunneilmaston kehittäminen kiinnostaa yrityksiä ja organisaatioita kasvavassa määrin, tietää Jarkko Rantanen, psykologi, kirjailija ja Emergy Oy:n perustajaosakas.

– Tunteiden johtaminen työelämässä on tosi järkevää. Se on vaikuttavaa ja tuloksellista. Ei ole hyvä tapa elää työssä eikä muuallakaan ahdistuneena ja riittämättömyyttä kokien. Työelämässä on kollektiivista tuskaa, jota ei saa jättää yksittäisen työntekijän omaksi ongelmaksi.

Mitattua tietoa tunnetiloista ja oppimisesta

Moodmetric-älysormus virittyneisyyttä mittaamaan ja LearningTracker-älypuhelinsovellus tunnetiloja kartoittamaan. Siinä Tampereen yliopiston innovatiiviset välineet tutkia asiantuntijuuden kehittymistä ja siihen liittyviä tunnetiloja työssäoppimisen kontekstissa.

– Tunteilla on vaikutusta oppimiseen ja menestymiseen työelämässä. Uusilla mittareilla saadaan dataa, jolla on uutuusarvoa. Aiemmin tunnetiloja on ollut vaikeata mitata työpaikalla, ja itsearvioinnit eivät ole olleet niin luotettavia, professori Petri Nokelainen kertoo.

Tutkimusta tehdään kahdessa tekniikan alan yrityksessä vuosina 2019–2020. Aineistoa kerätään paitsi älyinstrumenteilla, myös kyselyllä ja haastatteluilla.

– Tulokset lisäävät ymmärrystä tunnetilojen yhteydestä oppimiseen sekä oppimista ja subjektiivista urakehitystä rajoittavista ja edistävistä tekijöistä organisaatioissa. Tieto auttaa yrityksiä kehittämään oppimisympäristöjään, tukemaan ammatillista kasvua ja lisäämään työhyvinvointia – ja pitämään kiinni hyvistä osaajista.

Lisätietoa:
Yliopistotutkija Päivi Hökkä, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3640, paivi.hokka@jyu.fi
Hallintopäällikkö Mauri Heikkinen, Tampereen Tilapalvelut Oy, puh. 040 773 4505, mauri.heikkinen@tilapa.fi
Psykologi, partner Jarkko Rantanen, Emergy Oy, puh. 050 528 4808, jarkko@emergy.work.com
Professori Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto, puh. 040 557 4994, petri.nokelainen@tuni.fi

Hankkeet: Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa (TUNTO) 117357, Tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen strategisen muutoksen tukena 117340, Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä 118083

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Työsuojelurahasto
Työsuojelurahasto
Pohjoisesplanadi 21A
00100 Helsinki

+358(0)9 6803 3311,info@tsr.fihttp://www.tsr.fi, http://www.tiedonsilta.fi

Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työsuojelurahasto

Tunteet ja tunnetaidot työpaikalla – kutsu Tutkimus tutuksi -tapaamiseen 28.11.20195.11.2019 07:25:00 EETKutsu

Tervetuloa Työsuojelurahaston 28.11. järjestämään Tutkimus tutuksi –tapaamiseen, jonka aiheena on tunteet ja tunnetaidot työpaikalla. Tilaisuudessa esillä olevissa hankkeissa tutkitaan ja kehitetään esimerkiksi tunnetoimijuutta, tunnetiloja ja tunneilmastoa työpaikalla. Tule kuulemaan ja keskustelemaan työelämän tunnetaidoista Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamiseen torstaina 28.11.2019 klo 9-10.30 Musiikkitalon ravintolaan.

Työsuojelurahasto palkitsee ajankohtaisia hankkeita – Pidempiä työuria, aivoergonomiaa ja yhteistä vuorovaikutusosaamista9.5.2019 09:00:00 EESTTiedote

Työsuojelurahasto palkitsee 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi tunnustusstipendillä kolme ajankohtaista hanketta. Palkitut hankkeet ovat kehittäneet suomalaista työelämää tuottamalla uutta ja merkittävää tietoa sekä hyviä käytäntöjä. Kannustaako eläkeuudistus pidempiin työuriin? Miten hoitotyön aivokuorma saadaan kuriin? Onko tiimin vuorovaikutuksen aina oltava rationaalista? Tunnustusstipendit jaetaan ja hankkeet esitellään Tutkimus tutuksi -juhlatapaamisessa 9. toukokuuta 2019.

Työkaluja vihapuheen ja epäasiallisen käytöksen kohtaamiseen työpaikalla21.3.2019 09:00:00 EETTiedote

Vihapuhe on some-ajan vitsaus, jota yhä useammat joutuvat kohtaamaan työssään. Työyhteisön sisälläkin voi joutua häirinnän ja kiusaamisen kohteeksi. Työsuojelurahaston tukemissa hankkeissa on tuotettu oppimis- ja koulutusmateriaaleja ongelmista selviämisen avuksi. Niistä kerrotaan Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 21. maaliskuuta. Tilaisuudessa kuullaan myös, miten Suomen toiseksi suurin työnantaja HUS tarttuu epäasialliseen käytökseen.

Vihapuhetta ja epäasiallista käytöstä työpaikalla – kutsu Tutkimus tutuksi -tapaamiseen 21.3.20196.3.2019 12:53:09 EETTiedote

Työpaikoilla monet ihmiset joutuvat kokemaan tai ainakin todistamaan vihapuhetta ja epäasiallista käytöstä. Epäasiallisen käytöksen kohteeksi voi joutua niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaan, median tai muiden sidosryhmien toimesta. Miten vihapuhetta ja epäasiallista käytöstä voidaan ehkäistä työpaikoilla ja miten sen kohteeksi joutunutta työntekijää voidaan tukea? Mitkä ovat ne keinot, joilla ongelmaan voidaan tarttua? Muun muassa näistä asioista puhutaan Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa, joka järjestetään torstaina 21.3.2019 klo 9-10.30 Musiikkitalon ravintolassa.