Finnvera Oyj

Tutkimus vahvistaa: Omistajanvaihdosta suunnittelevat epäröivät rahoituksen saatavuutta – yrityskaupan tehneet pitävät rahoitusta odotettua pienempänä haasteena

Jaa

Suurin osa pk-yritysten omistajanvaihdoksista onnistuu, ja ostajat ja myyjät ovat itse jälkikäteen niihin tyytyväisiä. Tuoreen omistajanvaihdosbarometrin tiedoista käy ilmi, että toteutetuissa omistajanvaihdoksissa koetut ongelmat ovat pienempiä kuin ennakkoon oletetut. Tämä pätee myös rahoitukseen. Rahoitus omistajanvaihdoksille on ennakko-odotuksia pienempi haaste. Sekä yli 55-vuotiaista yrityksensä myynnin kokeneista yrittäjistä että yrityksen ostaneista vain noin kymmenesosa koki rahoituksen merkittäväksi ongelmaksi, kun omistajanvaihdosta vasta suunnittelevista hieman alle kolmannes piti rahoitusta merkittävänä ongelmana. Omistajanvaihdosten rahoitus on Finnverassa noussut korona-ajan jälkeen ennätystasolle.

Tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksen, että suurin osa pk-yritysten omistajanvaihdoksista onnistuu ja haasteet arvioidaan ennakkoon suuremmiksi.

”Tämäkin tutkimus vahvistaa sen, että ennakkoon ongelmia oletetaan olevan enemmän tulevissa omistajanvaihdoksissa kuin mitä niissä sitten todellisuudessa on, sama pätee myös rahoitukseen” toteaa tutkimuksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vastannut vararehtori, dosentti Elina Varamäki.

Varamäki arvioi, että rahoituksen saatavuutta saatetaan joskus käyttää jopa tekosyynä.

”Olemme tehneet omistajanvaihdostutkimusta vuodesta 1999 lähtien ja olemme huomanneet, että myyjät nimeävät rahoituksen useammin ongelmaksi kuin ostajat itse, vaikka tilanne pitäisi olla päinvastoin. Olemme tulkinneet tätä myös niin, että toisinaan ostajat saattavat perustella myyjälle, ettei hän saa rahoitusta, koska se on helpompi sanoa kuin että en olekaan kiinnostunut todellisuudessa ostamaan yritystäsi”, Varamäki sanoo.

Tuoreesta Omistajanvaihdosbarometrista selviää, että yli puolet yli 55-vuotiaista yrittäjistä haluaa luopua yritystoiminnastaan vuoteen 2024 mennessä. Yhä useampi pohtii yritystoiminnan lopettamista myynnin sijaan. Omistajanvaihdoksissa koetut haasteet ovat säilyneet ennallaan.

Selkeästi suurimpana omistajanvaihdoksen haasteena yli 55-vuotiaat pitävät ennakkoon ostajan ja jatkajan löytymistä, jota yli puolet pitää merkittävänä ongelmana. Toiseksi merkittävämpänä ongelmana yrittäjät pitävät arvonmäärityksen vaikeutta ja kolmanneksi merkittävämpänä omistajanvaihdoksen rahoitusta. Barometrissa rahoitusta piti merkittävänä ongelmana vajaa kolmannes vastaajista. Toisaalta kolmasosa kokee rahoituksen erittäin vähäisenä tai ei juuri lainkaan ongelmana. Suurimpana ongelmana rahoitus koetaan 5–10 työntekijän yrityksissä ja pienimpänä yksinyrittäjien ja toisaalta myös yli 20 työntekijän yrityksissä.

”Vaikuttaa siltä, että tietämystä pk-yritysten yrityskauppojen rahoitusmahdollisuuksista on syytä lisätä, sillä ennakko-odotukset rahoituksen toimimisesta omistajanvaihdoksen pullonkaulana ovat suuremmat, kuin mitä osto- tai myyntikokemusta omaavien vastaajien käytännön kokemukset osoittavat”, Finnveran Etelä-Suomen aluepäällikkö Elisa Sipponen arvioi.

Omistajanvaihdoksen toteuttaneiden kokemus rahoituksen saatavuudesta vaihteli merkittävästi vastaajayrityksen sijainnin suhteen. Rahoituksessa oli koettu enemmän ongelmia maaseutumaisissa kunnissa kuin kaupunkimaisissa tai taajaan asutuissa kunnissa.

”Omistajanvaihdosbarometri vahvistaa sen, että maaseutumaisissa kunnissa omistajanvaihdoksiin liittyy enemmän haasteita ja tämän tutkimuksen mukaan myös rahoituksessa koetaan olleen enemmän haasteita maaseudulla. Kaikkiaan omistajanvaihdosten edistämisessä ja palvelutarjonnassa pitäisi huomioida maaseudun haasteet erikseen”, Elina Varamäki sanoo.

Rahoitus ennätystasolla

Omistajanvaihdosten rahoitus on 2021 Finnverassa ollut ennätystasolla. Lokakuun loppuun mennessä Finnvera myönsi omistajanvaihdoksiin 130 miljoonaa euroa, joka on 24 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020.

Tämä on hyvä uutinen, sillä omistajanvaihdosten myötä nähdään yrityskannan uudistumista ja usein uutta kasvua ja vientiedellytystenkin lisääntymistä. Toisaalta pandemia on heijastunut myös omistajanvaihdoksiin tuoden eroja niin toimialojen, yrityskokoluokkien kuin maakuntienkin välille. Finnveran rahoituksen keskikoko onkin kasvanut, mikä voi kertoa pienempien yritysten myyntikunnosta ja -haluista.

”Huolestuttavaa on, että yritysten kehittämisinto on laantunut hieman edellisestä barometrista. Kehittämällä yritystäsi jatkuvasti, pidät yrityksen hyvänä myyntikohteena myös tulevaisuudessa”, Elisa Sipponen muistuttaa.

Lisätiedot:

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Vararehtori, dosentti Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@seamk.fi, puh. 040 830 5189

Omistajanvaihdosten rahoitus: Aluepäällikkö Elisa Sipponen, Finnvera, etunimi.sukunimi@finnvera.fi, puh. 044 325 7224

Omistajanvaihdosbarometrin tuottaa alan keskeisistä toimijoista koostuva Omistajanvaihdosfoorumi joka kolmas vuosi. Barometrin toteuttaa alan tutkimukseen erikoistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Tutustu tuloksiin tarkemmin Omistajanvaihdosbarometrin tulosraportissa.

Omistajanvaihdosfoorumia hallinnoi Suomen Yrittäjät ja sen ohjausryhmää puheenjohtaa Elinkeinoelämän keskusliitto. Sen jäseniä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto, Finnvera, Business Finland, Finnvera, Nordea, Suomen Yrityskaupat, Suomen Yritysvälittäjäin ja omistajanvaihdosasiantuntijain liitto, Suomen Uusyrityskeskukset, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt, Suomen Yrityskummit, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Yliopisto ja Oulun Yliopisto. Omistajanvaihdosfoorumi on avoinna myös muille asian edistämisestä kiinnostuneille tahoille.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Vararehtori, dosentti Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@seamk.fi, puh. 040 830 5189

Omistajanvaihdosten rahoitus: Aluepäällikkö Elisa Sipponen, Finnvera, etunimi.sukunimi@finnvera.fi, puh. 044 325 7224

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Pia Peltoniemi Suomen Vientiluoton toimitusjohtajaksi17.5.2022 15:30:04 EEST | Tiedote

Finnvera Oyj, pörssitiedote 17.5.2022 Suomen Vientiluotto Oy:n hallitus on 17.5.2022 nimittänyt OTM, EMBA Pia Peltoniemen yhtiön toimitusjohtajaksi 15.9.2022‒14.9.2024 väliseksi ajaksi nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle alkuvuodesta. Suomen Vientiluotto Oy on Finnvera-konserniin kuuluva yhtiö, joka hoitaa vientiluottojen rahoittamista ja korontasausta. Lisätiedot: Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, Finnvera, puh. puh. 029 460 2400 Anita Muona, toimitusjohtaja, Suomen Vientiluotto, puh. 029 460 2673

Finnveran Rahoitus & kasvu -katsaus 2/2022: Suomen talouskasvu notkahtaa prosenttiyksiköllä – Yritysten ykköshuolena sodan suorien vaikutusten sijaan epävarmuus ja inflaatio – komponenttipula jo kasvun esteenä17.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut negatiivinen vaikutus suomalaisten yritysten investointeihin, osoittaa Finnveran yritysrahoitusmittari. Sodan suoria vaikutuksia tuntuvammin yrityksiä koettelevat kuitenkin välilliset seuraukset, joiden juuret ovat jo koronapandemiassa: raaka-aineiden saatavuuden heikkeneminen, kustannusten nousu ja kasvava epävarmuus. Investointien sijaan varautuminen ja esimerkiksi raaka-ainevarastojen täydennys saattaa lisätä muutoin vaisuhkoa rahoituksen kysyntää. Komponenttipula on jo kasvun esteenä teollisuudessa, kun kysyntään ei pystytä saatavuusongelmien takia vastaamaan. Odotetun kasvusuhdanteen sijasta Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna. Pitkällä aikajänteellä mahdollisen Nato-jäsenyyden uskotaan vahvistavan Suomen kiinnostavuutta investointikohteena.

Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.202212.5.2022 11:00:28 EEST | Tiedote

Finnvera-konserni, pörssitiedote 12.5.2022 Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2022 Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan tuntuvat vaikutukset – konsernin tammi–maaliskuun tulos 58 miljoonaa euroa tappiollinen Finnvera-konserni, yhteenveto Q1/2022 (vs. Q1/2021 tai 31.12.2021) Tulos -58 Me (38) – Venäjän vientitakuuvastuiden luottotappioriskin kasvun vaikutuksesta tappiovaraukset kasvoivat 210 miljoonaa euroa – perusteita vuonna 2020 tehtyjen tappiovarausten purkamiselle ei vielä ollut. Tulokset segmenteittäin: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk-ja midcap-liiketoiminnan tulos 9 Me (6) ja suuryritykset-liiketoiminnan tulos -77 Me (17) sekä tytäryhtiöiden vaikutus konsernitulokseen 10 Me (15). Vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos -79 Me (18). Tase 12,1 Mrd. euroa (12,2) – muutos -1 %. Taseen ulkopuoliset sitoumukset 15,8 Mrd. euroa (15,9) pienenivät 1 %. Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuut 25,3 Mrd. euroa (25,6) pienenivät 1 %. Vapaa oma pääoma ja valtiontakuurahaston varat eli puskuriv

Interim Management Statement 1 January – 31 March 202212.5.2022 11:00:21 EEST | Press release

Finnvera Group, Stock Exchange Release 12 May 2022 Interim Management Statement 1 January – 31 March 2022 Russia's invasion of Ukraine has significant impact– Group result in January–March showed a loss of EUR 58 million Finnvera Group, summary Q1/2022 (vs. Q1/2021 or 31 Dec 2021) Result -58 MEUR (38) – Due to the increase in the credit loss risk of export credit guarantee exposure in Russia, loss provisions increased by 210 MEUR – there were no grounds for reversing loss provisions made in 2020. Result by segment: result of the parent company Finnvera plc's SME and midcap business stood at 9 MEUR (6) and that of Large Corporates business at -77 MEUR (17); the subsidiaries had an impact of 10 MEUR (15) on the Group’s result. The separate result for export credit guarantee and special guarantee operations was MEUR -79 (18). Balance sheet total EUR 12.1 bn (12.2) – change -1%. Contingent liabilities stood at EUR 15.8 bn (15.9), decreasing by 1% The total exposure of the parent company Fi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme