Vaasan kaupunki - Vasa stad

Två alternativa modeller för nytt skolcampus i centrum

Dela

I Vasa centrum bildas fram mot år 2026 en ny skolhelhet för klasserna 1–9 inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Som ett resultat av en omfattande utredning finns det nu två alternativ för genomförandet av centrumcampus, till vilka nämnden för fostran och undervisning tar ställning vid sitt sammanträde 18.11.

Utgångspunkter för det nya skolprojektet är det dåliga skicket på Merenkurkun koulus byggnad samt en utvidgning av den engelskspråkiga utbildningen. Utöver Merenkurkun koulu är skolbyggnaden som varit i Vasa Rudolf Steiner-skolans användning på Handelsesplanaden 22 i trängande behov av en grundlig renovering.

- Den engelskspråkiga undervisningen behöver dessutom tilläggslokaler under de närmaste åren, eftersom undervisningen har utvidgats till två serier. Varje årskurs är alltså indelad i två parallellklasser. Klasserna fungerar för närvarande i Suvilahden koulu och Merenkurkun koulu, berättar skoldirektör Kari Nummela.

Man vill också flytta den engelskspråkiga undervisningen till stadens centrum där det finns bättre förbindelser, eftersom eleverna finns runtom i Vasa.

Vasa stads utbildningssektor samt hussektorn har i samarbete kartlagt totalt 16 alternativa modeller för skolcampus i centrum, av vilka de två bästa alternativen med tanke på ekonomin och verksamheten nu har valts för slutrakan.

Alternativet Centrumkvarter

I det första alternativet med namnet Centrumkvarter skulle den nya enhetsskolan bildas av byggnaderna på adresserna Handelsesplanaden 22 och Rådhusgatan 33. De här två byggnaderna skulle renoveras grundligt och dessutom skulle det på samma tomt mot Fredsgatan byggas en 600 kvadratmeter stor gymnastiksal. Inom den här helheten skulle elever i årskurserna 5–9 inom allmän undervisning, svenskspråkig språkbadsundervisning samt engelskspråkig undervisning studera. Den nyligen grundligt renoverade Keskuskoulu skulle också vara en del av enhetsskolan, där elever i årskurserna 1–4 skulle studera (allmän undervisning, svenskspråkig språkbadsundervisning samt engelskspråkig undervisning).

I Centrumkvarter-alternativet skulle Merenkurkun koulus nuvarande byggnad tas ur bruk som skola.

Enligt Nummela skulle i Centrumkvarter-alternativet enhetliga skolstigar bildas för elever inom den allmänna undervisningen, språkbadsundervisningen och den engelskspråkiga undervisningen under hela den grundläggande utbildningen.

- I Centrumkvarter-alternativet ingår också en stor gymnastiksal i stadens centrum, vilket länge har önskats.

Utmaningar för Centrumkvarter-alternativet är små gårdsområden samt ordnande av smidiga trafikarrangemang med tanke på angöringstrafiken för eleverna samt personalens pendeltrafik.

Alternativet Merenkurkun koulu + Handelsesplanaden 22

I det andra alternativet Merenkurkun koulu + Handelsesplanaden 22 skulle tre separata skolenheter bildas.

Merenkurkun koulu skulle renoveras grundligt och där skulle också i fortsättningen årskurserna 7-9 inom språkbads- och allmänundervisning vara verksamma. Skolans tilläggsdel som byggts på 1960-talet skulle rivas och i stället skulle en gymnastiksal på 300 kvadratmeter byggas samt en begränsad mängd undervisningslokaler.

I skolbyggnaden på adressen Handelsesplanaden 22, som ska genomgå en grundlig renovering, bildas en enhetsskola för den engelskspråkiga undervisningen på årskurserna 1–9. I det här alternativet skulle Keskuskoulu finnas kvar på det nuvarande sättet som en skola för årskurserna 1–6 för elever inom allmän undervisning och språkbad.

- Också i det här alternativet är skolornas gårdsområden små, vilket på centrumområdet i vilket fall som helst är ganska oundvikligt, säger Nummela.

Färdigt tidigast år 2026

Bildningsdirektör Christina Knookala föreslår för nämnden för fostran och undervisning att alternativ 1, dvs. Centrumkvarteret, förs vidare.

- Centrumkvarteret skulle erbjuda bättre möjligheter till undervisningsarrangemang samt pedagogisk utveckling. I centrum skulle det bildas ett skolcampus som fungerar enligt enhetsskolprincipen, där den allmänna undervisningen samt den svenskspråkiga språkbadsundervisningen och den engelskspråkiga undervisningen förenas till en helhet. Elevernas skolstigar skulle vara klara under hela den grundläggande utbildningen. Dessutom skulle man få en stor gymnastiksal på 600 m2 som vi så väl behöver till centrum, motiverar Knookala.

I båda alternativen är centrumcampus-projektet färdigt tidigast i årsskiftet 2025-2026. När nämnden för fostran och undervisning har förordat någotdera alternativet, framskrider projektet till behovsutredningsskedet. Efter det här görs år 2021 en projektplan, och efter godkännande av den kan projektets egentliga beredningsskede inledas. I bägge alternativen är projektets kostnadsberäkning ca 20-30 miljoner euro, av vilket Centrumkvarteret är förmånligare. Kostnadsberäkningarna preciseras då planen framskrider.

Användningen av Suvilahden koulus lokaler övervägs

Elevantalet vid Suvilahden koulu minskar med över hälften, när den engelskspråkiga undervisningen i bägge alternativen flyttar till centrum.

- Befolkningsprognoserna på bostadsområdena i Sunnanvik, Högbacken och Sandviken inverkar på skolans framtid i slutet av innevarande årtionde, berättar Nummela

Informations- och diskussionsmöten om Centrumcampus-projektets framskridande har hållits för ledamöterna i Vasa stadsstyrelse, nämnden för fostran och undervisning samt för hela personalen i Merenkurkun koulu, Suvilahden koulu och Keskuskoulu.

Kontakter

skoldirektör Kari Nummela, tfn 040 754 7702, kari.nummela@vaasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum