ELY-keskukset

Turistprojekt i glesbygden beviljades cirka 3,4 miljoner euro i understöd

Dela

NTM-centralen har beviljat sammanlagt cirka 3,4 miljoner euro i understöd för utveckling av natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glesbebyggda områden (HAMA). Sammanlagt 35 projekt fick understöd. Projektens genomsnittliga understöd var cirka 96 600 euro.

Bild: Lapin materiaalipankki/Terhi Tuovinen.
Bild: Lapin materiaalipankki/Terhi Tuovinen.

Fokus i alla understödda projekt ligger på företag, byar och samfund i glesbygden. Med hjälp av den tilläggsfinansiering som beviljades av den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden kunde fler projekt än planerat beviljas finansiering.

Under två skilda ansökningsperioder mottogs 118 projektansökningar och det ansökta understödet uppgick till sammanlagt 12 miljoner euro. Projektstöd ansöktes för att bland annat fördjupa kompetens, bygga nätverk, produktutveckling, digitalisering, utredningar och kartläggningar samt strategiarbete.

Understöd till ett geografiskt vidsträckt område

En stor del av understödstagarna är aktörer som är bekanta från projektvärlden sedan tidigare, såsom läroanstalter, kommuner och städer. Bland aktörer som genomför projekt finns även aktörer inom den tredje sektorn, företagare och nya projektsökande.

Geografiskt fördelades understöden mellan tre storområden inom turismen i Finland, där det finns glest bebodda områden:

  • Insjöfinland: 17 projekt
  • Kusten & skärgården: 5 projekt
  • Lappland: 10 projekt
  • Landsomfattande: 3 projekt

Det är ännu möjligt att delta i projektens verksamhet

Det är också möjligt att delta i projekten i efterhand som nyttohavare. Om projektets verksamhet tillgodoser ditt företags, din förenings eller din kommuns behov i ett glest bebott område ska du kontakta projektledaren direkt. Mer information om projekten finns på Lapplands NTM-centrals webbplats under projektkorten. Projektkorten kommer att publiceras i takt med att de finansierade projekten inleds.

Bakgrunden till projektansökan har varit ett beslut av den parlamentariska arbetsgruppen för glesbefolkade områden om att rikta finansiering till utvecklingen av turismen i dessa områden. Ansökan var landsomfattande och gällde glesbefolkade områden i Finland, med undantag av Åland. NTM-centralen i Lappland ansvarar för genomförandet av projektansökan.

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare information från NTM-centralen i Lappland:

Tuuli Kinnunen
finansieringsexpert
tfn. 0295 037 149

E-postadress i formatet fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Bild: Lapin materiaalipankki/Terhi Tuovinen.
Bild: Lapin materiaalipankki/Terhi Tuovinen.
Ladda ned bild

Dokument

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on huoltovarmuuskysymys30.1.2023 11:52:38 EET | Tiedote

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on tärkeä huoltovarmuuskysymys. Äkillisesti muuttuneessa maailmantilanteessa on ollut vaikeaa olla huomaamatta fossiilisten lannoitteiden suurta hinnanvaihtelua ja saatavuuden vaikeutumista. Elintarvikehuollon perustana on toimintavarma alkutuotanto, johon fossiilisten lannoitteiden markkinamuutokset ovat kovasti vaikuttaneet.

Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan: Uusia valtakunnallisia palveluita työperäiseen maahanmuuttoon25.1.2023 11:01:15 EET | Tiedote

Uusien palvelupakettien tavoitteena on, että työnantajat saavat valmiita ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarvittava osaaminen on tunnistettu ja testattu sekä työssä tarvittava suomen kieli on koulutettu jo lähtömaassa. Työnantajille tarjotaan räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahankkeen YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)25.1.2023 09:40:51 EET | Tiedote

Sun 2 Oy on toimittanut 20.10.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee teollisen mittaluokan aurinkovoimalan toteuttamista Huittisiin. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 3 kilometriä lounaaseen Lauttakylän taajamasta ja rajautuu länsilaidaltaan Säkylän kunnan rajaan.

Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar den gröna omställningen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta)18.1.2023 09:18:42 EET | Tiedote

Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 137,9 milj. € ny EU-finansiering under programperioden 2021–2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning, även känd under förkortningarna FRO eller JTF (Just Transition Fund). Hela Finland får 465 miljoner euro. Avsikten är att finansiera arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt att utveckla grön teknologi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum